Peníze

Založení vlastní firmy: Jak celý proces vlastně probíhá?

Máte dobrý nápad a podnikatelského ducha? Pak dost možná zvažujete zahájení vlastního byznysu a odstartování zcela nové kariéry. Pokud je to tak, máte před sebou dvě hlavní cesty, a to zahájení klasické živnosti, nebo založení s.r.o. – která se vyplatí více?

Odpověď na tuto otázku není tak úplně jednoznačná, jelikož se odvíjí od více faktorů. Většina lidí volí první variantu, tedy podnikání jako OSVČ. Je s ní totiž spojená jednodušší administrativa, ale často také větší riziko – podnikatel jakožto fyzická osoba totiž ručí veškerým majetkem.

Založení s.r.o. a jeho správa je sice složitější, ale jak napovídá název (tedy společnost s ručením omezeným), majitel ručí pouze omezeným majetkem – po splacení základního kapitálu je tedy jeho osobní vlastnictví v bezpečí. 

Zvažujete tuto možnost? Pojďme tedy si v kostce povědět, jak založit s.r.o.!

1) Uzavření společenské smlouvy, nebo zakladatelské listiny

Založení s.r.o. začíná sepsáním a následným podpisem takzvané společenské smlouvy, v případě jednoho společníka zakladatelské listiny. Aby však byla smlouva či listina platná, musí být sepsaná formou notářského zápisu a obsahovat následující údaje:

  • název společnosti a její sídlo,
  • předmět podnikání (činnosti),
  • jména a trvalá bydliště společníků (v případě právnických osob název a sídlo),
  • specifikaci výše základního kapitálu, včetně způsobu a lhůty splácení a upřesnění výše vkladů společníků,
  • určení správce vkladu,
  • osobní údaje jednatelů společnosti a způsob jednání jménem společnosti,
  • případné další údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.

Tímto krokem dochází pouze k založení s.r.o., avšak ne k jeho vzniku – k tomu může dojít až po absolvování dalších kroků, které tu popisujeme. Do smlouvy lze také zahrnout pravidla fungování společnosti, kterými se budou řídit jednatelé i případní zaměstnanci. 

2) Složení vkladů společnosti

Dalším krokem k založení firmy je složení vkladů způsobem, který je uveden ve společenské smlouvě či zakladatelské listině. Nejčastěji podnikatelé volí převod na bankovní účet, kdy je třeba bance předložit také společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu.

Na základě toho pak dostanete od banky potvrzení o složení vkladů a jejich výši, které se později dokládá při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Poté se vklady stávají majetkem společnosti, takže s nimi může volně nakládat.

3) Založení živnosti

Provozování vlastní firmy je formou samostatně výdělečné činnosti, a proto k založení s.r.o. potřebujete také živnostenské oprávnění. To se pak při zápisu společnosti do obchodního rejstříku dokládá také.

4) Zápis do obchodního rejstříku a registrace u finančního úřadu

Následně je třeba podat již několikrát zmíněný návrh na zápis do obchodního rejstříku u příslušného rejstříkového soudu. Kromě dokumentů uvedených výše k tomu budete potřebovat oficiální formuláře s úředně ověřeným podpisem všech zakladatelů společnosti, a pak také:

  • výpis z katastru nemovitostí (nesmí být starší než tři měsíce), který dokládá vlastnické právo k prostorám sídla, nebo souhlas vlastníka těchto prostor s umístěním sídla společnosti;
  • výpis z rejstříku trestů všech jednatelů společnosti (nesmí být starší než tři měsíce);
  • čestné prohlášení každého z jednatelů s jejich úředně ověřeným podpisem, kde prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a splňují podmínky provozování živnosti.

Jakmile rejstříkový soud váš návrh o zapsání společnosti do obchodního rejstříku schválí, dostanete takzvané Rozhodnutí o zápisu – nyní už můžeme mluvit o reálném vzniku společnosti s ručením omezeným. Pak už zbývá nově vzniklou firmu zaregistrovat na finančním úřadě a můžete naplno rozjet své podnikatelské aktivity. 

Přijde vám tento proces komplikovaný? Nechte si pomoct od profesionálů! V SidloFirmyPraha5.cz za vás celý proces vyřídí hladce a bez problémů. Navíc ušetříte starosti a drahocenný čas, který budete moci věnovat smysluplnějším činnostem, než je běhání po úřadech. 

Podobné články

Back to top button