ZdravíVolný čas

Meditace – Jak se zbavit stresu a relaxovat v moderní době

Co je to meditace?

Definice meditace není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Etymologicky pochází označení pro kontemplativní cviky z latinského slovesa meditari jehož význam je myslet, kontemplovat, přemýšlet a od 12. stol. historicky označovalo křesťanské praktiky rozjímání.

Slovo meditace je dnes převážně vnímáno jako překlad východních spirituálních praktik, které jsou v sánskrtu označovány jako dhyána (kontemplativní a meditativní praktiky Buddhismu a Hinduismu). Tento název ale skýtá nepřeberné množství různorodých zvyků a technik, odlišujících se nejenom mezi různými tradicemi, ale i v rámci jednotlivých tradic.

Meditace je ve slovníku definována jako: Praxe, při které jedinec používá techniku, jako je mindfulness nebo zaměření mysli na předmět, myšlenku, či aktivitu, k trénování pozornosti a dosažení mentálně jasného a emocionálně klidného a stabilního stavu.

První záznamy o meditaci se objevily v Hinduistických Védách a od té doby byly součástí repertoáru Hinduismu a Buddhismu po celé jihovýchodní Asii. Od 19. století se meditativní techniky rozšířily z Asie na jiné kontinenty, kde našly užití vně původního duchovního kontextu.

Meditace a koncentrace
Foto: Freepik

Proč je dobré začít meditovat?

Meditace je dnes celosvětově rozšířenou praxí využívanou pro navození klidu a vnitřní harmonie. Pro nalezení hlubšího uvědomění, pozměnění vědomí a dosažení míru. Obzvláště nyní, v době zvětšující se potřeby odbourat stres a snižující se schopnosti relaxovat, získává meditace na popularitě.

Pozitivní účinky meditace je možné pocítit již po osmi minutách každodenní praxe, ale zkušenější jogíni jí věnují i několik hodin v kuse. Meditace posiluje tok pozitivních emocí a pomáhá zvládat úzkost, stres a deprese. Zlepšuje schopnost soustředit se a vede k hlubšímu sebeuvědomění. Díky zaměření mysli na momentální prožitek během meditace dochází k jejímu zklidnění, a to i ve stresových situacích, a ke zmírnění obav z nejisté budoucnosti.

Zklidnění mysli, lepší schopnost soustředit se a odolnost vůči rozptýlení má pak pozitivní vliv na paměť a produktivitu. Uvolnění a relaxace při meditaci pomohou přinést klidný spánek a snazší usínání.

Jak začít meditovat

Pro začátek je vhodné vyhradit si 5-10 minut a nejlépe meditovat v ranních hodinách. Existuje několik různých meditačních poloh, lze meditovat vleže na zádech, v tureckém sedě (lze si opřít záda o zeď) i ve stoje. Typickou polohou pro meditaci je pak lotosový sed, kdy jsou nárty nohou opřeny o vnitřní stranu stehen protilehlé nohy, či poloviční lotos, kdy jen jedna noha spočívá na stehně.

Na začátku každé meditace je vhodné soustředit se na svůj dech, pro začátečníky je dobré soustředit svou mysl na počítání nádechů a výdechů. Začít s nádechem (jedna), výdech (dva), a v tomto pokračovat do deseti, pak je možné začít znovu od prvního nádechu, nebo přejít k typu meditace (níže), jež jste si zvolili.

Standardní doba meditace je dvacet minut, ale krátkými 5-10minutovými meditacemi můžeme prokládat celý den. Takovouto praxí se pozitivní účinky meditace pocítí velmi brzy. Byť to může znít protichůdně, správně se má meditovat déle a častěji, čím více jste zaneprázdnění a ve stresu.

Různé meditační techniky

Meditace je ze své podstaty propojená se systémem víry a učení Hinduismu a Buddhismu, na západě je však meditace od své sakrální role oddělena. Meditační techniky jsou na západě rozděleny do dvou rozsáhlých kategorií:

  1. Soustředěná meditace (nebo koncentrační) – např. soustředění se na objekt
  2. Meditace všímavostí (otevřeným monitorováním/uvědoměním) – např. uvědomování si mentálních pochodů

Jelikož existuje mnoho různých meditačních praktik, je dobré nalézt tu, která bude vyhovovat právě vám. Ne všechny styly jsou vhodné pro každého, každý druh meditace tak vyhovuje jinak smýšlejícím jedincům a tyto potřeby se také mohou během života měnit. Proto neexistuje nic takového jako správná či špatná meditace, pouze ta, která je pro vás vhodná.

Mindfulness
Foto: Freepik

Mindfulness

Dnes i v češtině běžně používaný termín mindfulness je překládán jako všímavost. Princip této meditace je založen na propojení koncentrace a uvědomění. Meditující věnuje pozornost myšlenkám, které mu během meditace vytanou na mysl. Nijak se jich ale nedrží, nesoudí je, pouze si je uvědomí a nechá je odplynout. Tato technika je často spojena s koncentrací na předmět či vlastní dech, uvědomění pak přichází z tělesných vjemů, myšlenek a pocitů. Výhodou mindfulness meditace je jednoduchost této praktiky, proto ji lze cvičit sám doma bez přítomnosti učitele.

Soustředěná meditace

Soustředěná nebo také koncentrační meditace využívá zaměření mysli skrz jeden z pěti smyslů. Pro zvýšení pozornosti se meditující soustředí na svůj dech anebo využije i externí stimuly. Mezi vnější stimuly podporující soustředění lze zařadit počítání modlitebních korálků, zvuk gongu či modlitební misky, nebo plamen svíce. Tato praktika může znít jednoduše, ale pro někoho muže být složité soustředit se dále než několik minut. Pokus se vaše mysl zatoulá, je nutné znovu vrátit plnou pozornost určenému stimulu. Tato technika je vhodná pro trénink schopnosti dlouhodobě se koncentrovat.

Mantra meditace

Mantra meditace je prominentní v mnoha učeních, včetně budhistických a hinduistických tradic. Tento typ meditace využívá repetitivní zvuk k vyčištění mysli. Může se jednat o slovo, frázi nebo zvuk, například populární „óm“. Mantra nemusí být nutně odříkána nahlas, již několik odříkání zbystří mysl a navodí stav bdělosti. Tato technika je vhodná především pro osoby mající v oblibě opakující se schémata. Někteří lidé tuto meditaci považují za jednodušší než se soustředit na svůj dech.

Progresivní relaxace – meditace na spaní

Progresivní relaxace, označována také jako meditace skenováním těla je technika zaměřující se na snížení napětí těla celkovou relaxaci. Často je prováděna střídavým zatínáním a uvolňováním jednotlivých částí těla. Bývá také doprovázena představou vlny energie procházející skrz celé tělo a synchronizované s dechem. Slouží skvěle pro odbourání stresu a uvolnění mysli i těla před spánkem.

Spirituální meditace

Spirituální meditace se využívá nejenom ve východních náboženstvích jako je Buddhismus a Hinduismus, ale i v křesťanské víře. Meditující rozjímá o tichu, které ho obklopuje a hledá v něm hlubší spojení s Bohem či božstvy a vesmírem. Tato praktika by se dala považovat za určitý druh modlení. Technika je často doprovázena esenciálními oleji, z nichž nejoblíbenějšími jsou františek, myrha, šalvěj, cedr či santalové dřevo. Je vhodná pro jedince usilující o duchovní růst.

Vizualizace

Meditace vizualizací je technikou posilující pocity relaxace, klidu a míru skrz představování si pozitivních výjevů a obrazů. Je důležité vizualizovat obraz do nejdrobnějších detailů včetně zvuků a vůní, a zapojením všech pěti smyslů vdechnout výjevu život. Další možností je představovat si sebe v pozitivní situaci, jež máte v úmyslu dosáhnout (např. povýšení). Opět je dobré přidat tolik detailů kolik je možné (chuť dortu na oslavu vašeho povýšení, či šampaňského při přípitku). Tato technika zvyšuje motivaci a soustředění pro dosažení cíle. Využívá se pro zlepšení nálady, snížení stresu a dosažení vnitřního klidu.

Pohybová meditace
Foto: Pixabay

Pohybová meditace

Pohybová meditace nezahrnuje jen samotnou jógu, ale i jiné cvičební techniky soustředící se na jemný pohyb jako je čchi-kung nebo tai-či. Mnohé by mohlo překvapit, že se dá meditovat i během procházky přírodou nebo při zahradničení. Jedná se o aktivní formu meditace, kde pohyb slouží jako průvodce. Tato technika je vhodná pro lidi, které uklidňuje pohyb, při němž nechají mysl jen tak bloudit.

Laskavá meditace

Tato meditace se zaměřuje na schopnost přijímat a vysílat pozitivní myšlenky vně sebe i vůči sobě. V jazyce pali (starodávný indický jazyk) je označována jako metta, neboli pozitivní energie a laskavost. Hlavní technikou metta-meditace je recitování (nahlas či v duchu) pozitivních frází k sobě a ostatním bytostem. Meditace posiluje pocity soucitu, laskavosti a přijetí druhých i sebe samých. Z tohoto důvodu je vhodná právě pro jedince s problémy se zvládáním hněvu nebo pro ty, jež trpí negativními myšlenkami o sobě a světě kolem.

Podobné články

Back to top button