Jak na úspěšný web

Google AdSense a daně – co zařídit a vědět

Pokud chcete vydělávat blogem, ať půjde o affiliate, zobrazovanou reklamu typu Google AdSense nebo máte v rámci webu třeba e-shop, bude bohužel potřeba splnit i nějaké ty zákonné podmínky.

Podívám se, co je potřeba splnit, jestli chcete zobrazovat reklamu AdSense, což vyžaduje i nějaké malé zařizování navíc. V zásadě se ale ono menší zařizování stejně dlouhodobě vyplatí, protože pak máte otevřené dveře pro poskytování služeb i do zahraničí, ne tedy jen kvůli AdSense.

Pokud byste zobrazovali reklamy z jiné sítě nebo jiného programu firmy, která sídlí v EU (v případě AdSense dodáváme službu pobočce Googlu v Irsku, tedy členském státě EU), bude tento postup v zásadě hodně podobný.

Pro výdělek z blogu si zařiďte živnostenské oprávnění

Vzhledem k tomu, že jde (ideálně) o soustavný zisk, bude potřeba si zařídit živnostenské oprávnění.

Dokud blogem nevyděláváme velké peníze, v zásadě nás ani nečeká nijak zásadní administrativa. Díky režimu paušální daně (o které píšu níže), do kterého když naskočíme, nemusíme vlastně řešit už vůbec nic, kromě jednoho odvodu měsíčně, který pokrývá zdravotní, sociální i daň, a díky které pak není potřeba ani vyplňovat formuláře pro daň z příjmů fyzických osob.

V praxi je tedy potřeba si zajít na libovolný živnostenský úřad a požádat o živnostenské oprávnění. Osobně jsem takto na úřad prostě šel a na vše jsem se zeptal až na místě. Protože nepotřebujeme další oprávnění, licence nebo cokoliv jiného, pro zisk z blogu úplně stačí volná živnost.

Úřady si také naštěstí vše vyřídí mezi sebou samy, takže už není potřeba chodit na finanční úřad. U zdravotní pojišťovny bych se vždy pro jistotu poptal.

Google AdSense a identifikovaná osoba

Protože minimálně v začátcích našeho blogování budeme chtít být neplátci DPH, a tedy mít co nejméně administrativy, je super, že se pro poskytování služeb nebo dodávání zboží do jiných členských států EU zavedla takzvaná identifikovaná osoba. To je v praxi takový status, že v ČR jsme stále klasicky neplátci DPH, ale pro zahraniční subjekty vystupujeme jako plátci DPH i s DIČ.

Je potřeba vyplnit formulář Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty. Pokud na svůj blog nasadíte AdSense (nebo poskytnete službu nějaké formě v EU), musíte do 15 dnů od tohoto dne zajít na finanční úřad a formulář odevzdat. Jako důvod na řádku 9 pak vyplňujeme „poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle ustanovení § 9 odst. 1 ZDPH“. Pokud to vyplníme jednodušeji, oni si s tím snad poradí.

Znovu bych doporučil na finanční úřad přímo zajít a na vše se zeptat. Osobně jsem přišel bez jakéhokoliv dokumentu, formulář jsem dostal a paní ho za mě v podstatě vyplnila a poradila co a jak. Podle mě je toto nejlepší způsob, jak zjistit vše, co vás ohledně toho zajímá.

Povinnosti identifikované osoby

Oproti plátcům DPH identifikované osoby nevyplňují kontrolní hlášení. Pokud nevznikla povinnost platit daň, nepodává se ani daňové přiznání. V případě AdSense tato povinnost nevzniká, protože daň je již odvedena Googlem v Irsku. Daň by tedy byla u nás nulová, a ta se do daňového přiznání neuvádí.

Jediná reálná povinnost navíc je vyplnění souhrnného hlášení, které slouží ke kontrole, jestli proběhlo zdanění daného plnění v rámci EU, tedy v praxi je potřeba přiznat, jestli vám někdo z EU státu zaplatil peníze a o jakou částku šlo. Souhrnné hlášení je potřeba vyplnit každý měsíc (respektive pokud vám žádné peníze z AdSense nebo od firmy z jiného členského státu nepřišly, tak souhrnné hlášení vyplňovat nemusíte, ale Google posílá každý měsíc, takže tam pak tato povinnost vzniká), ale naštěstí nejde o nic hrozného a v praxi to zabere jen pár minut:

Vyplnění Souhrnného hlášení VIES

V praxi jdete na Daňový portál, vyberete Souhrnné hlášení VIES a vyplníte krátký formulář.

Souhrnné hlášení VIES na Daňovém portálu

V prvních krocích jen vyplňujete údaje o vás, vašem finančnímu úřadu a také o jaké zdaňovací období šlo. Vždy máte čas až do 25. dne následujícího měsíce. Tedy například do 25. února je poslední termín vyplnění formuláře za leden.

Je také potřeba jen vyplnit, kam jste dodali služby v rámci EU. V kroku Řádky SH pak v případě AdSense vyplňujete toto:

Souhrnné hlášení VIES

  • Vyberete IE – Irsko
  • DIČ píšete 6388047V, což je DIČ Googlu bez označení státu IE na začátku
  • Jako kód plnění píšeme 3, což je dodání služby do jiného členského státu (že je to tak najdeme po rozkliknutí otazníku v názvu sloupce)
  • Počet plnění je 1, tedy kolik plateb jste od daného subjektu obdrželi (AdSense zasílá peníze standardně 1x měsíčně)
  • Do částky pak píšete částku zaokrouhlenou na koruny nahoru. Pokud by Google poslal 20 000,10 Kč, zapíšeme 20 001
  • Pokud jste dodali službu i do dalších členských zemí a obdrželi v tomto měsíci platbu, je potřeba vyplnit i další řádky s informacemi o těchto subjektech

Jediné, co může trvat, může být samotné odeslání Souhrnného hlášení. Pokud máte datovou schránku, není s tímto žádný problém, a odeslání potvrdíte přihlášením do datové schránky (VELMI toto doporučuji, protože vyplnění a odeslání všeho díky tomu zabere asi tak 2 minuty).

Alternativa je pak si vytisknout potvrzení o odeslání, to podepsat a fyzicky donést na váš finanční úřad. Nějaký čas jsem tohle dělal, ale zařízení datové schránky je vyloženě jednoduché, zdarma, a stačí zajít na Czech POINT s občankou, kde jen řeknete, že chcete datovou stránku pro podnikatele. Vše ostatní je za vás zařízeno a vy jen dostanete pár jednoduchých instrukcí k přihlášení.

Po odeslání se také dostanete na stránku, kde si můžete stáhnout soubory s odeslanými písemnostmi. Ty si doporučuji stáhnout, ale bude nás zajímat hlavně odeslaný soubor, který má formát .xml.

Stažení odeslaného souboru

Až budete příště Souhrnné hlášení vyplňovat, v zásadě jen v úplně prvním kroku vybereme Načtení souboru:

Načtení souboru

Načteme onen odeslaný xml soubor, čímž se nám předvyplní všechny údaje. Po načtení souboru jen v pravé horní části vybereme Úprava ve formuláři:

prava ve formuláři

Dostaneme se na klasické vyplňování formuláře, ale skoro vše je již vyplněno. V praxi tak měníme jen datum vyplnění, měsíc a případně rok zdaňovacího období, a také řádky dodaných služeb. V praxi vlastně jen pár políček, a je to. Osobní údaje a vše ostatní už je ve formuláři vyplněno, což ušetří dost času. Poprvé tak vyplnění a kontrola zaberou cca 10 minut, při načtení formuláře se to stáhne na zhruba 2 minuty (pokud nevyplňujete hodně dodaných služeb). Všeho všudy tedy malinko otrava na to myslet každý měsíc, ale samotné vyplnění je naštěstí hodně rychlé.

Výdělky z AdSense se nepočítají do obratu pro plátce DPH

Stát se plátcem DPH obvykle hlavně kvůli zvýšené administrativě nechcete. Jsou situace, kdy se to díky vratkám hodí, ale pro zisk z blogu tato situace asi nenastane. Ze zákona se ale stane plátcem DPH povinně ten, kdo v minulých 12 měsících překonal obrat 1 milion Kč, a do tohoto obratu se počítají veškeré úplaty, které nám náleží za dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

My ovšem dodáváme služby Googlu, který sídlí v Irsku, kde je také místo plnění. Daně jsou odváděny tam, takže se tyto částky, které Google následně zasílá nám, do tohoto obratu nepočítají (již jsou zdaněny).

V praxi se nám tak může stát, že budeme mít z AdSense výdělek klidně nad onen milion korun, ale stále jsme neplátci DPH. Při placení daně z příjmů fyzických osob je pak dobré finanční úřad informovat, jak vznikla situace, že daníme z částky vyšší než milion korun, ale nejsme plátci DPH. Vysvětlení je tedy takové, že zisky pochází z dodání služby do EU mimo tuzemsko, které se do limitu obratu nepočítají.

AdSense a daň ze zisku fyzických osob

Částky, které nám AdSense zasílá, samozřejmě přiznáváme každý rok a odvádíme daň ze zisku fyzických osob. Zaplaceno bylo sice DPH v Irsku, ale ještě ne náš zisk, který klasicky daníme v ČR.

AdSense a paušální daň

Velmi zajímavé je naskočení do paušální daně. Díky té vlastně platíme každý měsíc jenom jednu částku, do které jsou zahrnuty odvody na zdravotní, sociální + daň 100 Kč. Protože je vše vlastně zaplaceno, ani se neodevzdává formulář pro daň z příjmu fyzických osob, a vlastně jen každý rok upravujeme fixně nastavené částky.

V režimu paušální daně mohou být podnikatelé, kterým příjmy nepřesáhly v minulém zdaňovacím období 1 milion korun. Pozor, zde se již příjmy z AdSense počítají. Takže zatímco do obratu plátcovství DPH AdSense neřešíte, u režimu paušální daně ano. Pokud vám tedy tento režim vyhovuje, je potřeba si dávat pozor, abyste tento limit nepřetáhli, a případně pak vše správně vyřešili a z režimu paušální daně vystoupili. Vždy si prostě veďte evidenci toho, kolik vyděláváte, aby se dala daň korektně doplatit a nevznikl z toho zbytečný problém a tahanice s finančákem.

Výhoda je i ta, že zisky z AdSense se nepočítají do obratu 1 milion Kč, které když překonáte, musíte se stát plátcem DPH. Do obratu počítáme veškeré úplaty, které nám náleží za dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Místo plnění ale není ČR, ale Irsko. V praxi se tak kvůli AdSense nestaneme plátci DPH, i kdybychom vydělali ročně 10 milionů.

Stojí ta administrativa za to?

Ano, stojí, pokud výdělek z blogu překonává odvody státu. Administrativa je malinko otravná v začátcích a prostě zabere pár hodin obíhání po úřadech a případné doptávání se na to, co vás zajímá. Jakmile ale tohle máte, tak v praxi vyplňujete jen souhrnné hlášení (zabere s nahráním souboru asi 2 minuty), a v případě, že nejste v režimu paušální daně, tak ještě odvádíte každý rok daň z příjmů fyzické osoby.

Pro neplátce DPH je naštěstí administrativní zátěž minimální, takže se toho nemusíte nijak bát. Nejdříve to možná vypadá děsivě, ale když přijdete na finanční/živnostenský úřad a řeknete, co potřebujete, tak oni vám poradí a se vším pomohou.

Doporučuji ale s ničím neotálet, aby z toho nebyly zbytečné oplétačky. Jak máte vše včas, neměl by být žádný problém.

Podobné články

Back to top button