Novinky a aktuality

Otevírací doba obchodů na Vánoce 24. - 26. prosince 2023

Otevírací doba obchodů během Vánoc 24. až 26. prosince 2023 – které obchody budou mít otevřeno?

V roce 2016 vešel v platnost „Zákon o prodejní době v maloobchodě“. Tento zákon nařizuje maloobchodním prodejcům (dříve i velkoobchodním, ale ti byli ze zákona vyjmuti) zavřít nebo omezit otevírací dobu ve vybraných státních svátcích, tedy ne ve všech státních svátcích. Podíváme se na to, jak je to s otevírací dobou během vánočních svátků, přesněji pak od 24. do 26. prosince 2023.

Podle zákona musí všechny maloobchody 24. prosince 2023 zavřít do 12:00. 25. a 26. prosince 2023 pak musí zavřít celý den. Služeb jako jsou kina, restaurace, bary, sauny nebo i výdejny e-shopů, se zákon netýká, takže mohou mít otevřeno neomezeně, tudíž otevírací dobu upravují individuálně.

Od 27. prosince je možné otevřít dle běžné otevírací doby a další omezení se týkají Silvestra a Nového roku.

Dále se podíváme na otevírací dobu řetězců jako jsou Albert, Kaufland, Lidl, Billa, Tesco, IKEA a mnoha dalších, protože všechny mohou otevírací dobu řešit trochu jinak, což se typicky týká hlavně Štědrého dne a času zavření obchodů.

Podíváme se také na to, jak je to s otevírací dobou dalších státních svátků, výjimky i jak je to přesně s výdejnami e-shopů, které se zrovna ještě během Štědrého dne mohou velmi hodit.

Zákon je sice poměrně krátký a najdete ho v celém znění níže ve článku, ale i tak se našlo místo pro soudní spory ohledně výkladu. To se týká hlavně výdejen e-shopů, které nejsou maloobchody, ale jako finální část prodeje. Poslední větší výjimkou je rozvoz jídla, tedy i online supermarketů.

Tady se můžete podívat na všechny státní svátky, během kterých musí být ze zákona zavřeno:

Svátky, během kterých musí mít obchody nad 200m2 zavřeno
DatumSvátekKdy je zavřeno
1. lednaDen obnovy samostatného českého státu a Nový rokCelý den
Mění seVelikonoční pondělí Celý den
8. květnaDen vítězstvíCelý den
28. záříDen české státnostiCelý den
28. říjnaDen vzniku samostatného československého státuCelý den
24. prosinceŠtědrý denZavřeno po 12:00
25. prosince1. svátek vánočníCelý den
26. prosince2. svátek vánočníCelý den

Naopak během těchto svátků může být otevřeno bez omezení:

Svátky, během kterých mohou mít obchody otevřeno
DatumStátní svátek
Mění seVelký pátek
1. květnaSvátek práce
5. červenceDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenceDen upálení mistra Jana Husa
17. listopaduDen boje za svobodu a demokracii
24. prosinceŠtědrý den (zavírá se ve 12:00)

Proč musí obchody zavřít během některých státních svátků?

📃Kompletní znění Zákona o prodejní době v maloobchodě najdete zde📃

Zákon o prodejní době v maloobchodě

 • §1

Prodejní doba v maloobchodě

(1) V maloobchodě je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích

 • a) leden – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
 • b)Velikonoční pondělí,
 • c) květen – Den vítězství,
 • d) září – Den české státnosti,
 • e) říjen – Den vzniku samostatného československého státu,
 • f) prosinec – 1. svátek vánoční a
 • g) prosinec – 2. svátek vánoční.

(2) V maloobchodě je zakázán prodej v den 24. prosince – Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.

(3) Omezení prodejní doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužije na provozování

 • a)prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2,
 • b)čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 • c)lékáren,
 • d)prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
 • e)prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 • f)maloobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.
 • §2

Omezení stanovené v § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

 • §3

Přestupky

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje prodej v maloobchodě nebo prodej nebo výkup v provozovně uvedené v § 2 v době, kdy je jejich provozování zakázáno podle § 1 a 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 1000000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku uvedeného v odstavci 1 opakovaně, lze uložit pokutu až do výše 5000000 Kč.

(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce.

Otevírací dobu obchodů během státních svátků upravuje Zákon č. 223/2016 Sb. (rozkliknout si ho můžete o kousek výše), který vešel v platnost v roce 2016.

V zásadě na pár řádek je napsáno, že ve jmenované státní svátky (viz tabulka výše) musí zavřít nebo omezit otevírací dobu všechny maloobchody, a poté výjimky, pro které se zákon nevztahuje (viz výjimky níže). Hlavní výjimkou jsou obchody s prodejní plochou pod 200m2, které mohou mít otevřeno nehledě na sortiment.

Obecně pak lze počítat s tím, že větší obchodní řetězce jako Lidl, Billa, Kaufland, Tesco, Albert, Globus, PENNY Market ale také IKEA nebo další, mají během zákonem vybraných svátků zavřeno prakticky bez výjimky. Více informací, jak mají jednotlivé obchody otevřeno, najdete níže ve článku.

Proč vznikl zákon o otevírací době?

Zákon vznikl z toho důvodu, aby si zaměstnanci mohli během svátků odpočinout a být s rodinou, a ne prodávat za kasou. Zákon toto ovšem řeší trochu zvláštně. Nařizuje sice obchodům zavřít, ale stále může povolat zaměstnance, aby například uklidili, provedli inventuru nebo cokoliv dalšího.

Lépe situaci řeší zákon o otevírací době během svátků na Slovensku. Tento zákon situaci řeší inteligentněji, protože prostě zaměstnanci nemají chodit do práce, což efektivně vede k zavření obchodů. Pokud ale někdo vlastní svůj obchůdek a je schopný ho obstarat sám, může bez problémů otevřít, aniž by musel řešit prodejní plochu nebo typ sortimentu, jako se musí řešit u nás.

U nás sice obchody reálně zavřou a zaměstnanci si mohou odpočinout, ale zákon toto nijak nenařizuje.

Český zákon je také poměrně nesystémový (a proto se informace o otevírací době během každého svátku tak hledají), protože zákon pouze vyjmenovává některé svátky, ale ignoruje jiné.

Různé svátky jsou ze zákona vyňaty, respektive nejsou v zákoně jmenovány. Proto se nelze řídit třeba školními prázdninami, ale je potřeba si prostě vždy najít, jak to s otevírací dobou obchodů vlastně je.

Kromě toho je tu o nesystémovost v tom, jak to s otevírací dobou během svátků vlastně je. Největší výjimka se týká právě Štědrého dne 24. prosince, kdy není nutné zavřít celý den, ale je možné mít otevřeno do 12:00, což je jediný den v roce, který takto funguje.

Co se týče Vánoc, tak jde jednak o jedinou výjimku, se kterou navíc obchody nakládají různě (některé zavírají již v 11, některé neotevřou vůbec atp., tedy je nejlepší se podívat níže do článku, jak jednotlivé obchody hlavně se Štědrým dnem nakládají), jednak jde o nejdelší řadu svátků, kdy má být zavřeno. Všeho všudy je tedy naprosto ideální vyřešit všechny nákupy předem, a Štědrý den i Boží hod a svatého Štěpána nákupy pokud možno neřešit a užívat si klidu s rodinou.

Všeho všudy je v tom trochu zmatek, a když se blíží nějaký svátek, je nejlepší se podívat, jak to vlastně s otevírací dobou jde.

Je pak také možné, že se bude někdy zákon zpřísňovat a přibydou všechny státní svátky. Není to nic zase tak neobvyklého, protože třeba v západnější části Evropy je zvykem omezovat prodejní dobu nebo zcela zavírat i v neděli. Několik málo dnů navíc pak v praxi zákazníkům nijak zvlášť neublíží, jen je potřeba si zvyknout a nákupy zařídit mimo svátky. Tady se pak můžete podívat na mapku a jak mají jednotlivé státy řešený nedělní prodej:

Nedělní prodej v Evropě

Žádné nepokoje se kvůli tomu nekonají, protože se lidé prostě mohou připravit.

Jestli vás pak zajímá otevírací doba, výjimky i vše ostatní během státních svátků, na které se zákon (ne)vztahuje, podrobné informace najdete v těchto článcích:

Které obchody musí během státních svátků zavřít nebo omezit otevírací dobu podle sortimentu

Zákon nestanovuje přesný sortiment, na který se zákon vztahuje, ale pouze výjimky. V praxi mají výjimky pouze čerpací stanice a lékárny.

Všechny další obchody s oblečením, potravinami, drogerie a vlastně čímkoliv dalším, musí ze zákona zavřít.

Výjimky ze zákona – obchody otevřené i během svátků

Prodejní prostor pod 200 m2

Hlavní výjimka platí na prodejné plochu obchodů. Zavřít musí ty, které přesahují plochu 200 metrů čtverečních, což je plocha přibližně 14×14 metrů. V praxi se do této plochy nevejde žádný supermarket nebo hypermarket.

U lokálních obchodů pak velmi záleží na rozloze prodejní plochy. Protože asi nebudete chodit po obchode s metrem, nejlepší je se zeptat, jak který obchod má nebo nemá otevřeno.

Velkoobchody

Když mluvíme o maloobchodech, tak zde nejde o velikost obchodu. Maloobchody jsou obchody, které prodávají v menším měřítku koncovému spotřebiteli. Tedy když si třeba v obchodě koupíme jablko, které sníme.

Naopak velkoobchody, mohou mít otevřeno. Velkoobchody prodávají typicky ve větším měřítku a slouží jako distribuce pro maloobchody. To se týká například obchodů Makro, které jsou velkoobchody, a zákon se jich tedy netýká.

Původně se zákon vztahoval i na velkoobchody, ale v úpravě z roku 2019 byly vyjmuty, a zákon se tedy vztahuje pouze na maloobchody. Pokud tedy někde narazíte na informaci, že musí zavírat i velkoobchody, jde o zastaralé informace, které v roce 2023 již neplatí.

Jako maloobchody také neoznačujeme například kina, divadla, restaurace, bary nebo třeba zoo.

Výdejny e-shopů

Soudní rozhodnutí z roku 2021potvrzení z roku 2022 umožnilo e-shopům nechat otevřené své výdejny, ve kterých je možné i přes svátky vyzvedávat zboží.

Obchody na nádražích, letištích nebo stanicích

Další výjimky se týkají obchodů na letištích, železničních stanicích nebo autobusových nádražích. Pokud je v těsné blízkosti nějaký i větší obchod, tak může mít otevřeno. Těchto obchodů moc není, ale informace o nich najdete u jednotlivých řetězců, které najdete dále ve článku.

Stavy nebezpečí, nouzové a válečné stavy

A poslední zásadnější výjimkou jsou stavy nebezpečí, nouzové a válečné stavy. Během těchto stavů mohou obchody otevřít. Obvykle tyto stavy vyhlášeny nejsou, ale během posledních let se to mohlo různých státních svátků týkat. Řetězce ale i přes tyto vyhlášené stavy obvykle stejně své prodejny zavírají na celý den.

Využít je možné online rozvoz potravin

Pokud se bez nákupu o svátcích neobejdete, můžete využít online supermarketů, které dovedou nákup až domů. Tyto online supermarkety typu Rohlik.cz, Tesco Online nebo Kosik.cz zůstávají v provozu o něco déle, ale i tak je potřeba se připravit na nějaká omezení.

Rohlik.cz

Rohlik.cz má následující otevírací dobu:

Otevírací doba Rohlik.cz během Vánoc
DatumOtevírací doba
24. prosince 20236:00 – 14:00
25. prosince 2023Zavřeno
26. prosince 20237:00 – 23:00

Potřeba je počítat také s tím, že během Štědrého dne bude opravdu plná kapacita, takže objednávky na poslední chvíli budou složitější, ne-li nemožné. Ideální je tedy využít Rohlíku dříve, nebo pak až 26. prosince.

Košík.cz

Vlastně úplně stejně, jako Rohlík, má otevřeno i Košík.cz:

Otevírací doba Košík.cz během Vánoc
DatumOtevírací doba
24. prosince 20236:00 – 14:00
25. prosince 2023Zavřeno
26. prosince 2023Běžná otevírací doba

📝Obsah

Otevírací doba obchodů Albert
Foto: Albert

Albert – Otevírací doba obchodů 24. – 26. 12. 2023

Albert nabízí největší řetězec super a hypermarketů. Protože všechny prodejny přesahují vymezenou prodejní plochu, bude i omezena otevírací doba během vánočních svátků.

24. prosince je možné do Albertu vstoupit nejpozději v 11:45, ale nákup je potřeba dokončit do 12:00. Obecně tedy takto koupíte nějakou drobnost, ale na větší nákup je samozřejmě potřeba si vyhradit více času.

25. a 26. prosince mají všechny prodejny Albert zavřeno úplně, takže věrnostní aplikaci Můj Albert využijete před svátky, nebo až po nich.

Zde najdete odkazy na sociální profily Albertu, kde najdete více informací, ale třeba i zajímavé slevy, se kterými ušetříte:

Otevírací doba Billa
Foto: Stocklib

Billa – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Prodejny Billa budou obecně vzato během vánočních svátků zavřeno a tedy i nevyužijete svoji Billa Bonus kartu.

U řady prodejen ale najdete různé výjimky. Ty se u vánočních svátků týkají hlavně otevírací doby 24. prosince, kdy bude otevřeno do zákonem stanovených 12:00. Odkaz na stránku s výjimkami přímo na webu Billa najdete níže mezi odkazy na sociální sítě.

Dokonce až do 21:00 bude 24. prosince otevřena Billa na pražském Letišti Václava Havla, protože ta má výjimku ze zákona. Stejně tak bude v této prodejně otevřeno i 25. a 26. prosince.

Jmenovitě pak do 12:00 bude 24. prosince otevřeno na prodejnách, takže tyto prodejny počítejte mezi výjimky. V ostatních prodejnách pak počítejte s tím, že je i 24. prosince zavřeno po celý den:

 • Obchodní 113 251 01 Čestlice
 • Spálená 2121/22 110 00 Praha Quadrio
 • Wilsonova 300/8 110 00 Praha 2
 • Vavřenova 1172/12 140 00 Praha 4
 • Na Petřinách 1945/55 160 00 Praha 6
 • Evropská 695/73 160 00 Praha 6
 • Freyova 945/35 190 00 Praha 9
 • T.G. Masaryka 6 760 01 Zlín
 • Náměstí Míru 174 760 01 Zlín
 • Gočárova 1754/48a 500 02 Hradec Králové
 • Futurum Rorejcova ulice 906 280 02 Kolín
 • Náměstí Republiky 43 280 00 Kolín
 • Arménská 3277 272 01 Kladno
 • Lodžská 850/6 181 00 Praha 8 – Oc Krakov
 • Tř. Václava Klementa 1459 293 01 Mladá Boleslav
 • 8. Května 465/24 772 00 Olomouc
 • Hradišťská 2690 397 01 Písek
 • Palachova 1404/2 460 90 Liberec
 • Dlouhá Třída 860/1a 736 01 Havířov

Kromě klasických prodejen jsou zajímavou alternativou čerpací stanice Shell s konceptem Billa Stop & Shop. Tento koncept funguje tak, že kromě běžného prodeje benzínu a nafty funguje na benzínce i prodejna Billa, respektive sekce potravin je právě od Billy. Sice nenakoupíte tak dobře, jako na prodejnách, ale pokud vám chybí pár věcí a tento koncept máte blízko, můžete si něco takto dokoupit, protože čerpací stanice budou mít otevřeno.

Tady pak najdete odkazy na sociální profily Billa, kde se můžete zeptat na další informace:

Tesco otevírací doba
Foto: iTesco.cz

Tesco – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Prodejny Tesco bude mít na Štědrý den 24. prosince otevřeno pouze do 11 hodin, což platí pro hyper a supermarkety, tak i menší Tesco Expres. Ve všech prodejnách pak využijete svojí Tesco Clubcard kartu jen takto dopoledne. 25. a 26. prosince bude zavřeno po celý den.

Ideální je pak nakoupit před svátky, nebo až 27. prosince, kdy nakoupíte normálně.

Tady pak najdete odkazy na oficiální web Tesco i všechny sociální profily, kde se dozvíte více informací, ale najdete zde i všechny možné akce, slevy a cokoliv, co by se vám mohlo hodit.

Otevírací doba Penny Market
Foto: PENNY Market

PENNY Market – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

PENNY Markety standardně zavírají i 24. prosince po celý den, takže celé vánoční svátky až do 26. prosince včetně bude zavřeno. Dle běžné otevírací doby můžete PENNY navštívit 27. prosince 2023.

Pokud si chcete vše ověřit, tady najdete odkazy na oficiální web i sociální profily Penny Marketu, kam můžete napsat a zeptat se na specifickou prodejnu:

Otevírací doba v obchodech Lidl
Foto: Lidl

Lidl – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Lidl provozuje a rozšiřuje síť supermarketů. Na Štědrý den je ještě možné nakoupit, ale pouze do 11:30, tedy si dejte dostatek času, aby vaše registrace aplikace a karty Lidl Plus nepřišla v tento den nazmar.

25. a 26. prosince jsou pak všechny prodejny bez výjimky zavřeny, takže je potřeba nakoupit předem, nebo naopak na nákupy vyčkat až do 27. prosince, kdy bude v prodejnách Lidl otevřeno podle běžné otevírací doby, která se typicky pohybuje mezi 7 až 20:00 nebo 21:00 podle prodejny.

Bližší informace o prodejnách najdete přímo na oficiálním webu, informace o slevách, letácích, kuponech nebo novinkách pak na sociálních profilech, které najdete přímo zde:

COOP
Foto: COOP

Coop/Jednota/Konzum – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Větší prodejny COOP mít zavřeno bez výjimky 25 a 26. prosince. Trochu složitější je to s 24. prosincem, tedy na Štědrý den. Nejjednodušeji situaci vyřešíte tak, že tento den vůbec na nákupy nepůjdete a vše vyřešíte předem. Otevírací doba se totiž mění opravdu velmi individuálně, a některé prodejny mohou mít otevřeno do 12, jiné jen do 11, jiné zase otevřou o něco později.

 • Otevřeno dle běžné otevírací doby do 12:00 hodin: Supermarkety Hustopeče, Kobylí, Lednice, Brno-Líšeň, Mikulov, Moravská Nová Ves, Podivín, Pohořelice, Poštorná, Rakvice, Šitbořice, Valtice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice a Zaječí.
 • Otevřeno od 8:00 do 11:00 hodin: Prodejny obuvi 238 Pohořelice a 322 Valtice.
 • Otevřeno dle běžné otevírací doby do 11:00 hodin: Ostatní prodejny.

Ideální je si vše ověřit přímo na prodejně, pokud by nastala nějaká změna.

Tady pak najdete odkazy na oficiální web i sociální profily Coopu, tady si pak poslechnete Coop TIP rádio:

Oteviraci doba v Kaufland
Foto: Stocklib

Kaufland – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Kaufland 24. prosince nechává obchody otevřené do 11:45. 25. a 26. prosince budou všechny prodejny Kaufland zavřeny po celý den. Svoji aplikaci a program Kaufland Card tak využijete naplno až 27. 12., kdy bude otevřeno dle běžné otevírací doby.

Uvádíme zde i kontakty na web a sociální sítě Kauflandu, kde zjistíte více informací:

Otevírací doba v obchodech Globus
Foto: Globus

Globus – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Prodejny Globus budou 24. prosince otevřeny pouze do 11:30. Pozor tedy na nákupy úplně na poslední chvíli, nemuseli byste je stihnout, takže pokud opravdu něco potřebujete, vyrazte s dostatečným předstihem. 25. a 26. 12. budou obchody Globus zavřeny celý den.

Zde pak najdete odkazy na oficiální web nebo sociální sítě Globusu:

Otevírací doba obchodů Bauhaus
Foto: Stocklib

Bauhaus – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Bauhaus provozuje hobbyshopy, které zůstanou i na Štědrý den otevřené do 12:00, 25. a 26. prosince bude zavřeno.

Jako u všech dalších obchodů zde najdete odkazy na web i sociální profily:

Otevírací doba v obchodech Baumax
Foto: BauMax

Baumax – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Všechny hobbyshopy Baumax budou mít otevřeno 24. prosince do 12:00, 25. a 26. prosince bude zavřeno, takže vše pro zahrady, kutily a mnoho dalšího raději nakupte předem.

Tady pak najdete odkazy na sociální profily Baumaxu:

Otevírací doba obchodů OBI
Foto: OBI

OBI – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Všechny prodejny OBI budou mít otevřeno 24. prosince do 12:00, 25. a 26. prosince bude zavřeno.

Zde najdete i sociální sítě a oficiální web OBI:

Hornbach otevírací doba
Foto: Hornbach

Hornbach – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Všechny prodejny Hornbach budou mít otevřeno 24. prosince do 12:00, 25. a 26. prosince bude zavřeno.

Zde pak najdete odkazy na sociální sítě i oficiální web Hornbach:

Otevírací doba obchodů IKEA
Foto: IKEA

IKEA – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

IKEA obvykle zavírá i během státních svátků, během kterých dokonce ani podle zákona nemusí. To se týká i 24. prosince, kdy je stejně jako 25. a 26. zavřeno po celý den.

Znovu přidáváme odkazy na sociální sítě a oficiální web IKEA, kde můžete najít více informací nebo se případně zeptat na rozvoz a další služby:

Drogerie DM
Foto: dm.cz

DM drogerie – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

DM drogerie jsou všechny zavřené 25. a 26. prosince. Co se týká 24. prosince, tak zde je situace individuální a záleží na dané prodejně. Ideální je prodejnu navštívit předem, využít třeba věrnostního programu dm active beauty, a zjistit na místě, jak to s otevírací dobou během Vánoc vlastně je.

Otevírací doba v obchodech Makro
Foto: Makro

Makro – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Makro je velkoobchod, takže se na něj vztahuje výjimka ze zákona (respektive byly velkoobchody v roce 2019 ze zákona vyjmuty), takže má otevřeno i během všech dalších svátků.

 • 24. prosince bude otevřeno do 11:30.
 • 25. prosince bude zavřeno po celý den.
 • 26. prosince bude otevřeno dle běžné otevírací doby.

Pro více informací můžete navštívit sociální sítě nebo přímo oficiální web:

Westfield Chodov otevírací doba během svátků
Foto: TobiasSkopek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Westfield Chodov (Centrum Chodov) – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Obchodní centrum Westfield Chodov (dříve Centrum Chodov) bude do 23. prosince nabízet možnost večerního až nočního nakupování až do 22:00.

Poté přichází na řadu 24. prosince, tedy Štědrý den, kdy obchodní centrum zavírá prakticky všechny obchody i restaurace (výjimky najdete o odstavec níže) včetně Grand Kitchen v 11:45. Můžete tedy ještě na poslední chvíli dokoupit nějaké dárky nebo potraviny v hypermarketu, ale nenechávejte vše na poslední chvíli. Lze očekávat fronty, takže i více času, které je na nákupy potřeba. 25. a 26. prosince je pak prakticky všude zavřeno, a to včetně restaurací.

Výjimka se týká kina Cinema City, kterého se zákon netýká. I 24. prosince má kino otevřeno do 16:30, 25. a 26. prosince pak dokonce do 01:00. Omezení se tak týká hlavně Štědrého dne, jinak počítejte s běžnou otevírací dobou.

Druhá výjimka se pak týká fitness centra Clever fit, které má 24. prosince otevřeno od 7 do 15 hodin. 25. prosince je zavřeno, 26. prosince je otevřeno od 7 do 22 hodin.

Třetí polo-výjimka se pak týká Saunie, která 24., 25. i 26. prosince neotevírá vůbec.

Zde pak najdete sociální profily a kontakty na Westfield Chodov:

Obchodní centrum OC Šestka
Foto: OC Šestka

OC Šestka – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Stejně jako řada dalších obchodních center bude mít i OC Šestka 11. listopadu 2023 otevřeno podle běžné otevírací doby.

„Na letošní Vánoce jsme důkladně připraveni. Od 1. prosince až do 23. prosince budou u nás v prodeji vánoční stromky se jmelím a chvojím, kapry budeme mít těsně před Vánoci, a to od zlaté adventní neděle 19. prosince do pátku 23. prosince – vždy od 9:00. Také během celého Adventu zákazníci mohou využít balicí služby, aby měli dárky profesionálně zabalené. I letos očekáváme velký zájem o naše dárkové poukazy v hodnotách 200 Kč a 500 Kč, které jsou k zakoupení na pobočce České pošty v přízemí obchodního centra.

Přímo na Štědrý den zákazníci budou moci nakoupit v obchodním centru od 9:00 do 11:30, v Albertu bude otevřeno již od 8:00 do 11:45. V neděli 25. prosince a v pondělí 26. prosince budeme mít zavřeno.

Otvíráme znovu v úterý 27. prosince – Albert od 8:00 do 22:00, ostatní prodejny a služby od 9:00 do 21:00. Předpokládáme, že návštěvníci již začnou využívat povánoční výprodeje a třeba uplatní také dárkové poukazy do OC Šestka, jejichž oblíbenost díky jejich univerzálnosti každoročně stoupá.

Také poslední den v roce bude možné pořídit věci na silvestrovské oslavy nebo si nakoupit ve výprodejích. Na Silvestra máme otevřeno následovně – Albert od 8:00 do 18:00 a ostatní obchody a služby v 9:00 do 17:00. Na Nový rok bude celé obchodní centrum uzavřeno,vysvětluje Michaela Němcová, centre manager OC Šestka.

Zajímat by vás mohl i Albert. Otevírací dobu OC Šestka i Albertu, která se trochu mění, najdete tady:

DatumOC ŠestkaAlbert
23.12.20229:00 – 21:008:00 – 22:00
24.12.20229:00 – 11:308:00 – 11:45
25.12.2022zavřenozavřeno
26.12.2022zavřenozavřeno
Alza otevírací doba
Foto: Alza

Alza.cz – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Alza je e-shop, který i díky soudním rozhodnutím umožnil jak sobě, tak dalším e-shopům, nechávat během státních svátků otevřeny i výdejny, které nejsou považovány za maloobchody.

Proto je prosincová otevírací doba u Alzy malinko nepřehledná, ale znovu obecně platí, že nejjednodušší je nenakupovat během svátků vůbec, nebo využít AlzaBoxy, které fungují nonstop.

Obecně ovšem výdejny 24. prosince 2023 fungují do 11 nebo 12 hodin. 25 prosince je až na výjimky všude zavřeno, 26. prosince je naopak až na výjimky všude otevřeno.

Tabulku s přehledem všech prodejen najdete zde:

Prodejna24.12.25.12.26.12.
Praha 7 – noční výdej – ráno6:00 – 8:00zavřeno6:00 – 8:00
Praha 7 – centrála8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 20:00
Praha 7 – noční výdej – noczavřenozavřeno20:00 – 22:00
Praha 4 – Háje8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 20:00
Praha 4 – Pankrác8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 20:00
Praha 5 – Anděl8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 20:00
Praha 5 – Lužiny8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 20:00
Praha 5 – Zličín – Chrášťany8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 20:00
Praha 5 – Zličín – Chrášťany – Drive8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 20:00
Praha 6 – Dejvice8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 20:00
Praha 9 – Horní Počernice8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 20:00
Praha 9 – Horní Počernice – drive8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 20:00
Praha 9 – Čakovice8:00 – 11:30zavřeno8:00 – 20:00
Praha 9 – Čakovice – Drive8:00 – 11:30zavřeno8:00 – 20:00
Benešov8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Brno – Střed8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 20:00
Brno – Bystrc8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Brno – Lískovec8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 20:00
České Budějovice8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Děčín8:00 – 11:00zavřenozavřeno
Frýdek-Místek8:00 – 12:00zavřenozavřeno
Hradec Králové8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Chomutov8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Jihlava8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Karlovy Vary8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Kladno9:00 – 12:00zavřenozavřeno
Kolín8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Liberec8:00 – 12:00zavřenozavřeno
Mělník8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Mladá Boleslav8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Most8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Olomouc8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Opava8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Ostrava8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 20:00
Pardubice8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Plzeň8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 20:00
Prostějov8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Příbram9:00 – 12:00zavřenozavřeno
Tábor8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Ústí nad Labem8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Úžice8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00
Zdiby8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 20:00
Zlín8:00 – 12:00zavřeno8:00 – 19:00

Pro jistotu uvádíme odkazy i na sociální sítě a oficiální web, kde najdete více.

Otevírací doba Mall
Foto: Mall

Mall.cz – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

U Mall.cz je situace jednoduchá a od 24. do 26. prosince mají výdejny zavřeno po celý den. Tedy nejlépe uděláte, když dárky vyzvednete předem nebo využijete MALL Boxů, které fungují nonstop.

Více informací najdete a případné dotazy můžete pokládat na webu nebo sociálních sítích:

Co minimarkety, večerky, Žabky a další?

Lokální a menší obchody je nejlepší si zkontrolovat přímo v daném obchodě. Informace jsou vyvěšeny obvykle u vchodu. Přestože tyto menší obchody obvykle nemusejí zavírat ze zákona nikdy, je vždy lepší si ověřit, jestli si i tak majitelé neudělají dovolenou a během státních svátků zavřou.

Pokud se nechcete stresovat nebo zjišťovat informace o otevírací době, je nejlepší si nespoléhat na otevírací dobu obchodů, a nakoupit si předem, nebo naopak na nákupy vyčkat o den později.

Otevírací doba kinosálů během státních svátků
Foto: Freepik

Kina Cinema City a Cinestar a další – Otevírací doba 24. – 26. prosince 2023

Kina, divadla a podobné služby nespadají do maloobchodního prodeje, tedy se na ně ani zákon nevztahuje. Během svátků je tak možné vyrazit na film, a je jen na samotném kině, jestli bude, nebo nebude mít otevřeno.

Protože ale lidé mají čas a jsou doma, tak by mohli právě na nějaký film chtít vyrazit, tedy by pro kina nedávalo moc smysl, aby měli zavřeno. V praxi tak počítejte s běžnou otevírací dobou, kdy si samotné časy promítání filmů ověříte na webech daných kin.

Zde odkazy na Cinema City:

Zde na Cinestar:

McDonalds

McDonalds – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Restaurace McDonalds nejsou maloobchody, tedy se na ně zákon nevztahuje ani během ostatních státních svátků. Proto mohou tyto restaurace s rychlým občerstvením zůstat otevřené.

Pokud si chcete být naprosto stoprocentně jisti, můžete se podívat na sociální profily nebo oficiální web před tyto odkazy:

KFC

KFC – Otevírací doba 24. – 26. 12. 2023

Restaurace s rychlým občerstvením KFC nepadají do maloobchodního prodeje, takže se na ně nevztahuje zákon o otevírací době.

Obvykle se to týká i restaurací v obchodních centrech, kde spíše záleží na tom, jestli bude zavřená celá budova, nebo jen jednotlivé obchody na základě prodejní plochy a/nebo sortimentu. Pokud bude obchodní centrum otevřené a zavírat budou jen jednotlivé obchody, lze předpokládat, že i restaurace KFC bude mít otevřeno.

✔️Co se slaví během Vánoc?

24. prosince je poslední den adventu, tedy Štědrý den, což je příprava na hlavní část svátků.
25. prosince (Boží hod) slavíme narození Ježíše Krista, historicky navazující na pohanské oslavy zimního slunovratu jako symbolu znovuzrození Slunce.
26 prosince je Svátek svatého Štěpána, který připomíná prvomučedníka sv. Štěpána.

✔️Jaké jsou výjimky ze zákona o otevírací době během svátků?

Otevřeno i během všech státních svátků mohou mít:
1) Lékárny
2) Čerpací stanice
3) Obchody na frekventovaných dopravních uzlech (nádraží, letiště)
4) Obchody, které nepřesahují prodejní plochu 200m2
5) Jakékoliv obchody za stavu nebezpečí, nouzového nebo válečného

Otevírací doba obchodů během Vánoc
 • Celkové hodnocení
4.8

Otevírací doba obchodů během Vánoc

Otevírací doba obchodů během Vánoc je 24. prosince omezena tak, že obchody musí zavřít nejpozději ve 12:00, 26. a 26. prosince musí být zavřeno po celý den.

Odesílám
Vaše hodnocení
5 (1 hodnocení)

Podobné články

Back to top button