Volný časPříroda

Jak dlouho žije želva vodní i suchozemská chovaná doma

Želvy se dožívají vyššího věku než v podstatě všechna ostatní zvířata chovaná doma (snad až na papoušky, kteří se dožívají také vysokého věku).

Některé druhy suchozemských želv se mohou dožít 100 a více let. Několik běžných druhů vodních želv se může dožít až 40 let. Existuje ale mnoho faktorů, které ovlivňují délku života všech želv. Kromě samotného druhu želvy jde zejména o prostředí, potravu, ale také pravidelnou péči a lékařský dozor.

Želvy jsou také velmi zranitelné v prvních letech života. Pokud tyto první roky želva přežije, obvykle se dožije několika desítek let.

Želva zblízka
Foto: Freepik

Kolika let se dožívají různé druhy želv

Jestli chcete zjistit, kolika let se váš mazlíček dožije, je potřeba vědět, o jaký druh vlastně jde. Většina suchozemských želv se dožije alespoň 30 let, některé ale klidně i půl století, jiné klidně století celé.

Je tedy docela dobře možné, že vás vaše želva nebo želvák přežije.

Tabulka s délkou dožití vodních a suchozemských želv chovaných v zajetí
Typická délka života oblíbených domácích želv
Želva nádherná25 až 35 let
Želva hrbolatá40 až 55 let
Želva karolínská50 a více let
Želva mapová15 až 25 let
Želva ozdobná25 až 30 let
Želva pardálí100 a více let
Želva stepní40+ let
Želva žlutohnědá100 a více let

Větší želvy a želvy mohou žít velmi dlouho. Menší druhy, které jsou častější jako domácí mazlíčci, se dožívají kratšího věku, ale i tak se mohou dožít několika desítek let. Existuje mnoho záznamů o želvách, které se dožily téměř 200 let (nebo i více). Tato tvrzení je těžké ověřit, protože želvy zřejmě přežily své majitele. Adwaita, želva obrovská z ostrova Aldabra, je pravděpodobně nejdéle žijící želvou. Adwaita žil v zoologické zahradě v Indii a zemřel v roce 2006 ve věku 255 let, pokud lze tvrzení věřit. Tato data nebyla ověřena.

Mezi další známé dlouhověké želvy patří Timothy, který zemřel ve věku 160 let, Harriet, galapážská želva obrovská, která zemřela ve věku 175 let, Jonathan, seychelská želva obrovská, která zemřela ve věku 187 let, a Tu’i Malila, želva paprsčitá, která zemřela ve věku 188 let. Téměř všechna tato data jsou odhady, které nelze skutečně potvrdit.

Jen pro zajímavost a uvědomění si toho, jak byly tyto želvy staré, zmíníme fakt, že se všechny narodily ještě před vynálezem žárovky.

Klíč ke zdraví vaší želvy

Důležitou součástí pomoci želvě prožít dlouhý a zdravý život je samozřejmě krmení zdravou stravou. Strava želv se může lišit v závislosti na druhu. Některé druhy, jako například čeleď kožnatkovití se živí převážně rybami a masem. Jiné druhy, jako například želva nádherná, se živí kombinací hmyzu, ryb a zeleniny.

Nezapomeňte se řádně vzdělat v tom, co by vaše želva měla jíst. Mnohým želvám vyhovuje směs kupovaných želvích granulí a čerstvé potravy, ale přesné poměry a typy granulí a čerstvé potravy se mohou velmi lišit. Správná strava může pomoci vyhnout se nedostatku vitaminu A, což je jeden z nejčastějších zdravotních problémů želv v domácím chovu. Nedostatek vápníku, často sekundárně spojený s nedostatkem vitaminu D, je velkým problémem u želv chovaných v interiéru bez UV světla a může způsobit měkký krunýř a špatný růst.

Strava je sice důležitá, ale je třeba dbát i na další faktory, aby byla želva zdravá. Ujistěte se, že je o želvu dobře postaráno, a pravidelně navštěvujte veterináře. Čistý výběh s dostatečným prostorem také přispěje k tomu, aby vaše želva netrpěla žádnou nemocí. Špinavé životní podmínky a s nimi spojený stres mohou výrazně zkrátit život vaší želvy. Zjistěte si také správnou teplotu, kterou byste měli ve výběhu udržovat.

Vodní želvička
Foto: Freepik

Nejčastější hrozby pro vaši želvu nebo želváka

Zjistěte si také typické nemoci, které ohrožují váš konkrétní druh želvy. Díky tomu budete vědět, jak jim předcházet nebo jak včas zachytit jejich příznaky. Abscesy, infekce krunýře, infekce dýchacích cest a parazité jsou u želv v domácím chovu poměrně časté.

Abscesy a infekce dýchacích cest jsou často sekundárním důsledkem nedostatku vitaminu A, zatímco infekce krunýře jsou obvykle důsledkem špatné kvality vody nebo zranění. Parazitů si pravděpodobně nevšimnete, pokud svému zvířeti nenecháte veterinářem pravidelně vyšetřit trus.

Želvy žijící ve venkovních jezírkách nebo na dvorku jsou náchylnější k predátorům a přírodním živlům než jejich protějšky žijící uvnitř. Rizika pro venkovní želvy jsou mnohem vyšší než pro želvy žijící uvnitř, proto se ujistěte, že je vaše jezírko nebo výběh zabezpečen před predátory a má odpovídající ochranu před přírodními živly.

Venkovní želva může být sežrána nebo obtěžována jinými domácími zvířaty a volně žijícími živočichy. Ujistěte se, že vaše zvíře nemůže ze stanoviště uniknout tím, že se zahrabe pod oplocení. Zabraňte přístupu divokých zvířat, která by mohla vaše zvíře vystavit nemocem.

Další zvířata a jejich délka života

Savci:

Plazi, ryby a plži:

Ptáci:

Hmyz, brouci a pavouci:


Podobné články

Back to top button