Novinky a aktuality

Klausova amnestie, její vysvětlení i kritika

Prezident Václav Klaus vyhlásil v roce 2013 částečnou amnestii

Prezident Václav Klaus měl ve svém funkčním období několik kontroverzních rozhodnutí, názorů nebo projevů, ale pravděpodobně nejvýrazněji se v paměti národa zapsal vyhlášení částečné amnestie, kterou vyhlásil ve svém Novoročním projevu 1. ledna 2013, přičemž amnestie vešla v platnost hned 2. ledna 2013.

Amnestie se týkala 111 tisíc trestů, přičemž bylo propuštěno necelých 6500 vězňů. Drtivá většina prominutých trestů se tak týkala podmínečně odsouzených, ale prominuty byly i domácí tresty nebo veřejně prospěšné práce.

Největší kontroverze vyvolalo zastavení trestních stíhání, od kterých k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let a za které nehrozilo v případě prokázání viny více než 10 let vězení. Tímto krokem byla zastavena řada kauz, které se týkaly hospodářské kriminality a korupce.

Vymezení Klausovy amnestie

Amnestie se týkala pouze těchto případů:

  • Prominuty a zahlazeny (tedy vymazány z rejstříku trestů) byly tresty do jednoho roku odnětí svobody u všech odsouzených
  • Prominuty byly tresty nebo zbytky trestů do 10 let u osob starších 74 let
  • Prominuty byly tresty nebo zbytky nepodmíněných trestů do 3 let, a podmíněné tresty do 2 let u osob starších 69 let
  • Prominuty byly nepodmíněné tresty do dvou let, pokud se nejednalo o zločiny, při nichž byla způsobena smrt nebo těžká újma na zdraví, na zločiny proti životu a zdraví, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, anebo proti rodině a dětem
  • Prominuty byly všechny tresty veřejně prospěšných prací a domácího vězení
  • Zastavena byla všechna trestní stíhání, od jejichž zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let

Kritika amnestie

Právě poslední bod z výše vypsaného seznamu (ve skutečnosti se v zákoně jedná o druhý bod) byl velmi silně kritizován prakticky celým politickým spektrem. Zastaveny byly totiž kauzy, ve kterých se jednalo o škody za miliardy korun, a to včetně řady mediálně velmi sledovaných případů.

Navíc amnestie nijak zvlášť nemotivuje soudy, aby podobné kauzy vyřešily rychleji, a to i přes pravidelné arbitráže za neúměrně dlouho trvající rozhodovací procesy. Za tyto arbitráže je totiž souzen stát, nikoli soudy samotné, takže ve vzduchu visí otázka, jestli jsou soudy opravdu motivovány k tomu, aby případy vyřešily v co možná nejkratším termínu.

Prezident Klaus amnestii zdůvodnil tak, že šlo hlavně o poukázání na pomalost soudních procesů, kdy i po téměř dekádě nebyly schopny rozhodnout o vině nebo nevině, a že takovéto kauzy se musí řešit rychle a rázně. Navíc je otázka, jestli by byly dané kauzy opravdu dořešeny uznáním viny, nebo by se jen protahovaly o další roky.

Žaloba pro velezradu Václava Klause

Prezident České republiky může být žalován pouze za velezradu, tedy delikt, kterého se může dopustit pouze prezident republiky, který jedná proti svrchovanosti a celistvosti republiky, nebo proti jejímu demokratickému řádu.

Byla sepsána petice, která právě žalobu na Václava Klause požadovala, a na kterou se podepsalo 73 tisíc lidí. Senát nakonec žalobu odhlasoval, a ta tak byla podána.

Ústavní soud nakonec bez projednání žalobu zastavil, protože Václav Klaus již nebyl prezidentem. Žaloba pro velezradu totiž slouží hlavně jako nástroj pro odvolání prezidenta z funkce, což v té době nebylo potřeba.

Podobné články

4 Komentářů
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Zpetná vazba ve článku
Podívat se na všechny komentáře

No tohle může vymyslet jenom politický magor!
Bez Klause,jsme na tom byli jak na Kubě,S.Korea a pod. země!
čééééééééče kde jste tenkrát byl,že jste to nevzal za něho!

Kde jste studovala politiku, Jitko. A proc mate obe oci a usi neustale zavrene?

Ukradli jste odkaz jen abyste mohli své lži chrlit na nevědomou mládež. Nás starší ale tím nezblbnete.
Styďte se za metody, kterými předstihujete Goeringa!

Back to top button
Close