Novinky a aktuality

Jak správně třídit odpad a kam co patří

Třídíte správně odpad? Někde se stále chybuje

Ve třídění odpadu jsme jako celá Česká republika opravdu dobří a každoročně jsme na samém vrcholku států, kterým se daří vytřídit opravdu nejvíce. Třídí nás více než dvě třetiny, což také znamená, že spousta odpadu se může znovu využít a dále zpracovat s výrazně menším dopadem na životní prostředí.

 To je obrovská pochvala pro všechny, kterým životní prostředí a ekologie není cizí, a že se opravdu staráme o to, kde žijeme a jakou přírodu tu necháme i dalším generacím, které tak budou zdravější a třeba i bude kde venku sportovat.

Na druhou stranu, i když je vše na výborné úrovni, pořád je co zlepšovat. Některý typ odpadu se stále vyhazuje do nesprávných popelnic a zahlcuje tak místo, případně se některý typ odpadu vyhazuje do směrného odpadu, i když by mohl přijít do tříděného. Někdy je to samozřejmě vinou absence kontejnerů na tříděný odpad, ale i tak se podíváme na to, kam který typ odpadu patří, a co naopak do tříděného odpadu nepatří.

Podívejte se na nejčastější chyby při třídění odpadu. Sami uvidíte, že nejčastěji se chybuje v tom, že do tříděného odpadu vhazujeme ten typ odpadu, který spíše patří do směrného odpadu kvůli znečištění nebo nemožnosti dalšího zpracování.

Styl života Zero Waste aneb Nejlepší je žádný odpad nevytvářet

Přestože třídíme velmi svědomitě, je vlastně úplně nejlepší žádný odpad ani neprodukovat. I další zpracování odpadu totiž produkuje zplodiny a spotřebovává energii, která se také nevyrábí úplně čistě. Pokud je to tedy možné, neměli bychom zbytečně odpad vytvářet, a to ani ten, který je možné třídit.

Styl života Zero Waste, tedy nulový odpad, je moderní cíl, který dává důraz na to, že bychom se měli chovat tak, abychom co možná vůbec nevytvářeli žádný odpad, případně jsme sami zpracovávali obaly a kompostovali přírodní odpad tak, aby po nás pokud možno nezbývalo nic, co by bylo potřeba odvézt na skládku nebo dále recyklovat.

Ani ti největší příznivci stylu Zero Waste se úplně tvorbě odpadu nevyhnout, ale i tak je možné si některé zvyky přisvojit a zbytečně odpad nevytvářet. Jak například? Podívejte se na zajímavé tipy, jak produkovat méně odpadu:

 • Namísto zakoupení igelitových nebo papírových tašek v obchodě bychom si měli nosit svojí vlastní.
 • Ovoce nebo zeleninu můžeme namísto do igelitových sáčků vkládat do vlastních znovupoužitelných sáčků z průhledného materiálu. Doma je pak dobré zařídit, aby se ovoce nekazilo, takže ho pak nemusíme vyhazovat.
 • Namísto nákupu například pracího prášku, mýdla a jiné drogerie si můžeme tyto přípravky natočit do znovupoužitelných nádob. Řada drogerií tento přístup vítá a nabízí.
 • Kávu namísto do papírového kelímku nalijeme nebo vyžádáme do vlastního znovupoužitelného kelímku nebo termosky.

Příkladů může být samozřejmě více, ale jakýkoliv odpad, který nevytvoříme, znamená trochu méně znečištěné prostředí, i kdyby mělo jít jen o několik málo zvyků, které si přisvojíme. Podobně jako bychom se měli starat třeba o naši finanční gramotnost, tak bychom měli dbát i na životní okolí kolem nás.

Kontejnery a koše na tříděný odpad podle barev

Typů kontejnerů na tříděný odpad je celá řada a na každém kontejneru je i napsáno, jaký typ odpadu se má a nemá vhazovat. Na druhou stranu je dobré vědět o tom, co do kterého kontejneru patří a nepatří předem. Přeci jen třídíme už doma a nebudeme chtít před kontejnerem třídit každý kus odpadu.

Pokud si nejste jisti, můžete vyhledat, kam daný kus odpadu patří podle značek na obalu, nebo ho prostě vyhoďte do směsného odpadu. Přestože tříděný odpad prochází linkou, kde se ještě probere, může někdy špatně vhozený kus zničit jinak recyklovatelný odpad. Zvlášť se to týká například vyhazováním zrcadel do kontejneru na sklo, které se při rozbití jen velmi složitě třídí od recyklovatelného skla.

Kontejner na plasty je žlutý

Tyto kontejnery jsou někdy spojené s kontejnery na kartony a tetrapacky. Pokud budete do těchto kontejnerů vhazovat i tyto kartony, neuděláte chybu.

Do kontejneru na plast patří:

 • PET lahve
 • Brčka
 • CD/DVD nebo jiné plastové obal
 • Sáčky, tašky a plastové folie nebo mikrotenové pytlíky (nevadí papírové etikety z obchodů)
 • Plastový hřeben
 • Kelímek
 • Krabice od mléka nebo jiné nápojové kartony, pokud je není možné vyhodit do speciálního kontejneru na kartony
 • Krém v plastovém obalu
 • Plastový obal na maso
 • Obal od čisticích prostředků a mýdel (pokud není obsah nebezpečná látka)
 • Plastové obaly na čokoládu
 • Termokrabička od jídla, ideálně vymytá
 • Vymytá a nemastná plastová láhev od oleje
 • Plastové kýble
 • Polystyren

Do kontejneru na plast NEpatří:

 • Linoleum
 • PVC
 • Molitan
 • Videokazety
 • Znečištěné a mastné obaly od jídla
 • Nebezpečné látky i obaly od nich
 • CD/DVD nosiče, tedy samotné disky

Kontejner na papír a lepenku je modrý

Obecně nevadí papír, na kterém je například plastové okénko nebo sponky ze sešívaček. Tyto čísti se oddělí v recyklačním procesu. Naopak vadí větší kusy kovů a obecně mastný, znečištěný nebo voskovaný papír z kelímků.

Do kontejneru na papír patří:

 • Noviny
 • Časopisy
 • Letáky
 • Knihy
 • Brožury
 • Potištěný papír
 • Papírové obaly
 • Karton i lepenka
 • Drť ze skartovačky (kancelářský papír)
 • Krabice od bot
 • Krabička od cigaret bez plastového obalu
 • Obálka (nevadí plastové průhledné okénko)
 • Papírová krabička od léků
 • Papírová taška
 • Pohlednice

Do kontejneru na papír NEpatří:

 • Znečištěný papír
 • Voskovaný papír
 • Kelímky od kávy (nejsou vhodné k recyklaci kvůli vrstvě plastu, která zabraňuje protečení)
 • Uhlový papír
 • Papír s velkými kovovými komponenty (sponky ze sešívačky nevadí)
 • Kapesníky a ubrousky (znečištěné)
 • Obaly na vajíčka nebo ruličky od toaletního papíru (jsou již mockrát recyklované a na další zpracování se nehodí. Vyhoďte je na kompost nebo do směsného odpadu.

Kontejner na bílé sklo je bílý

Do tohoto kontejneru patří pouze čiré sklo, tedy bez jakékoliv barvy. Pokud si nejste jisti, vhoďte raději kus skla do zeleného kontejneru na barevné sklo. Zatímco čiré sklo v zeleném kontejneru nijak nevadí, barevné sklo v bílém kontejneru může znamenat více práce nebo znehodnocení čirého skla.

Do kontejneru na sklo patří:

 • Lahve
 • Sklenice (nevadí potisk ani víčko, pokud nelze vhodit do kontejneru na kovy)
 • Tabulkové sklo
 • Skleněné obaly
 • Akvária

Do kontejneru na sklo NEpatří:

 • Porcelán
 • Keramika
 • Drátěné sklo
 • Zrcadla
 • Žárovky všeho druhu
 • Televize a monitory

Kontejner na barevné sklo je zelený

Do kontejneru na sklo patří:

 • Lahve
 • Sklenice (nevadí potisk ani víčko, pokud nelze vhodit do kontejneru na kovy)
 • Tabulkové sklo
 • Skleněné obaly
 • Akvária

Do kontejneru na sklo NEpatří:

 • Porcelán
 • Keramika
 • Drátěné sklo
 • Zrcadla
 • Žárovky všeho druhu
 • Televize a monitory

Kontejner na kovy je šedý

Spousta obalů, jako jsou konzervy nebo plechovky, se dlouho vyhazovala do smíšeného odpadu. Naštěstí se velmi rozšířily kontejnery na kovy, kam se přesně tento typ odpadu hodí.

Do kontejneru na kovy patří:

 • Plechovky
 • Konzervy
 • Hliníková víčka od jogurtů a alobal (ideálně zmuchlat do větší koule)
 • Kovové uzávěry
 • Kovové obaly

Do kontejneru na kovy NEpatří:

 • Plynové lahve
 • Potahované kabely a dráty
 • Elektro
 • Obaly od nebezpečných látek

Kontejner na bio odpad je hnědý

Obecně do tohoto kontejneru patří odpad rostlinného původu, tedy zbytky rostlin, posekaná tráva, květiny, ale také čajové sáčky nebo kávová sedlina. Naopak zbytky živočišného původu patří do směsného odpadu nebo na kompost.

Do kontejneru na bio odpad patří:

 • Zbytky rostlinného původu
 • Zbytky ovoce a zeleniny
 • Zbytky pečiva
 • Květiny
 • Kávové sedliny
 • Sáčky od čaje
 • Papírové kapesníky a ubrousky
 • Skořápky

Do kontejneru na bio odpad NEpatří:

 • Maso a tuky
 • Oleje
 • Letáky a noviny
 • Vlhčení ubrousky nebo toaletní papír
 • Zvířecí exkrementy
 • Cigaretové nedopalky

Kontejner na kartony je oranžový nebo šedý (případně společný s plasty)

Tento kontejner je často spojený s kontejnerem na plasty. Pokud je na kartony kontejner speciální, vyhazujte kartonové krabice do něj. Pokud je k dispozici jen kontejner na plasty, vyhazujte kartony do něj.

Do kontejneru na kartony patří:

 • Krabice a tetrapacky od mléka, džusů, vína atp.

Do kontejneru na kartony NEpatří:

 • Jiné plastové obaly, které patří do kontejneru na plast nebo směsného odpadu

Kontejner na elektro odpad bývá červený

Ani do odpadu na elektro nepatří veškerý odpad, který fungoval na elektřinu. Pozor hlavně u televizí, monitorů nebo žárovek, které patří na sběrný dvůr.

Do kontejneru na elektro odpad patří:

 • Baterie
 • Rádia
 • Drobné počítačové vybavení
 • Telefony
 • Discmany a walkmany
 • Kalkulačky
 • Elektronické hračky a drobná zařízení

Do kontejneru na elektro odpad NEpatří:

 • Televize
 • Monitory
 • Žárovky i zářivky
 • Velké spotřebiče jako lednice nebo pračky

Tato zařízení můžete odevzdat zdarma na sběrný dvůr města. Nejbližší sběrný dvůr najdete na této stránce.

Kontejner na textil může mít jakoukoliv barvu

Kontejnery na textil mohou mít jakoukoliv barvu podle toho, jaká organizace tyto kontejnery provozuje. Typicky jde o charitativní a ekologické organizace. Díky sběru textilu je možné oblečení darovat potřebným, nebo ekologicky zrecyklovat. Typicky jsou tyto kontejnery oranžové, ale mohou být i zelené, bílé nebo mít jakoukoliv jinou barvu.

Všechno oblečení musí být čisté, suché a zabalené.

Do kontejneru na textil patří:

 • Nepotřebné oblečení bez ohledu na sezónu
 • Obuv v použitelném stavu (spárovaná a zabalená)
 • Doplňky
 • Hračky
 • Povlečení
 • Bytový textil
 • Batohy nebo menší zavazadla

Do kontejneru na textil NEpatří:

 • Rozbité, znečištěné, plesnivé nebo zapáchající oblečení nebo boty
 • Koberce
 • Matrace
 • Velká zavazadla

Kontejner na směrný odpad – černý kontejner, ale také barevné popelnice

Nejčastějším typem kontejneru je klasický černý kontejner na směsný odpad. Do tohoto typu kontejnerů vyhazujeme v zásadě cokoliv, co se nehodí pro další zpracování a nejde vytřídit. Stejně tak do černých popelnic patří i teoreticky recyklovatelný odpad, který je ovšem znečištěný.

Je potřeba říci, že jakýkoliv odpad hodíme do směsného odpadkového koše, tak skončí na skládce, tedy se nikdy nevytřídí. Pokud je to tedy možné, odpad třiďte do barevných kontejnerů, které jsou k tomuto účelu určeny, a do směsného odpadu vyhazujte jen to, co opravdu jinak vyhodit nebo zpracovat nelze.

Ani do směrného odpadu nepatří vše aneb Každý doma máme nebezpečný odpad

Poučka „co nejde vytřídit hodíme do popelnice na směsný odpad“ platí skoro vždy, ale také ne úplně. Přestože si můžeme myslet, že doma nemáme žádný nebezpečný odpad, opak je pravdou. Některý odpad bychom neměli vhazovat ani do kontejneru na směsný odpad a měli bychom se ho zbavit ve specializovaných sběrnách.

Mezi takovéto nebezpečné odpady, které bychom neměli vhazovat do kontejneru a už vůbec například splachovat nebo vylívat do záchodu nebo umyvadla, patří například tyto:

 • Prošlé a nedobrané léky a léčiva – ty bychom měli odnést do lékárny
 • Barvy, laky, ředidla, mořidla a obaly na ně – Tyto patří na sběrný dvůr
 • Elektroodpad, typicky pak lednice, televizory a monitory – Patří na sběrný dvůr

Povinnost třídit odpad a proč vlastně třídíme

Třídit odpad není zákonná povinnost, a pokud nechcete, nutně třídit nemusíte. Na druhou stranu pokud se ve vašem okolí nachází kontejnery na tříděný odpad, měli bychom mít všichni jakousi zodpovědnost za životní prostředí a alespoň o třídění některého typu odpadu se pokoušet.

Plasty dlouhodobě znečišťují planetu a jejich dalším zpracováním nebo ekologickým zlikvidováním pomáháme sobě, svému okolí, ale také dalším generacím. Právě díky tomu, že jako Česká republika třídíme, tu máme poměrně čisto a životní prostředí je v dobrém stavu. To ale neznamená, že bychom měli na třídění zanevřít nebo ho zanedbávat.

Odpadu je stále více, takže pokud je to možné, prosíme, třiďte odpad, nebo s odpadem nakládejte co nejšetrnějším a nejekologičtějším způsobem.

Podobné články

Back to top button