Jak na úspěšný web

Nejlepší přesměrování pro SEO a co je 301, 302 nebo 307

Co je přesměrování a kdy ho využíváme

Přesměrování je metoda, kdy pošleme uživatele na jinou URL adresu, než si původně vyžádali. Jinak bychom také mohli říci, že přesměrování je manipulace s URL.

V principu tedy někdo chce navštívit stránku A, ale my chceme, aby místo toho raději navštívil stránku B. Při návštěvě A tak automaticky dojde k přesměrování na stránku B.

Přesměrování se využívá mimo jiné při:

 • změně struktury URL adres – může jít o přechod na jiný redakční systém, který nepodporuje starou strukturu, nebo nahrazení špatné struktury za lepší
 • řešení duplikací (například automatické přesměrování z www na ne-www verzi webu nebo naopak, z HTTP na HTTPS, odstranění nebo přidání lomítka na konci URL atp.)
 • přesunu webu na jinou doménu
 • mazání obsahu, kdy chci uživateli nabídnout jinou relevantní stránku
 • affiliate marketingu – namísto partnerských odkazů se na web umisťují zástupné odkazy s přesměrováním, které se snadněji spravují z jednoho místa, takže je v případě potřeby snazší jen na jednom místě změnit cílovou stránku, než procházet celý web a měnit každý odkaz

Způsoby přesměrování nejlepší pro SEO

Přesměrování může probíhat v různou chvíli fáze načítání webu. Některé přesměrování by mělo proběhnout ideálně okamžitě, jiné zase záměrně po nějaké době (typické třeba v e-shopech po platbě jako  „za 10 sekund budete přesměrování, pokud ne, klikněte na tento čudlík“).

Mezi typické způsoby přesměrování patří tyto.

Úprava souboru .htaccess na Apache serverech

Pokud máte někde web, je tu téměř jistá šance, že je umístěn na Apache serveru. I když třeba nemáte přístup do nastavení serveru (což je pro drtivou většinu majitelů webu správné, protože se tam dá hodně podělat), tak je zde soubor .htaccess, do kterého můžeme některá nastavení dopsat.

Velmi typické je právě umístění přesměrování, o které se pak stará server ještě před načtením webu, což v praxi znamená, že je to velmi rychlé a pro uživatele nejméně náročné i z hlediska využití dat.

Základní přesměrování může vypadat třeba takhle:

Redirect 301 /starastranka/ https://www.example.com/novastranka/

Umístěním tohoto řádku do souboru .htaccess říkáte serveru, že pokud někdo navštíví stránku nasweb.cz/starastranka/, tak má být automaticky přesměrován na https://www.example.com/novastranka/

Využívat můžeme i mod_rewrite a tedy různé podmínky nebo regulární výrazy pro flexibilnější přesměrování. Typicky můžeme kontrolovat, jestli je u zadané URL www nebo zabezpečený protokol HTTPS, a pokud ne, dojde k přesměrování. Vysvětlení tohoto ale není úplně záměr tohoto článku, takže se spíše můžete podívat na tyto příklady.

Obecně je přesměrování přes soubor.htaccess ze SEO hlediska nejlepší, nejrychlejší a vyhledávače ho chápou, protože se děje okamžitě na straně hostingu při žádosti o nějakou URL. Pokud je to jen trochu možné, zvolte tento způsob.

Přesměrování PHP

Přesměrovávat můžete i přes programovací jazyk PHP, který s dost velkou pravděpodobností pohání i váš web (pokud jste třeba na WordPressu). Takhle by mohlo vypadat základní přesměrování, které lze umístit do kódu nějaké stránky (pozor, ne HTML kódu, ale přímo do souborů dané stránky):

<?php
header("Location: https://www.nejakadomena.cz", true, 301);
exit();
?>

Přesměrování JavaScriptem

I přes JavaScript lze přesměrovávat, ale jde asi o nejméně vhodný způsob, který se hodí jen pro vyloženě specifické situace (typu potřeby přesměrování za X sekund po nějaké akci uživatele). Google by si měl i tento způsob přesměrování vyložit a pochopit, ale vždy je otázka, jestli si opravdu JavaScriptový kód zpracuje.

U vyhledávačů je s jakýmkoliv zpracováním na úrovni JavaScriptu (tedy až při reálném načtení veškerého zdrojového kód dané stránky) lepší nepočítat, takže minimálně pro SEO účely tohle prostě není vhodné. Pro účely typu přesměrování za x sekund je ale toto řešení možné a vlastně asi nejjednodušší.

Typy přesměrování

Během přesměrování se uvádí i informace, o jaký typ vlastně jde. To se dělá uvedením stavového kódu, který se uvádí číselně a dává informaci zejména prohlížeči, co dané přesměrování znamená a proč se děje. Pro uživatele je to asi jedno, tomu je prostě změněna URL na jinou, ale i tak je stavový kód podstatný zejména pro SEO.

301 přesměrování

Přesměrování 301 znamená permanentní (trvalé) přesměrování, tedy trvale přesměruje návštěvníky z jedné adresy URL na jinou. Informuje vyhledávače, že původní adresa URL se již nepoužívá a je nahrazena jinou stránkou. Vyhledávače pak ve svém indexu nahradí původní adresu URL adresou, na kterou přesměrování odkazuje.

Kdy použít 301 přesměrování

Přesměrování 301 by mělo být použito v případě, že jste z webu odstranili nebo natrvalo přesunuli stránku, ale chcete zachovat její návštěvnost, hodnocení a odkazy. Tady několik příkladů, kdy by přesměrování 301 bylo dobrou volbou:

 • Přesunutí webu na novou doménu
 • Přesunutí nějaké stránky na jinou stránku – může se týkat i sjednocení obsahu více stránek na jednu, kdy všechny staré stránky odstraníme a přesměrujeme na novou stránku
 • Změna struktury URL

Kdy nepoužívat 301 přesměrování

 • Geotargeting (uživateli se zobrazí stránka na základě jeho lokace, která je nejčastěji zjištěna přes IP adresu)
 • A/B testování
 • Cílení na zařízení

Přesměrování 301 je nejklasičtějším a nejpoužívanějším typem přesměrování. Pokud si nejste jisti, zvolte přesměrování 301. Vyhledávače by měly pochopit, že jde o trvalý přesun a přenést tak veškeré hodnocení ze starších stránek na stránku, na kterou je přesměrováváno. To neznamená, že se tak děje se 100% úspěšností, ale pokud již musí k přesměrování dojít, je toto nejlepší způsob, jak toho docílit.

302 přesměrování

Přesměrování 302 znamená dočasné přesměrování a je tu od toho, abychom na čas přesměrovali provoz na novou adresu URL, ale ne trvale. Pokud chcete návštěvníky při návštěvě určité stránky poslat na jinou URL, ale v budoucnu znovu použít ještě jinou URL nebo přesměrování, použijte stavový kód 302.

Kdy použít 302 přesměrování

 • URL je dočasně přesunuta na jinou adresu URL
 • Přesměrování na základě jazyka nebo geotargeting
 • Přesměrování z desktopové na mobilní verzi webu (nebo naopak)
 • Chvilkové přesměrování, pokud je web v údržbovém módu

Kdy nepoužívat 302 přesměrování

 • Přesměrování 302 nepoužívejte, pokud chcete trvale přesunout buď doménu, nebo strukturu webu.

302 přesměrování oznamuje vyhledávačům, že přesměrování je dočasné, a tedy by si měly časem zkontrolovat, kam jinam přesměrování vede. Logicky se tak spíše nepřenáší celá hodnota přesměrované stránky na novou, protože vyhledávače očekávají, že bude přesměrování po čase změněno nebo odstraněno.

V praxi tedy 302 přesměrování používejte, pokud máte opravdu dobrý důvod nepoužít 301, což jsou typicky velmi specifické případy.

Je ovšem také pravda, že Seznam i Google (tedy nejrelevantnější vyhledávače u nás) říkají, že hodnocení stránky s přesměrováním 302 přenášejí, protože pro uživatele jde o stejnou věc.

I tak je ovšem logičtější používat stavové kódy k tomu, k čemu byly určeny. Tedy pokud něco přesměrujete trvale, použijte 301, pokud jen dočasně, použijte 302.

307 přesměrování

Tento typ přesměrování říká, že byla stránka dočasně přesunuta na jinou URL. Technicky tedy jde o dočasný přesun, ne přesměrování, ale používat by se tyto stavové kódy měly vlastně v identických případech, kdy ovšem volíme standardnější 302.

Stavové kódy 404 a 410

S chybovou hláškou 404 se asi někdy potkal každý uživatel internetu, který říká, že stránka nebyla nalezena. To může znamenat chybu na serveru, špatné přesměrování nebo řadu dalších věcí. Jednoduše řečeno tato URL prostě nefunguje a není na ní žádný obsah. Může jít ale o dočasnou chybu, kdy bude URL obnovena.

Oproti tomu stavový kód 410 říká, že byl obsah vymazán záměrně, tedy nejde o chybu, ale záměrný stav, ale cílené odstranění obsahu dané URL, což si vyhledávače přeberou rychleji, než 404.

Oba tyto případy v praxi znamenají, že když je vyhledávače na nějaké URL objeví, tak je odstraní z indexu, protože nejsou dostupné a není na sazeno žádné přesměrování na jinou stejně relevantní URL.

Tyto stavové a vlastně chybové kódy bychom měli nasazovat na URL, které opravdu chceme vymazat a nemáme za ně žádnou alternativní URL, na kterou bychom chtěli stránku přesměrovat. Vyhledávače poté tyto stránky vymažou z indexu a přestanou je tedy nabízet ve výsledcích vyhledávání.

404 a 410 tedy nejsou stavové kódy přesměrování, ale chybové kódy, ale je stejně dobré vědět, že pokud mažeme obsah, tak není nutně potřeba vždy danou stránku přesměrovat, ale že pokud opravdu ale opravdu chceme, tímto způsobem je z výsledků vyhledávání časem dostaneme také.

Podobné články

Back to top button