Příroda

Jak dlouho žije mravenec? Od pár týdnů po desítky let

Mravenci, kteří se vyskytují po celém světě v lesích, zahradách i parcích, nejsou nutně škůdci, ale pro člověka rozhodně nejde o příjemný hmyz, zvlášť když se rozhodne vlézt i do domu či bytu. Podíváme se na to, jak dlouho mravenci žijí. Jejich věk se může velmi měnit podle toho, jakou roli v mraveništi zaujímají.

Samci mravenců žijí nejkratší dobu. Rozmnoží se se samicemi a umírají po několika týdnech. Samičky mravenců dělnic žijí několik měsíců, pracují v kolonii a slouží své královně až do jejího odchodu. Mravenčí královna žije roky, někdy dokonce desítky let. Rekordně staré královny se dožívají až 30 let.

Mravenec na listu

Jak dlouho žijí mravenci podle druhu?

Známe přibližně 13 800 druhů mravenců, tak který žije nejdéle? Jeden z nejdelších životů má mravenec obecný (Lasius niger), který se nejhojněji vyskytuje v České republice. Královny mravenců obecných se v laboratorních podmínkách dožily až 28 a 3/4 roku.

Dalším mravencem s dlouhou délkou života je Pogonomyrmex occidentalis, který byl zkoumán ve volné přírodě a u kterého se odhaduje délka života královen na 14 až 30 let.

Průměrný životní cyklus mravenců

Od začátku do konce, od samce k samici, žijí mravenci poměrně zajímavý život.

Vajíčka

Stejně jako většina hmyzu i mravenci začínají jako vajíčka. Vajíčka klade výhradně královna kolonie a z oplozených vajíček se stanou dělnice – samičky mravenců. Ze všech neoplozených vajíček se stanou samci mravenců, kteří jsou užiteční pouze pro páření s královnou.

Vajíčka se vylíhnou po několika týdnech v závislosti na druhu mravence. Nic jiného se pro mravenčí vajíčka neděje, protože jsou v podstatě neaktivní až do další fáze svého života

Mladí mravenci (larvy a kukly)

Když přijde čas, mravenci se z vajíček vylíhnou jako malí červi, známí také jako larvy. Toto je pro mravence jedno z nejdůležitějších stádií života, protože budou neustále krmeni ostatními pracujícími mravenci, aby zůstali naživu.

Larvy mravenců procházejí mnoha různými stádii kuklení a po každém kuklení jsou větší a větší. Začínají se více podobat mravencům, které známe, a tento proces také určuje, z jakých mravenčích samiček se stanou královny.

Určujícím faktorem pro další mravenčí královny je obvykle to, jak moc byl mravenec krmen. Silným a velkým mravenčím samičkám se vyvinou křídla. To jim umožní v dospělém věku odletět a založit vlastní kolonii.

Dospělí mravenci

Jakmile se mravenec plně vylíhne ze stádia kuklení nebo z kukly, je plně dospělý a po zbytek života zůstane stejně velký. Celý proces může trvat měsíc až dva, což znamená, že většina mravenčích samečků dospívá déle, než jsou následně dospělí.

Životní dráha mravence je určena dlouho před dosažením dospělosti. I když se to může zdát kruté, je to krása matky přírody. Pojďme se dozvědět, jak si mravenci stojí v porovnání s ostatním hmyzem, pokud jde o kvalitu jejich života.

Mravenci

Délka života samců a samic mravenců

Jednou z nejunikátnějších věcí na mravencích je jejich rozdílná délka života v závislosti na pohlaví. Samci mravenců jsou z velké části považováni jen za ty, kteří slouží k rozmnožování s královnou, a mnoho samců mravenců k tomu ani nedostane příležitost.

Samičky mravenců buď žijí déle jako dělnice, které se starají o kolonii a případná mláďata. Nebo se stanou královnami a budou mít možnost žít více let. O mravenčí královny je dobře postaráno dělnicemi, které jí nosí jídlo.

Mravenčí královnu lze snadno identifikovat, když ji porovnáte se zbytkem její kolonie. Bude mnohem větší, bude mít křídla a mnoho dalších mravenců jí bude věnovat pozornost. Je to proto, že klade vajíčka, kterým je třeba se věnovat, a její kolonie je zodpovědná za její krmení a udržování čistoty.

Královen může být v kolonii i více, ale v tomto ohledu záleží na druhu mravenců. Některé druhy udržují naživu pouze jednu královnu, která se typicky dožívá vysokého věku a je zcela nenahraditelná. Jiné druhy mohou mít královen klidně stovky, které se pak typicky tak vysokého věku nedožívají a pro kolonii není zase tak podstatné, že sem tam nějaká zemře.

Další zvířata a jejich délka života

Savci:

Plazi, ryby a plži:

Ptáci:

Hmyz, brouci a pavouci:


Podobné články

Back to top button