Zdraví

Jaký je rozdíl mezi psychologem, psychiatrem a koučem?

Každému z nás se může stát, že se dostaneme do takové životní situace, ve které si sami nebudeme vědět rady. Aktuální statistiky uvádějí zvyšující se procento populace, kterou sužují různá psychická onemocnění. Například různé formy deprese trápí až 5 % populace a úzkostmi trpí celosvětově zhruba 4 % lidí. Studie navíc ukazují, že během života se až 9,5 % populace potýká s alespoň jednou depresivní epizodou. Je tak možné, že i vy či vaši blízcí potřebují, nebo budou vyhledávat, pomoc odborníka. Na koho se však obrátit? A jaký je vlastně rozdíl mezi psychologem a psychiatrem? A jak se od nich odlišuje psychoterapeut či kouč?

Kdo je to psychiatr?

Psychiatr vystudoval lékařskou fakultu (titul MUDr.) a následně prošel atestací z oboru psychiatrie. Řeší primárně biologické příčiny duševních onemocnění jako je například hormonální dysbalance či neurologické problémy.

Může předepisovat léky. Proto, aby mohl provádět systematickou psychoterapii potřebuje také složit atestaci z psychoterapie.

Kdo je psycholog
Foto: Freepik

Kdo je to psycholog?

Psycholog absolvoval magisterský obor psychologie humanitních studií, nejběžněji na filozofické fakultě.  Nejedná se tedy o doktora medicíny. Před jménem mají titul Mgr. anebo PhDr. a nemohou předepisovat léčiva. Většina psychologů dále prochází psychoterapeutickým výcvikem anebo atestací z klinické psychologie.

Jednotliví psychologové následují trochu jiný přístup k řešení vašich problémů. Jedni se více zajímají o původ problémů a budou s vámi důkladně probírat vaše dětství, jiní více řeší danou situaci a dávají vám různé nástroje jak se s ní vypořádat. Tyto přístupy se často prolínají, avšak jeden může převládat. Ne každému musí jeden anebo druhý způsob vyhovovat, stejně tak ne všem pacientům musí daný psycholog či terapeut takzvaně sednout. V takovém případě svého psychologa na tuto situaci upozorněte a nebojte se vyhledat jiného.

Kdo je to klinický psychoterapeut?

Psychoterapeut či psycholog, který po vystudování psychologie následně prošel pětiletým zdravotnickým výcvikem (podobně jako lékaři) a složil zkoušku z atestace, je označován za klinického psychoterapeuta. Jeho výhodou je, že může pracovat samostatně na pojišťovnu a určit oficiální diagnózu.

Kdo je to psychoterapeut?

Psychoterapeut je osoba, která podstoupila systematický psychoterapeutický výcvik. Jedná se o nezávislou disciplínu, jež mohou samostatně vykonávat osoby vysokoškolsky vzdělané s alespoň magisterským vysokoškolským titulem z humanitních oborů (např.: psychologie, sociologie, lékařství). Bez vysokoškolského vzdělání je tento výcvik také možné podstoupit. Takto vzdělaní jedinci nemohou vykonávat psychoterapeutickou praxi samostatně, vždy musí mít supervizi nebo pracovat pod záštitou zdravotnického centra.

Kdo je to terapeut?

Označení terapeut může používat v podstatě kdokoli, v zákoně nemá žádnou oporu a lze jej používat bez vysokoškolského vzdělání či atestace. Zde se běžně můžete setkat s nejrůznějšími alternativními přístupy, které vám sice mohou pomoci, ale také ublížit.

Kdo je to kouč?

Podle zákona může být koučem také kdokoli. Zpravidla se účastnil výcviku jedné z asociací koučů v Čechách či ve světě. Koučování se zpravidla zaměřuje na vybavení klienta praktickými schopnostmi, které mu pomohou lépe navigovat interpersonální interakce.

Jejich cílem bývá klienta namotivovat, pomoci mu najít jeho silné stránky, určení vhodných cílů a připravit plán jejich dosažení. Může se jednat o vhodné doplnění psychoterapie. V případě hlubších psychických problémů je však nutné vyhledat pomoc zdravotního odborníka.

Dobrý kouč by si měl být vědom svých limitů a v takovém případě klienta odmítnout či odkázat na psychiatra, psychologa či psychoterapeuta.

Podobné články

Back to top button