Peníze

Výživné na dítě - online kalkulačka a tabulka alimentů 2024

Co je výživné na dítě

Pokud partneři mají dítě, ale posléze se rozejdou nebo rozvedou, připadá obvykle péče o dítě na jednoho z rodičů. Ten druhý pak musí dle rozhodnutí soudu přispívat určitou částku tomu druhému.

Výživné na dítě má pokrývat základní potřeby dítěte, jako je jídlo, oblečení, kroužky, koníčky, bydlení, úspory nebo školné. Tomuto výživnému se také říká alimenty, a soud zpravidla o výši rozhoduje tak, aby dítě mělo stejnou životní úroveň jako rodiče, což zpravidla znamená, že hledí na čisté příjmy rodičů.

Kromě výživného na dítě existují i další druhy alimentů, mezi které spadají například výživné na partnera/ku, dítě vůči rodičům, ale i prarodiče vůči vnukům a vnučkám. Jako naprosto nejčastější případ výživného je ovšem právě povinnost výživného rodiče vůči dítěti, a to i v případě, že jsou rodiče dítěte odloučeni.

Podíváme se na to, jak výživné vykládá zákon, jaké je doporučené rozmezí alimentů na dítě, ale i možné životní situace, které mohou nastat.

Výši výživného stanovuje soud
Foto: Freepik

Výživné na dítě podle zákona

Výživné na dítě stanovuje soud podle Občanského zákoníku – Zákon č. 89/2012 Sb. Plné znění aktuálního občanského zákoníku si můžete přečíst tady.

V praxi mají vůči sobě vyživovací povinnost rodiče a děti. Soud následně rozhoduje, o jakou částku půjde. V praxi jsou důležité tyto výňatky, plné znění pak najdete pod odkazem výše:

Pododdíl 4:

  • § 912 – Nezletilé dítě, které není plně svéprávné, má právo na výživné, i když má vlastní majetek, ale zisk z majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti nestačí k jeho výživě.
  • § 913 – Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného.

Výživné tabulka – orientační výpočet alimentů na dítě

Když se podíváte do občanského zákoníku, přijdete na to, že se nikde nepíše přesná tabulka toho, kolik by vlastně alimenty měly činit. To v praxi znamená, že vždy rozhoduje soud, který přihlédne na všechny okolnosti.

Ministerstvo spravedlnosti ovšem vydalo orientační a doporučovanou tabulku toho, kolik by výživné na dítě mělo činit:

Tabulka s doporučeným výživným na dítě vzhledem k čisté mzdě

Tabulka doporučeného výživného na dítě

Věk dítěte

Procentuální rozmezí (podíl z čisté mzdy)

0 – 5 let

11 – 15 %

6 – 9 let

13 – 17 %

10 – 14 let

15 – 19 %

15 – 17 let

16 – 22 %

18 a více let

19 – 25 %

Pokud byste si chtěli přečíst dokument rozeslaný soudcům, kteří o alimentech rozhodují, najdete ho tady. Na konci najdete i tuto tabulku.

Znovu je potřeba připomenout, že jde pouze o doporučovací tabulku, která nemá nutně oporu v zákoně a není tedy nijak právně závazná.

 Můžete si na ní orientačně spočítat výši alimentů na dítě (nebo více dětí), ale rozhodující jsou i další faktory, jako příjem rodiče, které má dítě v péči a další.

Soudy se budou snažit rozhodnout tak, aby dítě mělo stejnou životní úroveň, jako rodiče. Vyšší alimenty tak budou připadat hlavně na situace, kdy jeden z rodičů má výrazně vyšší příjem, než ten druhý, aby se životní úroveň co nejvíce vyrovnala. Naopak při podobně vysokém příjmu obou rodičů nelze úplně očekávat tak vysoké alimenty.

Online kalkulačka výživného na dítě
Foto: Freepik

Kalkulačka pro výpočet výživného na dítě online

Pokud si chcete orientačně spočítat, jak vysoké alimenty lze u soudu přibližně očekávat, využít můžete této kalkulačky, která funguje na základě orientační tabulky výše.

Vypočítat můžete pro každou věkovou kategorii až 5 dětí a ve výpočtech vždy dostanete očekávané rozmezí podle procent v tabulce vzhledem k čisté mzdě.

Do pole pro čistou mzdu můžete ručně vypsat i přesnou částku, jinak můžete využít šipek pro postup o 1 000 Kč. Vzhledem k tomu, že i tabulka souží spíše orientačně a i výsledky jsou spíše nějaké rozpětí, tak je vepsání čisté mzdy s přesností na tisíce dostatečné.

Všechny výpočty v kalkulačce jsou také zaokrouhleny na koruny dolů. Výpočet na haléře nedává v tomto případě moc smysl.

Pokud nastavíte do kalkulačky hodně dětí, může vyjít u výpočtu i číslo, které převyšuje zadanou čistou mzdu. V tomto případě pak bude soudem stanovené výživné nižší. Kalkulačka tedy slouží spíše pro běžnější případy počtu dětí.

Kalkulačka funguje automaticky při zadání jakéhokoliv čísla. Nemusíte tedy nic nikde odklikávat nebo odesílat formulář, ale prostě nastavte požadované hodnoty, a kousek níže najdete okamžitě rozpětí výsledků pro jednotlivé děti i celkový součet.

Celkem za děti 0 – 5:
0 Kč
Celkem za děti 6 – 9:
0 Kč
Celkem za děti 10 – 14:
0 Kč
Celkem za děti 15 – 17:
0 Kč
Celkem za děti 18+
0 Kč

Celkem za všechny děti
0 Kč

Jak se na výši výživného podepisuje střídavá péče

Pokud se o dítě starají střídavě oba rodiče, neznamená to, že nevzniká nárok na výživné.

Vždy záleží na konkrétní situaci, ale zpravidla bude výživné platit ten, kdo má vyšší plat. Znovu zde bude platit ten kus zákona, který stanoví, že by dítě mělo mít stejnou úroveň života, jako rodiče, tedy rodič, který vydělává více, bude dorovnávat tuto úroveň druhému rodiči, potažmo dítěti.

Znovu ale bude soud přihlížet například vůči tomu, kdo za dítě reálně platí účty a jaký poměr oné střídavé péče je nastaven.

Všechny tyto věci jsou velmi individuální a nelze tedy přesně říci, jak přesně bude výše výživného stanovena.

Je ovšem celkem pravděpodobné, že půjde o nižší částky, než jsou uvedeny v tabulce výživného výše, respektive ve výpočtu z kalkulačky, nebo výživné nebude potřeba vůbec, pokud se rodiče například dohodnou na tom, aby si náklady na dítě spravedlivě rozdělili (například že jeden z rodičů kupuje učebnice, druhý platí zájezdy atp.).

Nejjednodušší je se domluvit mimosoudní dohodou
Foto: Freepik

Výši alimentů můžete prakticky jistě zařídit mimosoudní dohodou

Soud o výši alimentů v zásadě rozhoduje podle tabulek nebo zákona jen tehdy, pokud se oba rodiče nedohodnou na nějaké částce.

Pokud se oba dohodnou a oba s částkou souhlasí, v zásadě vždy soud rozhodne o této částce. Pozor, ani mimosoudní dohoda není nutně závazná, a soud má stále poslední slovo.

Pokud ovšem částka odpovídá realitě a nejde tedy například o možný nátlak na bývalého partnera či partnerku, ať o příliš vysokém nebo nízkém výživném, tak soud v zásadě nemá důvod věc protahovat, a vyhoví.

Výživné na dítě lze zvyšovat i snižovat

Výživné se mění s věkem dítěte, ale i s různými životními událostmi.

Dítě roste a je z finančního hlediska náročnější. Má dražší koníčky, jezdí na různé školní výlety a zájezdy, ale třeba také mnohem více jí nebo se obléká do dražšího oblečení nebo potřebuje více učebnic.

V případě studií může dojít třeba k přestěhování do jiného města – v tomto případě vzrostou náklady na samostatnější bydlení, a tedy i alimenty. Naopak bydlení s rodiči znamená typicky nižší náklady, tedy i nižší alimenty.

Stejně tak ovšem lze alimenty snížit, což se stane v případě zhoršení pracovního, kdy již není možné dále platit částku, jako při vyšší mzdě.

S tímto počítá právě tabulka s doporučenými částkami pro alimenty, která bere v úvahu mzdu, ale i věk dětí (respektive typicky zvýšené náklady na dítě s rostoucím věkem).

V praxi je tedy možné znovu nechat soud rozhodnout o nové výši alimentů, ať jde o zvýšení, nebo snížení.

Ideální je toto vše vyřešit mimosoudní dohodou a domluvit se.

Soud následně rozhodne o nové výši výživného, a znovu platí, že dohodu bude v drtivé většině případů akceptovat, pokud nebude závažný důvod to neudělat.

Lze vymáhat alimenty nebo jejich navýšení i zpětně?

Ano, lze, ale jen 3 roky zpětně. Pokud se změnily podmínky a chcete žádat o navýšení, je možné podat žádost s odůvodněním, proč na vyšší výživné máte nárok, a od jaké doby.

V tomto případě vzhledem k životní situaci, nebude obvykle mimosoudní dohoda stačit. Pokud je potřeba výživné vymáhat zpětně, pravděpodobně selhala domluva.

Je tedy potřeba důsledně zdokumentovat, odkdy výživné požadujete a jaké okolnosti k tomu vedly.

Kdy končí povinnost placení výživného? Plnoletost dítěte to nutně není

V praxi končí povinnost placení výživného na dítě až ve chvíli, kdy je soběstačné. Tedy má práci, díky které se může zaopatřit.

Tedy to neznamená, že vyživovací povinnost končí 18. rokem věku, ale pokud například pokračuje na vysokou školu, tak i zde by se měli rodiče o dítě dále starat, ať jsou spolu, nebo ne.

Stejně tak vyživovací povinnost nekončí tím, že si dítě najde například brigádu, díky které si přivydělá nějaké peníze.

Vyživovací povinnost tak končí typicky ve chvíli, kdy si dítě najde zaměstnání na plný úvazek, případně bude podnikat, a je tedy schopné se o sebe postarat.

Jaký má na alimenty vliv nová rodina?

Znovu bude platit základní poučka, že alimenty mají vyrovnávat životní úroveň rodiče a dítěte. Pokud dítě žije s jedním z rodičů, který si najde nového partnera či partnerku, lze předpokládat, že se i životní úroveň v této konstelaci zvedne (typicky se ze 2 platů žije lépe, než z jednoho).

To v praxi může tedy znamenat, že by i soudy mohly rozhodnout o snížení výživného, protože prostě není potřeba platit druhým rodičem tolik, aby byla zachována životní úroveň dítěte.

Co když druhý alimenty neplatí
Foto: Freepik

Co když ten druhý alimenty neplatí? Řešením je soud nebo exekuce

Neplacení výživného na dítě je trestný čin, který je při neplacení 4 měsíců možné podle trestního zákoníku trestat až 1 rokem za mřížemi. Jde sice o typický trest pro opakované neplatiče, ale ta možnost zde je. Je ale potřeba říci také, že může jít i o zanedbání povinné výživy z nedbalosti, tedy pokud se na placení zapomene. Když neplatič neplatí úmyslně, jsou tresty ještě přísnější a odnětí svobody se pak pohybuje mezi 1 a 2 roky.

Je vždy lepší se při opožděné platbě připomenout, než pak vše řešit přes úřady, ale neplacení alimentů není úplně vzácný trestný čin.

Pokud jste naopak v situaci, kdy si výživné kvůli životní okolnosti nemůžete dovolit (alespoň ne ve stávající výši), je vždy nejlepší požádat o snížení soud, než vše nechat takzvaně „vyhnít“ a přestat platit nebo platby snížit bez jakéhokoliv informování kohokoliv. Znovu platí, že i neúmyslné zanedbání výživy je trestný čin, za který hrozí odnětí svobody, takže je vždy lepší tomuto předejít tím, že soudu předložíte nové okolnosti, nebo se domluvíte mimosoudně.

Jaké jsou tedy možnosti?

Návrh na soudní výkon rozhodnutí

V tomto případě se obracíme na soud, který rozhodl o výživném, který rozhodne o tom, jak má neplatič začít splácet. Typicky může jít o zkrácení mzdy, kdy zbytek přijde na splacení výživného.

Problém může přijít ve chvíli, kdy neplatič má nepravidelnou nebo nezaúčtovanou mzdu. Pokud pracuje na černo a peníze bere hotově, bude soud toto řešit jen složitě.

Potřebné formuláře na návrh soudního výkonu rozhodnutí najdete přímo na webu Ministerstva spravedlnosti.

Exekuce

Na neplatiče je možné podat exekuci. To se hodí ve chvíli, kdy soudní rozhodnutí nelze efektivně vymáhat například snížením mzdy, kdy exekutor prostě začne zabavovat majetek.

Obrátit se můžete na soudního exekutora, kdy více informací najdete přímo na webu Exekutorské komory České republiky, kde můžete také najít exekutora, se kterým následně situaci řešíte.

O pomoc můžete požádat i stát Náhradním výživným

Pokud neplatič prostě neplatí a nelze z něj peníze vymoci, může pomoci i stát částkou až 3 000 Kč měsíčně.

Je ovšem hlavně potřeba, aby bylo zahájeno řízení s neplatičem, ať soudně nebo exekučně. Žádost o náhradní výživné se podává na úřadu práce.

 Poté se každé 4 měsíce podává informace k tomu, jak pokračuje vymáhání výživného od neplatiče.

Ideální je se podívat přímo na web Ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsou popsány přesné a aktuální postupy k náhradnímu výživnému z oficiálního zdroje.

Podobné články

Back to top button