Jak na úspěšný web

Co je to SEO a jak zdarma zvýšit návštěvnost?

Co je SEO?

SEO je zkratka pro optimalizaci pro vyhledávače (z anglického Search Engine Optimization), což je postup zvyšování množství kvalitní návštěvnosti webových stránek prostřednictvím organických výsledků vyhledávání.

Jestli z této definice nejste o mnoho moudřejší, čtěte dále, kde si vysvětlíme, co to je SEO více dopodrobna, protože co se týče vašeho blogu (nebo i jakéhokoliv jiného webu, který má za cíl vydělat), tak je SEO pravděpodobně jedním z hlavních zdrojů návštěvnosti.

Co je součástí SEO?

Abychom pochopili skutečný význam SEO, rozebereme si tuto definici a podíváme se postupně na jednotlivé části výše zmíněné definice:

  • Kvalita návštěvnosti: Že je návštěvnost kvalitní poznáme podle toho, že návštěvník přijde, a dostane, co čekal a co hledal. Pokud se na váš web o mobilech dostane čtenář, který hledá návod, jak vypěstovat jahody, tak to není zrovna kvalitní návštěvnost, a tento člověk prostě odejde. Kvalitní návštěvních si rád přečte nějaký článek, prokliká se webem, ale třeba také něco koupí nebo využije některého z vašich odkazů, pokud hledá další službu.
  • Množství návštěvnosti:  Na web nám tedy chodí čtenáři nebo potenciální zákazníci, kteří najdou, co hledali. Množství návštěvnosti pak říká, kolik těchto lidí je (a platí, že čím více, tím lépe).
  • Organické výsledky vyhledávání: Pokud využijeme vyhledávače, typicky pak Google nebo Seznam, ale existuje jich spousta, dostaneme se k výsledkům vyhledávání (používá se zkratka SERP, tedy Search Engine Results Page). Některé tyto výsledky jsou placené (tedy majitelé webů zaplatili, aby se na těchto pozicích objevili, v zásadě nezávisle na kvalitě webu), jiné jsou organické, kdy o jejich umístění a pořadí rozhodují algoritmy daného vyhledávače. Zjednodušeně řečeno pak lze říci, že se vyhledávače snaží vyhledat takové stránky, které nejlépe souvisí s danou vyhledávanou frází, a seřazuje je podle kvality (faktorů, které mají vliv na pořadí jsou stovky). Organická návštěvnost je pak taková, která pochází ze z neplacené části výsledků vyhledávání.

Pokud se podíváme na reálný případ, uvidíme něco takového. Červené výsledky jsou placené a jsou vždy označeny slovem „Reklama“. U zelených výsledků slovo „Reklama“ není, ale jak si můžete všimnout, může jít o stejné stránky, jako najdete i v placené sekci:

Výsledek vyhledávání

Jak funguje SEO

Vyhledávač si můžete představit jako webovou stránku, kterou navštívíte, zadáte otázku do pole a Google, Seznam, Bing, YouTube nebo jakýkoli jiný vyhledávač vám prakticky okamžitě odpoví seznamem odkazů na webové stránky (nebo odkazy na obsah pouze na jedné stránce, což je příklad třeba u YouTube), které by mohly potenciálně odpovědět na vaši otázku nebo vyřešit váš problém.

Jak ale takovéto seznamy vznikají? Google přeci nemůže projít během půl vteřiny celý internet.

A taky že neprojde. Už totiž někdy web prošel a informace ze stránek získal. Funguje to přibližně takto: Google (nebo jakýkoli jiný vyhledávač) používá počítačový program, kterému se říká crawler. Ten prochází všechny známé internetové stránky, které na webu najde, shromažďuje informace o obsahu, analyzuje, a přenáší je zpět do vyhledávače. Tento crawler funguje neustále a weby navštěvuje i opakovaně, aby zjistil, jestli nebyly články aktualizovány, smazány nebo přesunuty, což se následně odrazí ve výsledcích vyhledávání.

Vyhledávač z těchto informací vytváří žebříček, kterému říkáme index. Tento index slouží k tomu, aby stránky byly zařazeny do správných kategorií, a vyhledávač pokud možno nenabízel nesmyslné výsledky, ale naopak relevantní obsah pro čtenáře. Podle tohoto indexu pak sestavuje výsledky vyhledávání tak, aby co nejlépe odrazily hledaný dotaz.

Tím jsme si (alespoň velmi zhruba) vysvětlili onu část SE (Search Engine – vyhledávač) ze SEO. Co ale ono O, tedy Optimalizace? Tady přicházíme na řadu my, abychom dodali vyhledávačům, ale hlavně potencionálním návštěvníkům, co hledají. Musíme to udělat takovým způsobem, aby vyhledávače a jejich crawlery chápaly strukturu našeho webu i článků, aby se bez problémů dostaly na všechny stránky, které chceme, aby se ve výsledcích vyhledávání objevily, aby náš obsah byl kvalitní, čtivý, a aby čtenáři třeba umístili odkaz na článek z našeho webu na své vlastní weby nebo je sdíleli přes sociální sítě.

Optimalizace je opravdu velmi široké téma, které nelze sepsat do jediného článku. Jde o nikdy nekončící postupy, vylepšování, ladění, tvorbu obsahu a stovky malých nebo větších věcí, které je potřeba zařídit, aby nám díky vyhledávačům na web přicházela kvalitní návštěvnost.

SEO se nenastavuje jednorázově, ale jde o dlouhodobý proces

Někdy se můžete dočíst v nabídkách nebo poptávkách něco o „nastavení SEO“. SEO není o tom, že jednou něco někde naklikáte a máte hotovo. Pokud vám někdo tvrdí opak, tak neví, o čem mluví nebo lže. Optimalizace webu má samozřejmě nějaké základní kroky, které platí v principu pro všechny weby, ale rozhodně nejde o jeden ukončený proces, jako spíše sérii pokud možno opakovatelných a logických procesů, které se ale mohou časem měnit, a které navíc nelze jednoznačně aplikovat vždy v každé situaci a na každý web.

Já SEO nevnímám jako sérii úkolů, které když splním, tak hotovo, ale spíše jako o nikdy nekončící proces vylepšování webu z hlediska technického, designového i obsahového, ale jde i o další studium a zlepšování znalostí, stejně jako přemýšlení o tom, co (ne)dává smysl pro ten web či obor, kterými se zabývám.

SEO je velmi dynamické, a co fungovalo před 10 lety, je dnes z hlediska vyhledávačů zakázaná technika (v lepším případě prostě zcela nefunkční). Co fungovalo před 5 lety je dnes zastaralé, a kdo ví, co bude za dalších 10 let. Jestli máte zájem se tak zlepšovat a starat se ze SEO hlediska o vlastní weby (což rozhodně doporučuji!), připravte se na to, že jde o celoživotní vzdělávání, ne víkendový kurz.

Co o SEO najdete na tomto webu?

Věnovat se budu SEO hlavně z hlediska, které nevyžaduje programátorské schopnosti (sám nejsem programátor), ale tak, abychom si pokud možno vše mohli nastavit nebo zařídit sami.

Samozřejmě je zde vždy varianta zaplacení si agentury nebo SEO expertů, kteří se na web podívají a poradí, co chybí, co přebývá, co je potřeba nastavit atd.. Problém je ale v tom, že pokud s blogem teprve začínáme, tak může tato služba být poměrně hodně drahá, a navíc ne každý SEO expert je opravdu expert v daném oboru. Vždycky mi tak přišlo lepší o SEO vědět co nejvíce, co nejvíce věcí si zařídit sám (nebo alespoň dodat správné instrukce). O SEO nevím vše (to neví vlastně nikdo), ale naprosto drtivá většina návštěvnosti na mých webech pochází z organického vyhledávání. Něco tedy dělám správně (nebo alespoň ne vše dělám špatně), takže si i o SEO věcech dovolím i psát.

Nejsem příznivcem používání milionu placených SEO nástrojů, ale naopak se snažím jít cestou jednoduchosti a využití prostředků, které jsou zdarma. Pokud se váš blog rozroste, placené nástroje jsou rozhodně dalším velmi dobrým krokem, jak web posunou ještě dále, ale většina mých návodů nebude spoléhat na placené nástroje.

SEO je také řada technických věcí, od správného nasazení meta tagů po ladění titulků nebo meta description, až po zrychlování načítání webu, správné nasazení stylů a skriptů a tak dál a tak dál. O všem si povíme v jednotlivých článcích, které najdete v jednotlivých sekcích, do kterých se snadno prokliknete z menu, podle toho, co vás zrovna zajímá.

Podobné články

Back to top button