Příroda

Jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem?

Už jste se někdy podívali na vodní plochu a přemýšleli, zda je to jezero nebo rybník? Zde je vše, co potřebujete vědět, když chcete zjistit, zda je vodní plocha jezero nebo rybník. Mohlo by vás také zajímat rozlišení mezi mořem a oceánem.

Jezera a rybníky

Vodní plocha se nazývá rybník, pokud je malá a uzavřená, zatímco jezero je velké a otevřené. Na světě je mnoho jezer, i když rybníků je více než jezer. Některá jezera mohou být hluboká i více než kilometr (nejhlubší je jezero Bajkal, které je hluboké až 1642 m), zatímco většina rybníků je mělkých.

Mnoho lidí používá slovo „jezero“ pro označení jakékoli vodní plochy, přičemž nerozlišují její velikost nebo hloubku. Oba termíny se často používají zaměnitelně, protože v této otázce neexistuje žádná jednoznačná standardizace.

Zde je několik bodů, které vám pomohou rozlišit jezero od rybníka:

  1. Hloubka: Jezero je obecně hlubší než rybník
  2. Tvar: Jezero má také obvykle oválný tvar s poloostrovy, zatímco rybníky mají obvykle zaoblené okraje.
  3. Sladkost vody: Jezera jsou většinou sladkovodní ale mohou obsahovat určité množství slané vody, zatímco rybníky jsou sladkovodní

Tady také najdete tabulku s obvyklými rozdíly mezi rybníky a jezery:

Tabulka s rozdíly mezi rybníkem a jezerem
 RybníkJezero
PlochaObvykle maximálně několik akrůObvykle větší než několik akrů
HloubkaAž ~6 metrůAž desítky metrů
KonektivitaNení napojen na jiné vodní útvaryMůže být napojen na jiné vodní útvary
SvětloDosahuje dna rybníkaNedosahuje do nejhlubší části
Přítomnost rostlinVe všech zónáchPouze ve fotické (zasvětlené) části
Celkový tvarJasně vymezenýNepravidelný
TeplotaRovnoměrnáNerovnoměrná

Definice jezer a proč neexistuje žádná standardizace

Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) uvedl následující pokyny pro rozlišení těchto dvou vodních ploch.

  • Rybník je vodní plocha o rozloze menší než 150 m² nebo hloubce menší než 6 metrů.
  • Jezero je definováno jako vodní plocha větší než 4 000 m², i když rozloha není spolehlivým ukazatelem.

Jedním z důvodů, proč je obtížné řídit se jakoukoli standardizací, je, že když se jezera a rybníky pojmenovávaly, lidé, kteří je pojmenovávali, nevěděli, jak je nazývat.

Proto vodní plochy se slovy jako „jezero“, „rybník“ a dokonce i „moře“ v názvu jsou vlastně něco úplně jiného. Například Ivanské jezero je přehradní nádrž, Máchovo jezero je rybník, Kaspické moře a Mrtvé moře jsou jezera.

Jezero v horách
Foto: Freepik

Co není rozdíl mezi jezerem a rybníkem? Umělý nebo přírodní původ

Ve starších učebnicích jsme se mohli dočíst, že rozdíl mezi jezerem a rybníkem je jejich původ, kdy rybník byl vytvořen člověkem, zatímco jezero je přírodní. Toto ale není správný rozdíl a i rybníky mohou být přírodní, a jezera mohou být vytvořena člověkem. Pokud si tedy něco podobného pamatujete, můžete to s klidem zapomenout.

Rozdíl mezi jezerem a rybníkem

Vzhledem k tomu, že na světě existuje tolik jezer a rybníků, nemusí být zcela jasné, které z nich je které. Jezero nemá žádné standardní měřítko toho, jak má být hluboké, abychom ho rozlišili od rybníku.

Rybník vzniká pomalým, postupným vyhlubováním, například z bažiny nebo močálu. V rybnících najdete lekníny, i když lekníny a rákos jsou běžnější v jezerech. Původní vrstva písku a bahna obklopující jezírko se postupně eroduje a obnažuje se dno. Tato vrstva dna je podobná bažině nebo močálu a obvykle ji tvoří tenká vrstva kamene s několika vrstvami vegetace. Mnoho rybníků má podvodní zahradu s vodními rostlinami a stromy. Na hladině rybníků jsou místa, kde jsou vrchní vrstvy hlíny, kamení a vegetace odneseny a odhalují spodní vrstvu rybniční půdy.

Nejjednodušší způsob, jak rozlišit rybník od jezera, je zjistit jejich hloubku. Malý rybník je obvykle hluboký maximálně 6 metrů, zatímco jezera jsou obvykle hluboká přes 6 metrů, a jejich nejhlubší dno může být až desítky metrů pod vodní hladinou.

Rozdíl mezi rybníkem a jezerem z pohledu limnologie

Podle limnologie (nauky o vodních plochách) jsou rybníky dostatečně mělké na to, aby v nich rostliny mohly růst po celé ploše dna. Tato oblast, kde by rostliny mohly růst, je známá jako „fotická zóna“, což znamená, že sluneční paprsky mohou dosáhnout dna.

Naproti tomu jezero má „afotickou zónu“, což znamená, že je zde dostatečně hluboká oblast, kam sluneční paprsky nedosáhnou.

V důsledku toho existují některé velmi malé vodní plochy o rozloze menší než 150 m², které jsou dostatečně hluboké na to, aby mohly být nazývány jezery. Naopak existují některé velmi velké, ale mělké vodní plochy, které jsou technicky vzato rybníky (i když se jim říká jezera), protože jejich fotická zóna se rozprostírá po celé délce a šířce.

Přinejmenším u jezer a rybníků tedy na velikosti nezáleží.

Důvodem, proč se tyto dva termíny často používají zaměnitelně

Malé rybníky jsou často označovány jako jezera a naopak. Někdy je těžké rozlišit mezi jezerem a rybníkem, protože mezi nimi není mnoho rozdílů. Jezírkem se někdy nazývá malý a uzavřený rybník, zatímco jezero je velké a otevřené. Jeden z rozdílů mezi jezery a rybníky je způsoben pozemkem, který rybník obklopuje. Existují tři otázky, které si můžete položit a které vám pomohou určit, zda se díváte na jezero, nebo na rybník

  • Dosahuje světlo až na dno nejhlubšího místa vodní plochy?
  • Vlní se vodní plocha pouze v malých vlnách?
  • Má vodní plocha relativně rovnoměrnou teplotu?

Pokud na všechny tyto otázky můžete odpovědět „ano“, jde velmi pravděpodobně o rybník. Pokud převažují „ne“, půjde spíše o jezero. Pak tu je samozřejmě jistá šedá zóna, kde je definice ne úplně jasná, a pojmenování je pak spíše o našem rozhodnutí.

Podobné články

Back to top button