Peníze

Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem?

Mzda a plat. Politici i média si často s těmito slovy pohrávají jako s tenisovými míčky a dávají tak vzniknout představě, že se jedná o synonyma. Avšak existence dvou odlišných slovních výrazů by přeci měla znamenat nějaký významový rozdíl mezi mzdou a platem, že? V tomto článku se podíváme na to, jestli tomu skutečně tak je.

Co je to plat?

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce definuje plat následovně: „Plat pobírají pracovníci státu a jeho odvětví, zatímco mzdu pobírají zaměstnanci soukromého sektoru“.

Výše platu je určována vládou. Plat i příplatek je přesně stanoven platovými tabulkami. Výše platu je určena třídou, stupněm a odvedenou prací. Celkově je 16 tříd a 12 stupňů. Platová třída se odvíjí od náplně práce a nároku na dosažené vzdělání a platový stupeň zohledňuje délku dosažené praxe.

Příplatky pak může (a v některých případech i musí) zaměstnanec získat za práci odvedenou navíc, za vedení, za noční práci, práci o víkendech, za rozdělenou změnu a za práci přesčas.

K navýšení platu dochází při povýšení anebo s navýšením platu celého odvětví (například ve zdravotnictví).

Kdo spadá do státního sektoru?

 • Zaměstnanci krajů, obcí a měst
 • Zaměstnanci státních fondů
 • Zaměstnanci organizací zřízených státem
 • Zaměstnanci státních škol
 • Konkrétně: policisté, vojáci, hasiči, učitelé, lékaři, politici, úředníci

Do státního sektoru spadá zhruba 1 milion obyvatelstva České republiky, zbytek pracuje v sektoru soukromém.

Co je to mzda?

Mzda se týká zaměstnanců v soukromém sektoru. Je méně regulovaná a její výši – respektive způsob výpočtu – určuje sám zaměstnavatel. Jeho povinností je dodržet minimální výši finanční odměny – minimální mzdu a nejnižší úroveň zaručené mzdy. Aby nedocházelo k nedostatečnému finančnímu ohodnocení, jsou profese rozdělené do osmi skupin. Výměr minimální mzdy oficiálně platí pouze pro skupinu první. S rostoucím číslem skupiny, by mělo růst i finanční ohodnocení.

Mzda se zpravidla skládá ze dvou částí: fixníflexibilní složky. Pohyblivou složku představují různé prémie, odměny a příplatky, které vyplývají z výkonnosti daného zaměstnance.

Složky mzdy:

 • Základní mzda (fixní, pevná složka)
 • Příplatky
 • Náhrad mzdy – dovolená, svátek
 • Odměny
 • Další plnění
 • Dávky nemocenského pojištění

Navýšení mzdy je v rukou zaměstnavatele, který může a nemusí usoudit, že si daný zaměstnanec „zaslouží“ zvýšení finanční odměny. Je zcela běžnou praxí, že si zaměstnanec o zvýšení mzdy řekne sám.

Co je to čistá mzda?

Se slovem mzda se pak často pojí výrazy jako hrubá, super hrubá a čistá mzda. Tyto výrazy jsou spojeny s odvody a daněmi za zaměstnance, které platí zaměstnavatel. Jaký je mezi nimi rozdíl?

 • Superhrubá mzda: Částka uvedená na výplatní pásce představující celkové náklady zaměstnavatele na zaměstnance. Skládá se z hrubé mzdy, odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Odvody celkově představují 34 % z hrubé mzdy. Tento koncept byl používán pouze v Česku, a to mezi roky 2008 a 2021.
 • Hrubá mzda: Zaměstnanec má smlouvou určenou odměnu za odvedenou práci. Tento výměr představuje hrubou mzdu, která se skládá z čisté mzdy (disponibilní příjem zaměstnance), a odvody za povinné zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmu. Tyto odvody představují 11 %.
 • Čistá mzda: Je finální částka, kterou dostanete za vykonanou práci po odečtu odvodů a daně z příjmu.

Je tedy nějaký rozdíl mezi mzdou a platem?

Hlavním rozdílem mezi platem a mzdou je pracovní sektor, ve kterém zaměstnanec vykonává svou pracovní činnost. Mzda je označení peněžní odměny za vykonanou práci pro zaměstnance soukromých firem.

Plat je označení pro finanční odměnu státního zaměstnance. Patří sem zaměstnanci státu, městských celků, obcí, krajů a jejich organizací. Jako příklad si uveďme lékaře, učitele, policisty, vojáky, úředníky, hasiče a další.

Druhý rozdíl mezi platem a mzdou je způsob stanovení finanční odměny. Plat je určen dle předem stanovených platových tabulek. Mzda je variabilnější, společnou mají jen minimální hranici – minimální mzdu.

Podobné články

Back to top button