Zdraví

Jak hormony ovlivňují hubnutí: leptin a leptinová rezistence

Jak funguje metabolismus leptinu a jeho vliv na mozek

Leptin je protein, který působí jako hormon v lidském těle. Je tvořen na mnoha místech lidského těla, z čehož nejvýznamnější je bílá tuková tkáň, konkrétně buňky zvané adipocyty (buňky tukové tkáně) a enterocyty (buňky tenkého střeva).

Leptin se váže na receptory v hypotalamu a endometriu (děložní sliznici). Tento hormon je obecně znám jako hormon sytosti nebo hormon hladovění.

Jeho hlavní funkcí je regulace energetické homeostázy, zejména potlačováním hladu. Respektive skrz hypotalamus působí na tkáň adipocytů a ovlivňuje hlad, využití energie z jídla, tělesné cvičení a rovnováhu energie.

Leptin působí na receptory v hypotalamu tím, že potlačuje efekt neuropeptidu Y a Anandamidu – silných propagátorů hladu. Dále stimuluje syntézu α-MSH, hormonu potlačujícího hlad.

Nízká hladina leptinu naopak vyvolává hlad a je běžně známkou hladovění nebo poruch příjmu potravy jako je anorexie anebo bulimie. Přirozeně je ve větším množství přítomen u žen, bez ohledu na váhu.

Při obezitě dochází ke stavu hyperleptinémie, která způsobuje leptinovou rezistenci. Leptin dále interaguje s jinými hormony a regulátory energie. Slouží jako nepřímý prostředník působení insulinu, glukagonu, růstového hormonu a dalších.

Co je to leptinová rezistence?

U zdravého jedince slouží leptin jako poslíček, který říká mozku, jestli má dostatek zásob tělesného tuku. Při nadměrném množství tuku je vylučováno velké množství leptinu.

V této situaci působí leptin jako hormon nasycení a zároveň tělo začne pálit více energie. V opačném případě je hladina leptinu nízká, což vysílá signál mozku, že je čas se najíst a šetřit energií.

U obézních lidí tento systém nefunguje. Zvýšená hladina hormonu nereguluje hlad a nepomáhá snížení tělesné hmotnosti. Dochází k tzv. leptinové rezistenci, podobající se inzulinové rezistenci u cukrovky 2. typu.

Důvodem by mohly být vysoké hladiny triglyceridů v krvi, které znemožňují leptinu prostoupit hematoencefalickou bariéru (odděluje cévní systém a mozek) a tím mu znemožnit působení na receptory v hypotalamu.

Vliv leptinu na hubnutí

Leptinová rezistence je pravděpodobně jedním z důvodů, proč mnoho diet nemá dlouhodobé účinky. Již při krátkém půstu, či snížení příjmu potravy dochází k rapidnímu snížení hladiny leptinu v krvi. Tento jev vede k snížení energie – únavě, a hladu. Toto by pravděpodobně mohl být důvod, proč většina diet selže během 2. týdne.

Navíc se zdá, že hladiny leptinu více reagují na hladovění než na sytost. Tělo se snaží být neustále v rovnováze (homeostázi), proto nereaguje na vysoké hladiny leptinu u obézních lidí nebo žen trpících syndromem polycystických ovarií.

A to i přes to, že produkce leptinu stoupá exponenciálně, a ne lineárně v poměru se zásobou tukových buněk.

Je tedy velmi jednoduché dostat se dostavu leptinové rezistence a zároveň mít nízkou hladinu leptinu, která vyvolává hlad i u jedinců s nadváhou.

Co způsobuje leptinovou rezistenci a lze ji zvrátit?

Existují tři hlavní mechanismy, které potenciálně mohou ovlivňovat a způsobovat leptinovou rezistenci:

  • Zánět organismu: Zánětlivé procesy negativně ovlivňuje hypotalamus a tím může ovlivňovat leptinovou rezistenci u zvířat a lidí
  • Volné mastné kyseliny: Zvýšená hladina volných mastných kyselin v krvi působí proti signalizování leptinu o sytosti
  • Vysoká hladina leptinu: Zvýšená hladina hormonu se zdá být hlavním důvodem leptinové rezistence

Většina faktorů se projevuje více vlivem obezity. Leptinovou rezistenci je velmi jednoduché si vypěstovat, například i tzv. cheat days.

Zejména na začátku diety dochází k rychlému poklesu hladin leptinu, a tím navozenému pocitu hladu. Tělo pak vyžaduje více jídla a omezuje spotřebu energie. Leptinová rezistence má navíc jistou setrvačnost a trvá, než se organismus trvalému snížení hladiny hormonu v krvi přizpůsobí.

Nejlepší způsob, jak zvrátit rezistenci je omezit potraviny způsobující zanícení organismu, zejména nezdravé potraviny obsahující rafinované cukry. Snažit se celkově jíst vyváženou stravu a nedržet nárazové diety. Lepší je postupně měnit jídelníček, snižovat počet kalorií a začít cvičit, aby si tělo postupně přivyklo.

Jak zvrátit leptinovou rezistenci?

Bohužel na tento problém neexistuje nějaký zázračný lék. Byly provedeny pokusy, kdy byl obézním lidem podáván samotný leptin v podobě suplementu. Tento postup byl sice efektivní, ale ne u všech jedinců.

Hlavním rozdílem mezi jednotlivými subjekty byla leptinová rezistence, která je důsledkem velkého množství hormonu v krvi. Jeho navýšením se proto nedosáhlo kýženého cíle.

Další látkou, která je využívána k léčbě obezity je amylin. Amylin je pektin, hormon vylučovaný beta-buňkami slinivky břišní spolu s insulinem. Jeho hlavní funkcí je regulace hladiny glukózy v krvi, působí synergicky s inzulínem a leptinem.

U obézních jedinců trpících leptinovou rezistencí pak pomáhá ke snížení tělesné hmotnosti. Zdá se, že amylin dokáže potlačit hlad a kontrolovat výdej energie i v případě leptinové rezistence.

Další efektivní strategií je omezit konzumaci jídel vyvolávajících zanícení organismu. Postupná změna stravování a zdravý životní styl je dlouhodobě nejefektivnější pro zvrácení efektu leptinové rezistence.

  • Vyhněte se zpracovaným potravinám: Vysoce zpracované jídlo může narušit stěnu střeva a tím způsobuje zanícení
  • Jezte dostatek rozpustné vlákniny: Vláknina rozpustná ve vodě, jako je pektin (obsažený ve slupkách ovoce a v luštěninách), psylium či sojové mléko, omezuje reabsorbci žluče z tenkého střeva a tím snižuje hladinu cholesterolu v krvi.
  • Cvičte: Fyzická aktivita je potřebná ke zvrácení leptinové rezistence. Začněte s krátkým protahováním a procházkami a postupně přejděte na vyšší zátěž.
  • Spánek: Dostatečné množství kvalitního spánku je vysoce efektivní. Během noci a v brzkých ranních hodinách je totiž hladina leptinu nejvyšší. Užijte si ho tedy do sytosti.
  • Snižte množství volných mastných kyselin: Volné mastné kyseliny, konkrétně triglyceridy, brání transportu leptinu z krve do mozku. Nejefektivněji snížíte hladinu triglyceridů omezením příjmu sacharidů, zejména rafinovaných cukrů.
  • Zvyšte příjem bílkovin: Byť moderní člověk sní zdánlivě velké množství masa, je nedostatek proteinu ve stravě stále problémem, a to hlavně u žen. Jedná se o poměr makronutrientů ve stravě, která často obsahuje příliš velké množství sacharidů. Zvýšením příjmu bílkovin pomáhá ke snížení tělesné hmotnosti a prodlužuje pocit sytosti.
Zdroj
US National Library of Medicine

Podobné články

Back to top button