Zdraví

Jaký je rozdíl mezi úpalem a úžehem – příznaky, první pomoc i prevence

Úpal i úžeh jsou si svými názvy poměrně podobné a nejde vyloženě snadno rozklíčovat, co se vám právě stalo. Symptomy jsou si celkem podobné, některé úplně stejné. Naštěstí není zase tak potřeba vědět, protože oba stavy vznikly přehřátím organismu, a léčba je v lehčích případech vlastně stejná.

K úžehu dochází vlivem hlavně slunečního záření a jde o přehřátí mozku, které hrozí hlavně starším lidem a dětem. Úpal je obecně stav vážnější a jde o celkové přehřátí organismu, kdy tělo není schopno regulovat svoji teplotu, ovšem k tomuto stavu nemusí dojít vlivem slunce, ale obecně pobytu v horku.

Úžeh dostanete na přímém slunci
Foto: Freepik

Co je úžeh?

S úžehem se setkáváme častěji a jde o přehřátí mozku vlivem slunečního záření. K úžehu dochází obecně ve chvíli, kdy jsme na přímém slunci bez pokrývky hlavy nebo nedodržujeme pitný režim.

Příznaky úžehu

S nějakou formou lehčího úžehu se asi setkal každý. Příznaky začínají nevolností nebo bolestí hlavy. Může jí také o slabost, spálenou nebo suchou kůži. V těžším průběhu jde také o zvracení, horečky a ztuhnutí šíje (zadní část krku spojující hlavu s trupem, tedy ne celková bolest zad).

Příznaky se ovšem mohou objevit i několik hodin po slunění, takže je zde velmi klíčová prevence a nezapomínat na pitný režim (a obecně je potřeba vypít vody o dost více, protože většinu jí vypotíme a v horkých letních dnech bychom měli vypít i 3 nebo 4 litry vody denně), ale i ochranu před sluncem, tedy nosit pokrývku hlavy nebo se občas před slunečními paprsky schovat do stínu.

Příznaky v lehčím případě obvykle odezní do druhého dne a není potřeba navštěvovat lékaře.

Léčba úžehu a první pomoc

Pokud se spálíme na slunci a není nám dobře, je potřeba odejít ze slunce a vypít dostatek tekutin, ideálně vody. Pomoci si můžeme také studenými obklady na hlavu (jde o přehřátí mozku, tak je potřeba „zaútočit“ na úžeh, kde je to potřeba).

Pokud se ale objeví těžší příznaky, jako horečka, zvracení nebo ztuhnutí šíje, je návštěva lékaře nasnadě.

Úžeh – příčina, příznaky a léčba
PříčinaPřehřátí organismu vlivem slunečního záření.
Lehčí příznaky
 • Bolest hlavy
 • Nevolnost
 • Horečka
 • Slabost
 • Spálená nebo podrážděná kůže
Těžší příznaky
 • Ztuhnutí šíje
 • Zvracení
První pomoc
 • Dostat do těla dostatek tekutin
 • Vyhnout se slunci
 • Odpočinek
 • V těžším případě navštívit lékaře
Úpal je celkové přehřátí organismu například vlivem sportu
Foto: Freepik

Co je úpal?

Úpal je celkové přehřátí organismu vlivem pobytu v horku, kdy si již tělo není schopné regulovat teplotu. Nemusí jít ale nutně o pobyt na slunci (přestože je to také možné).

Obecně jde o vážnější stav než úžeh.

Úpal zažijeme nejčastěji při dlouhodobějším pobytu v horku a vlhku (které brání odpařování potu, které reguluje naši teplotu), sportování, ale i přílišném saunování, kdy se snažíme vydržet v horku, jak jenom to jde. Přispět může také neprodyšné oblečení, kvůli kterému přebytečná teplota nemá kudy unikat.

Nebezpečný je úpal pro starší, děti, ale také lidi trpící obezitou (kterou si můžete změřit na BMI kalkulačce) nebo slabým srdcem.

Příznaky úpalu

Lehčí forma úpalu je v podstatě stejná, jako u úžehu. Příznaky se ale objevují velmi rychle, a tedy ne až za několik hodin.

Stav začíná nevolností, bolestí hlavy a suchou kůží. Že hrozí úpal, poznáte také podle toho, že se nepotíte, což je způsob, jakým si tělo reguluje teplotu v horku. Je tedy potřeba vypít hodně vody, aby tělo mělo co potit.

Při vážnějších stavech pak na vás jdou mdloby nebo dokonce omdlíte, zvracení, zmatenost, ale i křeče a zrychlené dýchání.

Léčba úpalu a první pomoc

Nejlepší je prevence, dostatečný pitný režim a vyhýbání se pohybu v horku, hlavně pak když sportujeme, ať jde o běhání, cyklistiku, jízdu na kolečkových bruslích nebo třeba partička fotbalu. Pokud ale začnou přicházet první příznaky úpalu, které poznáme velmi rychle, je potřeba se zchladit a vypít dostatek vody, která pomáhá při regulaci tělesné teploty, protože ji může tělo odvádět potem.

Dát si můžete také chladnou (ne studenou nebo ledovou) koupel, která tělo ochladí okamžitě.

Vyhněte se dalšímu pohybu, v klidu si lehněte se zdviženýma nohama ideálně na chladnější místo a dostatečně větrejte.

V případě vážnějších příznaků je potřeba vyhledat lékaře.

Úpal – příčina, příznaky a léčba
PříčinaCelkové přehřátí organismu i bez vlivu slunečního záření.
Lehčí příznaky
 • Bolest hlavy
 • Nevolnost
 • Horečka
 • Zvracení
Těžší příznaky
 • Zmatenost
 • Šokový stav
 • Zrychlené dýchání
 • Křeče
 • Ztráta vědomí
První pomoc
 • Ochlazení v podobě obkladů
 • Studená sprcha
 • Chladné místo ve stínu
 • Čerstvý vzduch
 • Dostatečné množství tekutin
 • Poloha vleže s nohama nahoru

Co si odnést a jak je důležitý rozdíl mezi úpalem a úžehem

Jestli máte úpal nebo úžeh, není v lehčích případech zase tak podstatné. Příznaky jsou si velmi podobné a i první pomoc je poměrně přímočará, tedy vyhnout se horku a slunci, vypít dostatek vody a zchladit se chladnější sprchou nebo koupelí.

Pokud se ovšem začnou objevovat vážnější příznaky, jako zvracení, křeče nebo dokonce ztráta vědomí, je potřeba co nejdříve navštívit lékaře.

Hlavně úpal může způsobit i fatální problémy hlavně u lidí, kteří nemají nejpevnější zdraví, a není dobré tento stav podcenit.

Proto je podstatná prevence, dostatečný pitný režim, a zanechání slunění nebo sportování ve chvíli, kdy se dostaví první třebaže lehčí příznaky.

Podobné články

Back to top button