Příroda

Jaký je rozdíl mezi včelou a vosou

Když je ve vzduchu cítit jaro a po dlouhé zimě se začíná pomalu, ale jistě zvedat teplota, jsou venku slyšet první bzučivé zvuky vířících křidélek nejrůznějšího hmyzu. Krom příjemných jarních a letních zážitků nás neodmyslitelně čeká setkání s různými druhy hmyzu, kterým bychom se raději vyhnuli, ať už kvůli alergii nebo kvůli bolestivému bodnutí.

Mezi tyto bzučivé letouny neodmyslitelně patří včela a vosa, zástupkyně řádu blanokřídlých, kterým se budeme v tomto článku věnovat a řekneme si jaký je rozdíl mezi vosou a včelou. Nejenom, jak je na první pohled rozeznat, ale i jak se liší jejich způsob života či stravování.

Pro jednoduchost najdete informace i v přehledné tabulce:

VlastnostVčelaVosa
Velikost1,3 cm1,9 cm
VzhledTlusté, chlupaté tělo, ploché a kulaté nohy, kulaté břicho a hrudníkTenké, hladké tělo, kulaté a voskovité nohy, válcovité břicho a hrudník
ProstředíŠestistranné voskové úly, 90 % druhů žije na zemiPapírová hnízda, osamělé druhy žijí na zemi
AgresivitaAgresivní ve větších koloniích nebo v důsledku počasí či při ztrátě královnyAgresivnější a velmi teritoriální, větší a silnější
Taxonomie7 čeledí po celém světě a 4 000 rodů s více než 20 000 druhy5 čeledí s více než 30 000 druhy
Potravní zvyklostiOpylovačiPredátoři, parazité, opylovači
ŽihadlaKyselé. Včely medonosné umírají po jednom žihadle, ostatní druhy mohou žihadlo použít vícekrátZásadité (alkalické). Mohou bodnout vícekrát
VýhodyMed, vosk, pyl, mateří kašička, včelí jed, opyleníOpylování, hubení škůdců a hnízda mají antibiotické vlastnosti

Vzhled

Lidé si mohou vzhledově často včelu (Apis) a vosu (Vespula) poplést, zejména pokud pouze proletí okolo. Toto je nejspíše důsledek jejich podobného pruhovaného zbarvení a tvaru těla. Při bližší inspekci, však každý pozná hned několik rozdílů.

Vzhledově je hlavním rozdílem přítomnost hustého ochlupení na těle včely, které slouží mimo jiné pro sběr pylu pomocí statické elektřiny. Vosa má chloupky soustředěné zejména v okolí hlavy a hrudi a téměř žádné na černo-žlutě pruhovaném zadečku. Povrch jejího těla je spíše hladký a tvrdý, uzpůsobený pro rychlý let predátora.

I při letu je možné vosu a včelu rozeznat. Na první pohled je tělo včely v porovnání s vosím spíše baculaté. Letící včela má také skryté nohy, zatímco vose visí štíhlé nohy pod tělo a jsou viditelné i za letu.

Strava

Včely nejsou masožravci či predátoři. Jejich hlavním zdrojem potravy je pyl a nektar květů rostlin.

Vosy jsou po většinu roku predátoři. Nepohrdnou žádným členovcem – jakýmkoli hmyzem ani pavoukem –, mršinou či kusem masa. Další významnou složkou stravy dospělých vos jsou kapičky sladké šťávy, které vylučují vosí larvy.

Koncem léta a během podzimu, když vosí královny přestávají klást vajíčka, přecházejí na potravu bohatou na cukry a sacharidy. V tomto období se nejčastěji setkáme s agresivními vosami toužícími po sladkých zákuscích, nápojích a ovoci.

Způsob života

Včely staví své úly z vosku, zatímco vosy ke stavbě hnízd používají materiál podobný papírů, který vytváří z rozkousaných kousků dřeva a svých slin. Včely medonosné žijí ve společenstvích, která, za předpokladu zdraví, přežívají a jsou činná po mnoho let.

Vosy a čmeláci využívají svá hnízda pouze po dobu jedné sezóny, odpovídající jejich každoročnímu cyklu života. Samozřejmě existují výjimky a některé vosy svá hnízda používají opakovaně.

Rozdíl mezi bodnutím od včely a od vosy

Na rozdíl od včely může vosa použít své žihadlo několikrát. Postrádá totiž zpětné háčky, které se zaseknou do těla oběti a způsobí, že je následně žihadlo i s částí břicha – včetně celé jedové a feromonové žlázy – z těla včely vytrhnuto.

Kvůli složení jedu vos – aminy, enzymy, polypeptidy, aminokyselina histamin a serotonin – je jejich bodnutí bolestivé a může docházet k zánětlivé reakci.

Toxicita

Byť nás může včela bodnout jen jednou, je její jed až dvakrát účinnější než jed vosí. Navíc se po bodnutí dále uvolňuje do těla. Z tohoto důvodu se radí opatrně žihadlo vyndat tak, aby se obsah jedového váčku nevylil.

Užitek

Oproti obecnému přesvědčení je nejenom včela, ale i vosa důležitým opylovačem. Samozřejmě má včela širšího využití pro člověka. Mezi produkty včelí píle však nepatří pouze med, ale i včelí vosk, propolis, včelí chléb (pyl perga) a mateří kašička.

Nejběžnější druhy včel a vos v ČR

U nás je pravděpodobně nejznámější včelaři chovaná včela medonosná. Mezi včely však patří i velké množství včel samotářek, které nežijí v koloniích a přebývají v dutinách stromů a v zemi. Mezi takové patří například včela černá, hlučný letec, kterého si často lidé spletou se sršní indickou. Entomologický název této největší včely je drvodělka. V ČR se nejčastěji setkáme s drvodělkou fialovou, velkou a malou.

Z vos se na našem území nejčastěji setkáme s vosou obecnou a vosou útočnou. Vosu útočnou lze snadno rozlišit díky vzhledu tečky na čelním štítku. Vosa obecná (královny a dělnice) má tři žluté tečky a vosa útočná jednu výraznou. Při pohledu shora je také jiný vzor na jejich zadečku, kde jsou u vosy útočné mezi pruhy samostatné tečky, které se u vosy obecné s pruhy překrývají.

Podobné články

Back to top button