Příroda

Jak dlouho žije moucha domácí, octomilka, ovád i další druhy

Jako mouchy označujeme jakýkoli malý okřídlený hmyz z řádu dvoukřídlých (Diptera), který má více než 120 000 druhů. Běžné mouchy domácí nás otravují zpravidla celé léto, ať doma, na zahradě nebo terase. Jejich život je ale poměrně krátký, a tento hmyz celé léto nepřežije. 

Nejběžnější mouchou u nás je moucha domácí. Dále se můžeme setkat s komáry, ovády, octomilkami, a naopak se u nás nesetkáme s mouchou tse-tse, která žije v Africe. Dále ve článku se podíváme na všechny tyto druhy much, ale nejvíce se budeme věnovat právě mouše domácí, která je u nás nejběžnější.

Moucha domácí žije přibližně 28 až 30 dnů, pokud nepočítáme s lidským zásahem nebo jinými nepříznivými vlivy. Další druhy much žijí v řádu dnů až měsíců. Obecně čím menší moucha, tím kratší je její život.

Moucha domácí: Délka života 28-30 dní

Moucha domácí je nejběžnějším druhem mouchy a poznáte ji podle dvou křídel, šesti nohou, velkých červenohnědých očí a pruhů na hrudi. Moucha domácí je velká asi jako nehet, přičemž samičky jsou o něco větší než samečci.

Žijí v našich domovech a mohou být nepříjemné, když nám létají kolem hlavy a snaží se přistát na našem jídle. Naštěstí ale nekoušou. Mohou ovšem přenášet nemoci tím, že šíří kontaminované mikroorganismy. Například pokud přistanou na hromadě rozkládajícího se odpadu, naberou mikroorganismy na nohy, které pak přenesou do našeho jídla, když na něm přistanou. Pokud je těchto toxických látek dostatek, mohou vám způsobit zdravotní obtíže.

Životní cyklus mouchy domácí

Životní cyklus much je u většiny druhů podobný. Procházejí čtyřmi následujícími cykly:

  • Vajíčko: Samičky nakladou najednou asi desítky až nízké stovky vajíček, která se vylíhnou za 12-24 hodin
  • Larva: Larvy jsou malé, bílé a podobné červům. Během tohoto stádia larvy dorůstají do velikosti asi 1 centimetru. Tato fáze může trvat 4-7 dní.
  • Kukla: Ve fázi kukly vydrží moucha 4-6 dnů a vypadá jako tmavě hnědý kokon.
  • Dospělá moucha: Po fázi kukly se objeví dospělá moucha, která může žít až 28-30 dní. Samičky jsou připraveny klást vlastní vajíčka v průměru 12 dní po dosažení dospělosti.

Životní cyklus mouchy se opakuje generace za generací, přičemž samička mouchy naklade za svůj život vajíčka 5 až 6krát.

Vajíčka

Stejně jako mnoho různých druhů brouků se i mouchy líhnou z vajíček. Samičky much kladou v dávkách, které se pohybují v rozmezí 70-200 vajíček. Pro mouchy není problém naklást během krátké doby i 500 vajíček, ale musí mít příhodné podmínky.

Například v teplých a vlhkých měsících mají mouchy mnohem kratší dobu březosti, která zkrátí několikatýdenní proces na pouhých 5-7 dní. Vajíčka much se líhnou pouze tehdy, pokud jsou udržována ve vlhku a teple. Tomuto procesu také napomáhají tmavé prostory.

Larvy a kukly

Mouchy se líhnou z vajíček a vstupují do larvální fáze, což je období života, ve kterém prostě a jenom konzumují potravu. Larvy se živí svými vajíčky a látkami v jejich okolí po dobu několika dnů až týdnů. Délka této fáze závisí na okolní teplotě a podmínkách, v nichž byla vajíčka nakladena.

Jakmile se larvy dostatečně nakrmí, začnou kolem sebe vytvářet kuklu. V té době již dorůstají délky přes deset milimetrů. Jakmile se však larva začne kuklit, zmenší se.

Plně dospělé mouchy se z kukly vylíhnou po několika dnech až dvou týdnech v závislosti na teplotě a různých dalších faktorech. Proces kuklení je klíčovým krokem v životním cyklu mouchy, protože v této době se vyvíjejí a rostou jim křídla.

Dospělí jedinci

Mouchy se líhnou ze svých kukel a vylíhnou se jako mouchy domácí, které tak rádi nenávidíme. Žijí jako dospělé mouchy zhruba od jednoho týdne do dvou měsíců, ale běžné dožití mouchy je kolem 1 měsíce. V závislosti na podmínkách jejich prostředí a počtu predátorů (což můžete být i vy s plácačkou) může být tato doba krátká.

Dospělé mouchy se mohou pářit během několika hodin po vylíhnutí z kukly. Moucha může zemřít poměrně rychle po narození, pokud nejsou podmínky ideální. Pro rozmnožení potřebují vhodný prostor pro kladení vajíček, což často zahrnuje vlhké a teplé prostředí.

Mouchy také musí před rozmnožováním přijímat potravu, což může u samiček často vést ke stresu. To platí zejména proto, že v muší stravě obvykle není přítomno dostatečné množství bílkovin, aby mohly naklást vajíčka. Když už se jim to ale povede, obvykle je vajíček opravdu hodně.

Mouchy mohou přežít i několik měsíců

Moucha domácí žije asi měsíc, ale pokud jsou správné podmínky, může přežít i několik měsíců. Klíčem k přežití mouchy domácí o dost déle jsou nižší teploty a dostatek zdrojů cukru a bílkovin.

Moucha domácí je dobře známá po celém světě a je běžným škůdcem téměř všude. Ačkoli nemusí žít příliš dlouho a nekoušou, tak to neznamená, že jsou zcela neškodné.

Jedním z důvodů, proč se snažíme mouchy domácí hubit, je jejich schopnost nepřímo ovlivňovat naše potraviny Mouchy často přenášejí nemoci na svých nohách a ústech, které si odnesou z krmení na zvířecích výměšcích nebo odpadcích.

Ovád hovězí (nebo také hovado): Délka života 30-60 dní

Ovád
Foto: Pixabay

Ovádi jsou podobné mouchám domácím v tom, že mají podobnou délku života. Jsou však větší a mohou dorůst až do velikosti čmeláka. Své jméno dostaly podle toho, že se běžně vyskytují v okolí farem, kde obtěžují zvířata. Bohužel ne jen létáním, ale i tím, že koušou.

Ovádi jsou krvesajové a pro svá oplodněná vajíčka využívají bílkoviny z krve. Krev získávají z teplokrevných živočichů, tedy i člověka. Kousnutí nebývá pro člověka nebezpečné, ale může být poměrně bolestivé. Přestože jejich kousnutí není škodlivé, bolí a může způsobit následné svědění.

Může být ale nebezpečné například pro koně, protože přenáší infekční anémii koní, která může u koní způsobit horečku a onemocnění.

Hovada mají zcela odlišný životní cyklus od mouchy domácí. Na podzim kladou vajíčka na trávu a z vajíček se pak přes zimu líhnou larvy. Na jaře se ovád vyvíjí do kukly a začátkem června se z ní vylíhne dospělý jedinec. Dospělý ovád hovězí se dožívá 30-60 dní.

Octomilka: Délka života 40-50 dní

Octomilka
Foto: Pixabay

Octomilky jsou drobné mušky, které můžete vidět kolem mísy s ovocem, zejména pokud máte zralé banány. Tyto malé mušky se umí velmi rychle rozmnožovat. Jejich životní cyklus zahrnuje vajíčko, larvu, kuklu a také stádium dospělce, ale každé stádium trvá jen několik dní a z vajíčka se mohou stát dospělci již za týden.

Jakmile se stanou dospělými, mohou žít 40-50 dní. Při odstranění zdroje potravy octomilky poměrně rychle zmizí.

Moucha tse-tse: Délka života 14-21 dní (samci) / 1-4 měsíce (samice)

Moucha tse-tse
Foto: Alan R Walker, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Mouchy Tsetse v Evropě nejsou zase takový problém, protože se vyskytují pouze v Africe. Samičky mouchy tse-tse mají jeden z nejdelších životů mezi mouchami 1-4 měsíce.

Mouchy tse-tse jsou v Africe velkým problémem, protože přenášejí spavou nemoc. Ta je smrtelná, pokud se neléčí, nicméně jsou k dispozici léky. Moucha tse-tse) napadá i hospodářská a jiná zvířata a zanechávají na nich fatální následky.

Mouchy tse-tse mají jeden z nejunikátnějších životních cyklů. Samička mouchy tse-tse má dělohu, v níž přenáší larvy. Larvy rostou v samičce asi 9 dní a po vylíhnutí se zahrabou do země, kde dokončí stadium kukly. Ve stadiu kukly stráví 3 týdny až měsíc, než se z ní vylíhne dospělý jedinec.

Dospělí samci mouchy tse-tse se dožívají krátkého věku 14-21 dní, samice žijí 30-120 dní.

Malí komáři (gnatkomáři): Délka života 7-14 dní

Malí komáři, jinak také gnatkomáři, jsou otravný hmyz, kteří vám létají kolem obličeje na autobusové zastávce. Nejsou to nedospělé mouchy, jak se někdy říká. Je to vlastní druh, který se ale mouše blíží.

Tito gnatkomáři mají jednu z nejkratších dob života, někteří žijí pouze týden. Komár houbový se běžně vyskytuje v pokojových rostlinách nebo ho lze nalézt ve vstupních halách komerčních budov u pokojových rostlin.

Jak jejich název napovídá, živí se houbami, které jsou přítomny při přemokření těchto rostlin. Životní cyklus gnatkomárů je podobný jako u octomilek a trvá od jednoho do dvou týdnů. Stejně tak dospělí gnatkomáři žijí 7-14 dní.

Komáři: Délka života 10-14 dní (v závislosti na teplotě)

Komár zblízka
Foto: Freepik

Komáři jsou také mouchy. Jsou škůdci vyskytující se hlavně během letních měsíců. Mají tenké nožičky a umí na lidské kůži přistát tak, že je ani necítíme.

Koušou pouze samičky, ale výsledné kousnutí může způsobit svědivou bolest na několik dní. To je nejčastější následek kousnutí, ale komáři mohou přenášet i nemoci, jako je virus Zika, západonilská horečka nebo malárie.

Komáři mají podobný životní cyklus jako mouchy domácí, ale vajíčka musí být nakladena do stojaté vody. Vajíčka se líhnou ve vodě a larvy jsou vodní, což znamená, že žijí ve vodě, dokud nedosáhnou stádia kukly. Ve stadiu kukly stráví několik dní a pak se z ní vynoří dospělý jedinec připravený k letu. Dospělí komáři žijí déle při nižších teplotách (14 dní) a kratší dobu při vyšších teplotách (10 dní).

Další zvířata a jejich délka života

Savci:

Plazi, ryby a plži:

Ptáci:

Hmyz, brouci a pavouci:


Podobné články

Back to top button