Příroda

Jak dlouho žije včela medonosná

Jak dlouho žijí včely medonosné?

Včely medonosné jsou tradičně známé jako pracovité dělnice, které nám poskytují sladký med. Ve skutečnosti je včela medonosná jediným hmyzem, který produkuje potravu, kterou lidé jedí. Vosk i med, který tyto včely produkují, používáme pro vlastní potřebu. Tento drobný létající hmyz je pro většinu z nás naprosto fascinující, protože na něm tolik závisíme!

Délka života včely medonosné se pohybuje od osmi týdnů do pěti let v závislosti na druhu i úloze v rámci úlu. Trubec žije v průměru 8 týdnů. Včely dělnice mohou žít v létě až šest týdnů a v zimě až pět měsíců nebo déle. Včelí královna, která je zároveň jedinou reprodukční včelou ve včelstvu, se naopak může dožít i několika let.

Včelí královny postupem času kládou více neoplozených vajíček, což znamená pro včelstvo problém. Proto mnoho včelařů často mění královny každý rok nebo dva.

Včela na stromě
Foto: Freepik

Přehled o včelách medonosných

Včely medonosné opylují květiny, ovoce a zeleninu. To znamená, že napomáhají růstu dalších rostlin, a proto jsou pro ekosystém tak důležité. Včely přenášejí pyl mezi samčími a samičími částmi rostlin, což umožňuje produkci semen a plodů.

Včely ovšem vymírají, což je jednou z největších ekologických katastrof, se kterou se lidstvo bude jednou potýkat.

Na celém světě žijí přibližně 2 miliardy včel medonosných a kromě Antarktidy je najdete téměř všude

Jedna včela medonosná za svůj život vyprodukuje zhruba jednu desetinu čajové lžičky medu. Za jeden rok může celé včelstvo vyprodukovat 35-45 kg medu. Proto je včelařství po celém světě tak oblíbené a stále více se ho účastní i lidé, kteří mají své včelí úly i ve městech na střechách. To se týká i Prahy, kde se nachází desítky úlů, o kterých třeba ani nevíme.

Včely na plástvi
Foto: Freepik

Jak dlouho žije včela medonosná podle dělby práce

Včely medonosné jsou „superorganismy“ díky svým složitým, dobře strukturovaným včelstvům. Včelí kolonie mohou mít od 50 000 do 60 000 včel, z nichž každá plní určitou funkci pro úspěch kolonie.

Dělnice

Dělnice včely medonosné žijí 6 až 7 týdnů na jaře/létě, a 4 až 6 měsíců na podzim. Během teplých měsíců mají spoustu hladových larev, které musí krmit, a pláství, které musí vyrábět. Na podzim nemají dělnice žádné potomstvo, protože královna přestává klást vajíčka. Dělnice se musí během zimy shromažďovat kolem královny, aby se zahřály a byly připraveny se brzy na jaře znovu vylíhnout.

Královna

Včelí královna může žít tři až čtyři roky, pokud není nemocná. V některých případech je známo, že královny přežily až šest let.

Včelí samec (trubec)

Obvyklá délka života včelího trubce neboli samce je přibližně 55 dní. Trubci umírají krátce po spáření s královnou.

Průměrný životní cyklus včely medonosné

Včely medonosné mají čtyři jedinečná životní stadia: vajíčko, larvu, kuklu a dospělce. Celková doba vývoje se u těchto tří fází včel poněkud liší, ale proces je nakonec stejný.

Vajíčko

Královna naklade jedno vajíčko do každé buňky plástve, kterou včely dělnice vyčistily a připravily. Pokud není buňka dostatečně čistá, přejde královna k další buňce.

Pokud si vybere běžnou buňku velikosti dělnice, vypustí do ní oplozené vajíčko. Z tohoto vajíčka vyroste včelí dělnice (samička). Pokud si však vybere větší buňku velikosti trubce, královna naklade neoplozené vajíčko. Z tohoto vajíčka se vylíhne trubec (samec).

Larva

Vajíčko se tři dny po nakladení královnou vyvine v larvu. Zdravé larvy jsou čistě bílé jsou stočené v buňkách. Larvy jsou zpočátku drobné, ale rychle se vyvíjejí a pětkrát svlékají kůži. Včely je krmí mateří kašičkou a poté je odkojí kombinací medu a pylu.

Když se larvy začnou vyvíjet, včely utěsní buňku včelím voskem. Larvy si po uvěznění kolem těla upředou kokon, v němž se promění v kuklu

Kukla

Larva se nyní vyvinula v kuklu. Změny, které nyní probíhají, jsou skryté pod voskovými zátkami. Kukly se vyvíjejí do dospělých včel.

Začínají se formovat oči, nohy a křídla. Oči jsou první, které získávají barvu, která se mění na růžovou, fialovou a poté černou. Nakonec se objeví drobné chloupky, které pokrývají tělo včely.

Dospělé včely

Po dvanácti dnech se dospělá včela prožere voskovým krytem a připojí se k ostatním včelám. Jakmile se dělnice vzdálí od buňky, vyčistí ji a připraví pro další vajíčko.

Včela na květině
Foto: Freepik

Faktory ovlivňující délku života včely medonosné

Délku života včely medonosné může ovlivnit řada okolností. Včely obvykle umírají z přirozených důvodů, ale někdy je mohou sežrat jiná zvířata nebo je mohou zavraždit jiné včely

Mezi nejčastější faktory, které ovlivňují délku života včely medonosné, patří:

Pesticidy

Jedním z nejvážnějších rizik pro včely medonosné je rozsáhlé používání pesticidů v průmyslovém zemědělství.

Nemoc

Nejzávažnějším nebezpečím pro včely je však nemoc nebo infekce, která může za vážných okolností zničit celá včelstva.

Predátoři

Predátoři se mění podle prostředí. Někde na včel útočí medvědi a skunci, jinde vosy, sršáni nebo rejsci.

Včely vylétají ze svého domova
Foto: Freepik

Jak většina včel umírá?

Nejčastější příčinou úhynu včel je následující:

Přirozené příčiny

Jako u jakéhokoliv jiného zvířete i zde na smrt mohou nemoci nebo stáří.

Pesticidy

Pesticidy mohou včelu zabít velmi rychle, nebo také pomalu. Druhý případ je horší, protože může včela pesticid přenést do úlu a otrávit i další včely.

Úbytek opylovačů

V důsledku různých okolností, včetně ztráty stanovišť, nemocí a především lidské činnosti, se počet včelích opylovačů snižuje.

Proč žijí včelí královny déle?

Včelí královny žijí výrazně déle než včelí dělnice, což je dáno jejich stravou. Přestože nemají dědičnou výhodu, jejich stravovací návyky způsobují, že se jejich velikost a hmotnost zdvojnásobí.

Royalactin, bílkovina přítomná u včel medonosných, je vylučována ze žláz na jejich hlavách. Po interakci této tekutiny s pylem vzniká chemický var, který stimuluje růst a zrání včelích matek. Díky tomu se královna zvětšuje, lépe se rozmnožuje a žije déle.

Další zvířata a jejich délka života

Savci:

Plazi, ryby a plži:

Ptáci:

Hmyz, brouci a pavouci:


Podobné články

Back to top button