Jak na úspěšný web

Moje IP adresa - zde ji najdete a zjistíte všechny informace

Jaká je moje IP adresa?

Čekejte, IP adresa se zde objeví…

Tato IP adresa se nikam neukládá a jde čistě o vaši informaci.

Tuto adresu sděluje váš prohlížeč každé webové stránce nebo jiné internetové službě, kterou kdy navštívíte, což je prostě součást toho, jak internet funguje. Pokud používáte VPN nebo jinak IP adresu skrýváte, může se zde ukazovat nepřesná IP adresa. Pokud chcete zjistit opravdu tu vaši, doporučujeme vypnout VPN nebo připojení přes proxy servery.

Co je IP adresa

IP (Internet Protocol) adresa je číslo, které jednoznačně určuje zařízení v počítačové síti. Tato síť může být třeba internet, ale také domácí nebo firemní sítě. Každé zařízení má svoji IP adresu a tím je jednoznačně určeno, o které zařízení přesně jde. V principu jde o to samé, co třeba naše adresa domu, která také jednoznačně určuje umístění na Zemi. IP adresa jednoznačně určuje umístění v počítačové síti.

V praxi nějakým způsobem přerozděluje IP adresy váš poskytovatel internetového připojení, které pod každou adresou ještě shromáždí více zařízení, které se pak rozlišují dalšími způsoby v dané menší síti. Když jsme tak připojeni k domácí Wi-fi na mobilu i počítači, tak zjistíme, že veřejná IP adresa je stejná. Je to tím, že jsme připojeni k síti s jednou IP adresou, a následně se jednotlivá zařízení rozliší dalšími adresami, které již nejsou veřejné. Jakmile bychom se ale třeba na mobilu připojili k mobilní síti, tak by se i IP adresa tohoto zařízení změnila, protože pro přenos se využívají IP adresy mobilního operátora.

V praxi jsou tyto sítě a podsítě koncipovány tak, aby uživatel v zásadě nemusel nijak řešit, jestli je zrovna na domácí síti nebo kdekoliv jinde, ale prostě odesílal přijímal ta data z internetu, která potřebuje.

IP adresa může být zadána ve formátu IPv4, což je 32bitové číslo rozděleno do čtyř 8bitových částí (oktetů) rozdělených tečkou. V praxi jde o rozpětí čísel 0.0.0.0 až 255.255.255.255, což je celkem 232 IP adres, tedy přes 4 miliardy možností.

Protože zařízení připojených k internetu neustále přibývá a IPv4 adresy již byly rozebrány, můžeme se setkat i s novým formátem IPv6, kde se pohybujeme v adresách 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 až ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. Těchto adres může být 2128, tedy v praxi již nevyčerpatelné množství.

Podle IP adresy lze také zjistit geografickou podobu například podle toho, že IP adresy jsou vyhrazeny pro určité poskytovatele internetového připojení, které třeba poskytují připojení jen v nějakém městě. Podle IP adresy tak nelze najít vaši přesnou adresu, ale lze dohledat zemi, ve které žijete, v nějakých případech také přesnější lokaci, jako město nebo i městskou část.

Veřejná IP adresa (IP adresa routeru)

Když se budeme bavit o IP adresách, tak typicky chceme zjistit tu, kterou máme určenou na internetu. Je to ovšem malinko složitější. Vaše IP adresa, kterou vidíte není ve skutečnosti IP adresa vašeho zařízení, ale IP adresa směrovače, který vám poskytl váš poskytovatel internetového připojení.

Ten provozuje takzvaný směrovač (router), který má svoji veřejnou IP adresu (tu, kterou vidíte v tabulce výše). Směrovač ale vytváří menší lokální sítě, třeba jako vaši domácí síť, ke které jsou připojeny počítače, tiskárny, mobily atd.. Každé z těchto zařízení v domácí síti má stejnou veřejnou IP adresu, ale směrovač se stará o správné zasílání a přijímání dat díky soukromým IP adresám, které zařízením přidělil.

Snadno si to můžete vyzkoušet, jestli máte doma wifi síť. Když se podíváte na IP adresu z počítače nebo telefonu, které jsou připojeny ke stejné wifi síti, tak bude IP adresa v obou zařízeních stejná, což si můžete vyzkoušet návštěvou této stránky, kdy IP adresu vidíte nahoře v prvním odstavci. Ve skutečnosti se díváme na IP adresu routeru, přes který jste k internetu připojeni, ne samotných jednotlivých zařízení. Když se naopak podíváte na tuto stránku z mobilu na mobilních datech, bude IP adresa jiná.

Soukromá IP adresa

Zatímco veřejná adresa směrovače je v celém internetu zcela jedinečná, soukromé IP adresy v síti, kterou směrovač vytvořil, již jedinečné nejsou. Proto pod jednou veřejnou IP adresou funguje více zařízení, která jsou pak dále rozdělena dalšími IP adresami dané menší sítě. Někteří poskytovatelé internetu dokonce přidělují jednu IP adresu i více uživatelům, ale zpravidla to funguje tak, že veřejnou IP adresu má již váš router, tedy krabička, která zprostředkovává vaše internetové připojení.

V praxi bychom si to mohli představit tak, že veřejná IP adresa je adresa panelákového domu. V rámci této jedné adresy ovšem existuje více bytů, které jsou následně rozděleni podle jmen nebo třeba čísel bytů. Zatímco adresu paneláku můžeme najít veřejně, jména obyvatel tohoto paneláku už veřejná nejsou. Zde se analogie malinko rozchází, ale snad je to pochopitelné.

Jak skrýt IP adresu a surfovat anonymně

IP adresa je v internetové síti prostě nutné mít. Bez ní je to jako byste se pokoušeli zaslat dopis a nenapsali na něj žádnou adresu ani jméno. Nejde tedy žádnou IP adresu nepoužívat, ale existují způsoby, jak jí světu skrýt, i když je pravda, že vždy bude existovat alespoň jeden bod, který ji bude znát.

Jak jsme psali výše, IP adresa může odhalit třeba zemi, ve které se právě nacházíte. To může vést třeba k tomu, že bude nějaký obsah na internetu blokován, protože jste nebo nejste zrovna v zemi XY. Dělá to třeba YouTube s nějakým typem obsahu a třeba filmy, ale často také zahraniční magazíny nebo jiné služby.

Jak tedy IP adresu skrýt? Nejjednodušší je využít VPN (Virtual Private Network), tedy virtuální soukromé sítě. To v v zásadě služba, která funguje jako prostředník mezi vámi a internetem. Pokud typicky chcete navštívit třeba webovou stránku, tak si vyžádáte její obsah a na vaši IP adresu bude tento obsah v podobě textu, obrázků, videí a tak dál zaslán. VPN funguje tak, že vy řeknete této službě, že chcete navštívit nějakou stránku. Ta zašle obsah na VPN a VPN pak vám. Ona webová stránka ale zná pouze IP adresu VPN, a ne tu vaši.

Vaši IP adresu zná pouze služba VPN, ale nikdo další. Některé tyto služby jsou placené, jiné zdarma. Výhoda je ta, že tento prostředník v podobě VPN může být kdekoliv na světě. Pro ostatní uživatele a internetové služby to může vypadat, že sedíte třeba v USA, ale vy jste mezitím v České republice. Komunikace mezi vámi a VPN je navíc šifrovaná, takže jde i o velmi bezpečný způsob, jak využívat veřejných wifi sítí třeba na letištích, hotelech a tak podobně. Více jsme o fungování VPN psali tady.

VPNHODNOCENÍWEB
ExrpressVPNHodnocení
99%
ExpressVPN NAJDETE ZDE
NordVPNHodnocení
99%
NordVPN NAJDETE ZDE

Co je IP adresa a nejčastěji kladené otázky

Co je IP adresa?

IP adresa je číslo, které jednoznačně určuje zařízení v počítačové síti. Tato síť může být domácí, ale třeba také celý internet.

Jaký je rozdíl mezi IP adresou IPv4 a IPv6

V principu není mezi těmito adresami rozdíl, pokud se bavíme o funkčnosti, přestože na první pohled vypadají zcela jinak. IPv4 adres je přibližně 4 miliardy, což v množství zařízení, které jsou online, nestačí (ačkoliv ne každé zařízení má svoji vlastní IP adresu, ale obvykle ještě spadá pod nějakou podsíť, která dále zařízení rozdělí podle soukromých IP adres). Proto se začala používat adresa IPv6, do které je možné zapsat v praxi neomezené množství zařízení.

Je možné IP adresu skrýt?

Ano i ne. IP adresa je pro fungování internetu zcela nezbytná a abyste mohli zasílat nebo přijímat data z jiných zařízení v síti, je IP adresa potřeba. Existují ale metody, jak IP adresu do jisté míry skrýt pomocí metod jako VPN nebo proxy serverů, kdy naši skutečnou IP adresu zná pouze jeden bod na celém internetu, který zprostředkovává komunikaci mezi námi a zbytkem sítě.

Lez pomocí IP adresy zjistit přesnou polohu?

IP adresy ukazují vaši přibližnou polohu. Typicky lze zjistit stát nebo město, ve kterém se nacházíte, někdy také městskou část. Přesnou adresu ovšem, alespoň veřejně, nelze podle IP adresy dohledat.

Podobné články

Back to top button