Příroda

Jaký je rozdíl mezi mořem a oceánem?

Je snadné používat pojmy „moře“ a „oceán“ jako synonyma, ale ve skutečnosti se jedná o dvě různé vodní plochy. Jde celkem o podobný případ jako u rozdílu mezi jezerem a rybníkem. Ačkoli moře i oceány jsou rozsáhlé vodní plochy se slanou vodou, existují mezi nimi některé zásadní rozdíly.

Velikost

Nejzásadnějším rozdílem mezi moři a oceány je velikost. Oceány jsou mnohem větší než moře.

Pět světových oceánů – Atlantský, Tichý, Indický, Jižní a Severní ledový – pokrývá přibližně 70 % povrchu Země. Naproti tomu moře jsou menší vodní plochy, které jsou částečně ohraničeny pevninou.

Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je Sargasové moře, které není z žádné části ohraničené pevninou, ale oceánskými proudy – ze západu Golfským proudem, ze severu Severoatlantským proudem a z jihu Severním rovníkovým proudem.

Hloubka

Oceány jsou obecně mnohem hlubší než moře. Průměrná hloubka světových oceánů je přibližně 3 680 metrů. Pro srovnání, průměrná hloubka moří je jen asi 200 metrů.

Mariánský příkop, který se nachází v Tichém oceánu, je nejhlubším místem na Zemi a dosahuje neuvěřitelných 11 000 metrů.

Umístění

Moře se obvykle nacházejí podél pobřeží kontinentů a často jsou spojena s oceánem. Například Středozemní moře se nachází mezi Evropou, Asií a Afrikou, a je spojeno s Atlantským oceánem. Oceány jsou naproti tomu rozsáhlé vodní plochy, které nejsou spojeny s žádnou konkrétní pevninou.

Slanost

Moře a oceány mají podobnou úroveň slanosti – obě obsahují přibližně 3,5 % soli. Úroveň slanosti se však může mírně lišit v závislosti na místě a zdrojích vody pro moře nebo oceány. Například Severní ledový oceán má nižší slanost díky velkému množství sladké vody z tajícího ledu.

Mořský život

Moře i oceány jsou domovem rozmanitého mořského života. Druhy mořského života, které se v jednotlivých vodních plochách vyskytují, se však mohou lišit v důsledku rozdílů v teplotě, salinitě a dalších faktorech. Oceány hostí více druhů mořských živočichů díky své větší rozloze a větší hloubce.

Závěrem lze říci, že ačkoli jsou moře i oceány rozsáhlými vodními plochami se slanou vodou, liší se velikostí, hloubkou, umístěním a druhy mořského života, které v nich žijí. Je důležité tyto rozdíly pochopit, abychom mohli lépe porozumět světovým oceánům a mořím a lépe si jich vážit.

Podobné články

Back to top button