Příroda

Jak dlouho žije vosa v závislosti na druhu i úloze v kolonii

Když se řekne vosa, většina z nás si automaticky představí hlučný hmyz, jehož žihadla bolí. Bodají stejně jako bodnutí od včely, avšak na rozdíl od včely vás vosa může bodat znovu a znovu. Protože neprodukují med jako včely, může být snadné se domnívat, že tento hmyz neslouží k ničemu jinému než k poškozování keřů a stromů. Ve skutečnosti však vosy hrají v ekosystému naší planety nesmírně důležitou roli. Podíváme se, jak dlouho vosy žijí, ale i na stádia jejího života nebo další zajímavé informace, které každého nadšence do vědění o hmyzu jistě budou zajímat.

Délka života vose pohybuje mezi 12 a 22 dny. Délka života vos se však značně liší v závislosti na jejich druhu nebo úloze v kolonii. Například vosí dělnice mohou žít 12 až 22 dní, ale královna může žít i více než rok.

Přehled o vosách

Vosy patří mezi parazitický hmyz. Vyskytují se v hojném počtu po celém světě v Evropě, Spojených státech, Africe i Asii. Najdeme je jak v hustých lesech, tak na loukách. Jediné místo, kde je nenajdete, je Antarktida. V současné době bylo po celém světě objeveno 30 000 identifikovaných druhů vos

Jelikož se jedná o tak rozšířený druh, dává smysl, že mají obrovský vliv na zemský ekosystém. Vosy jsou nesmírně důležité z mnoha důvodů. Vosy jsou agresivní dravci. Loví a požírají mnoho druhů hmyzu, který působí spoušť na úrodě. Jako všežravci se živí kobylkami, mšicemi, mouchami a nektarem z květů a pláství.

Tato predace pomáhá regulovat počet mnoha druhů hmyzu, které ničí rostliny, a umožňuje tak vytvářet vyvážené a rozmanité životní prostředí. Některé vosy dokonce požírají jiné vosy, což pomáhá udržovat jejich populaci pod kontrolou.

Vosa na květině

Životní cyklus vosy

Stejně jako většina ostatního hmyzu i vosa prochází stejnými odlišnými fázemi životního cyklu. Vosy mají ve svém životním cyklu čtyři fáze:

Královna naklade vajíčka

Každou vosí kolonii zakládá královna. Během zimy se královna ukládá k zimnímu spánku. Jakmile se královna probudí z hibernace, začíná nový životní cyklus kolonie. Jakmile královna najde vhodné místo pro své hnízdo, naklade vajíčka. Vajíčka nakladená do tohoto hnízda oplodní královna jedno po druhém pomocí spermatu, které si uložila předtím, než se uložila k zimnímu spánku. Průměrná velikost snůšky je zhruba 400 vajíček.

Larva

Z vajíček se za 5 až 8 dní vylíhnou larvy. Královna sbírá sladké látky, jako je nektar, a chytá další hmyz, který je zdrojem bílkovin, aby larvy uživila. Přibližně po 15 dnech si každá larva přikryje buňku hedvábným obalem a zakuklí se.

Kukla

Jakmile se vosa zakuklí, začne se přeměňovat ve vosu. Barva kukly začíná bílou barvou a pomalu se začíná měnit do tmavších barev, které připomínají barvy dospělce. Jakmile kukla zcela projde proměnou, prorazí svůj buněčný kryt a vyklube se ven.

Dospělá vosa

Po dokončení stádia kukly se objeví dospělá vosa. Protože královna klade další vajíčka, převezmou tyto vosy stavbu hnízda. Budou také vychovávat mláďata a hledat potravu pro rozšíření kolonie.

Hlavní hrozby pro přežití vosy

Vosy jako takové zuřiví predátoři, a to do té míry, že jich i lidé bojí. Kdo někdy dostal vosí žihadlo, rozhodně si nebude přát dostat další. Vosy však nejsou imunní vůči hrozbám ze strany přirozených predátorů. Délku života vos často ohrožují právě tito přirození predátoři, kteří je požírají

Vosy jsou konzumovány celou řadou živočichů, včetně hmyzu a bezobratlých, jako jsou vážky, kudlanky, pavouci a stonožky. Vosami se živí ptáci, jako jsou drozdi, vrabci, stehlíci a špačci, a také plazi a obojživelníci, jako jsou ještěrky a gekoni, a savci, jako jsou myši, lasičky, hraboši a medvědi.

Přestože jsou vosy samy lovci, nepatří mezi vrcholové predátory. Často se stávají obětí nejrůznějších hrozeb, včetně rostlin. Bylo zjištěno, že jeden druh džbánovité rostliny, Sarracenia, čas od času požírá asijské sršně.

Zajímavá fakta o délce života a životním cyklu vosy obecné

  • Spářená samička je jedinou vosou, která přežije zimu. Tato samička si vyhledá bezpečné místo, kde přečká zimu, a zůstane v klidu až do jara. Pokud královna přežije zimní spánek, pokračuje v kolonii. Tento cyklus pokračuje dále, protože každá vosí královna žije pouze jeden rok.
  • Samečci vos nejsou schopni žihadla. Protože žihadlo a jeho jed jsou součástí reprodukčního systému vosích samiček, jsou schopny žihadla pouze samičky.
  • Samci vos se nazývají trubci. Úkolem trubců je pářit se s královnou. Jakmile to dokončí, obvykle krátce poté zemřou.
  • Všechny vosy procházejí metamorfózou. Nezáleží na druhu, všechny projdou stadiem larvy, která se nakonec promění v klidové stadium kukly, jež jim umožní přeměnu v dospělce.

Další zvířata a jejich délka života

Savci:

Plazi, ryby a plži:

Ptáci:

Hmyz, brouci a pavouci:


Podobné články

Back to top button