Příroda

Jak dlouho žije krtek: průměrná délka života a faktory ovlivňující jeho délku

Krtek obecný je drobný hmyzožravec, který žije pod zemí. Toto zvířátko je mnohými milováno pro svou roztomilost a popularitu získal díky animovanému seriálu „Krteček“. Mnozí se však zajímají o to, jak dlouho tito tvorové žijí.

Životní cyklus krtka je relativně krátký a závisí na mnoha faktorech, jako jsou například podmínky v prostředí, výživa, predace a genetické faktory. Podle různých zdrojů se krtci dožívají v průměru 2 až 5 let. Nicméně, v zajetí se dokážou dožít až 7 let.

Vzhledem k tomu, že krtci žijí pod zemí, je obtížné sledovat jejich životní cyklus. Přesto jsou důležitým článkem ekosystému, kde hrají klíčovou roli v aeraci půdy a zajišťování dostatku živin pro rostliny.

Biologie krtka

Fyziologie

Krtek obecný (Talpa europaea) je menší černý hmyzožravec, který žije pod zemí a vyskytuje se na polích, loukách, v parcích a zahradách. Je to tvor s velmi silnými předními tlapami, které slouží k prokopávání chodeb. Krtek obecný dosahuje délky asi 12 až 16 cm a váhy 70 až 150 gramů. Jeho srst je tmavá a měkká, tlapky jsou zakončeny silnými drápy.

Chování

Krtek obecný je samotářský tvor, který se většinu času pohybuje v podzemí. Při hledání potravy prochází své teritorium a loví hmyz, plže a jiné bezobratlé. Na povrchu se pohybuje jen velmi zřídka a velmi špatně se orientuje, protože je prakticky slepý. Krtek obecný je aktivní hlavně v noci a za špatného počasí.

Rozmnožování

Krtek obecný se páří od března do května. Samice rodí jednou ročně, obvykle v květnu až červnu, 2 až 7 mláďat. Mláďata jsou slepá a holá, jejich srst se vyvíjí až později. Matka krtek se o mláďata stará asi 4 týdny, poté je opouští a mláďata se osamostatňují. Krtek obecný se dožívá průměrně 2 až 3 let, ale v zajetí může žít až 6 let.

Krtek na zahradě

Životní cyklus krtka

Krtci jsou malí savci, kteří žijí většinu svého života pod zemí. Jak dlouho žije krtek? Životnost krtka se pohybuje mezi 3 a 6 lety.

Mládí

Mláďata krtka se rodí v podzemních norych. Jsou velmi malá a slepá, ale mají již dobře vyvinutý hmatový a čichový smysl. Matka krtka se o svá mláďata stará a kojí je asi 4 týdny. Poté začnou mladí krtci krmit hmyzem a dalšími drobnými živočichy.

Dospělost

Po asi 6 týdnech se mladí krtci osamostatní a začnou si budovat vlastní nory. V této době jsou již plně vyvinutí a schopni se přizpůsobit životu pod zemí. Většinu svého života tráví krtci pod zemí, kde loví hmyz a další drobné živočichy.

Stáří

Krtci se dožívají stáří asi 3-6 let. Ve stáří se mohou objevit určité zdravotní problémy, jako jsou například zubní problémy nebo zhoršení zraku. Starší krtci také mohou mít problémy s pohybem a s vyhrabáváním zeminy.

Celkově lze říci, že krtci mají poměrně krátký životní cyklus, ale dokážou se dobře přizpůsobit životu pod zemí a jsou důležitou součástí ekosystému.

Habitat krtka

Krtci jsou rozšířeni po celé Evropě a vyskytují se v různých typech prostředí. V této sekci se podíváme na typy prostředí, ve kterých krtci obývají, a na jejich rozšíření.

Typy prostředí

Krtci se nejčastěji vyskytují na polích, loukách, v parcích a zahradách. Vyhledávají vlhká a měkká místa, kde mohou snadno hloubit své chodby. Krtci se vyskytují v různých typech půd, včetně hlinité, písčité, jílovité a rašelinné půdy.

Rozšíření

Krtci jsou rozšířeni po celé Evropě a vyskytují se v různých typech prostředí. V České republice se krtci vyskytují téměř všude, s výjimkou nejvyšších hor a největších měst. Krtci jsou velmi adaptabilní a dokážou se přizpůsobit různým podmínkám prostředí.

Krtci jsou také rozšířeni v Asii a Severní Americe. V Asii se vyskytují v oblasti Kavkazu a na Blízkém východě. V Severní Americe jsou krtci rozšířeni v západních státech USA a v Kanadě.

Krtci jsou tedy rozšířeni po celém světě a vyskytují se v různých typech prostředí. Jejich adaptabilita a schopnost přizpůsobit se různým podmínkám prostředí jsou jedním z důvodů, proč jsou krtci tak úspěšní v přežívání.

Interakce s lidmi

Krtci jako škůdci

I když jsou krtci obecně považováni za užitečná zvířata, někdy mohou být pro lidi problematickými škůdci. Jejich hloubení chodeb totiž může poškodit kořeny rostlin a způsobit tak škody v zahradách a na polích. Kromě toho mohou při hloubení chodeb narušit i základy budov a způsobit tak jejich poškození.

Existuje několik způsobů, jak se lze s krtky vypořádat, nicméně některé z nich mohou být nehumánní a neúčinné. Například používání jedů nebo pastí může způsobit nejen utrpení krtků, ale i jiných zvířat, která se do pastí chytí omylem. Mnohem lidsčím a účinnějším řešením je využití speciálních zařízení, které krtky odhání nebo je přesměrovává na jiná místa.

Krtci v kultuře

I když jsou krtci pro mnoho lidí spíše nežádoucími škůdci, v některých kulturách jsou považováni za symbolem štěstí a plodnosti. Například v české kultuře se krtkům věnuje pozornost již od roku 1956, kdy byl vytvořen animovaný film „Krtek a hrouda“. Od té doby se krtek stal jedním z nejznámějších českých animovaných postaviček, který má mnoho fanoušků nejen v Česku, ale i v zahraničí.

Kromě toho se krtci objevují i v mnoha dalších kulturách. V některých afrických kulturách jsou například považováni za posvátná zvířata, která mají moc přinášet lidem bohatství a štěstí. V jiných kulturách jsou krtci spojováni s moudrostí a schopností vidět věci, které jsou pro ostatní neviditelné.

Často kladené dotazy

Kolika let se dožívá krtek?

Krtek obecný se dožívá v průměru 2 až 5 let. Nicméně, v zajetí může žít až 8 let.

Jak žije krtek?

Krtek obecný je podzemní živočich, který si vyhrabává chodby a tunely pod zemí. Žije samotářsky a aktivní je převážně v noci. Krtek se živí převážně bezobratlými živočichy, které vyhledává pomocí sluchu a čichu. Mezi jeho potravu patří například hmyz a jeho larvy, žížaly, pavouci a mnoho dalších.

Proč vylézá krtek na povrch?

Krtek obecný vylézá na povrch ze dvou hlavních důvodů. Prvním důvodem je hledání potravy, když v jeho podzemním teritoriu již není dostatek zdrojů. Druhým důvodem je páření, kdy se krtci setkávají na povrchu a provádějí rituály, které předcházejí samotnému páření.

Jak přezimuje krtek?

Krtek obecný přezimuje v podzemí, kde si staví hnízda a zásobuje se potravou. V zimě se krtci ukládají do speciálních komor, kde snižují svou tělesnou teplotu a metabolismus, aby šetřili energii.

Kde žije krtek obecný?

Krtek obecný se vyskytuje v celé Evropě a Asii, od Pyrenejského poloostrova až po Ural. V České republice je hojným druhem a vyskytuje se na polích, loukách, v parcích a zahradách.

Je krtek chráněný?

Ano, krtek obecný je chráněným druhem podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Zahubit ho lze jen pokud vám působí vám škody na oploceném pozemku nebo ohrožuje vaše zdraví tím, že byste si mohli například způsobit výron kotníku při došlápnutí na podhrabanou zem a propadu nohy do chodbičky.

Podobné články

Back to top button