Technika

Co je VPN a jak ji využít k anonymnímu surfování

Co je VPN

VPN je zkratka pro Virtual Private Network, tedy Virtuální privátní síť. Jedná se o způsob propojení dvou nebo i více počítačů, kdy je mezi počítači nějaký mezičlánek, takzvaný proxy server, který propojení zprostředkovává. Tímto mezičlánkem je obvykle jiný počítač, kdy jsou všechny počítače připojeny k jedné síti, typicky k té největší, tedy internetu.

Počítače, které se chtějí propojit, pak fungují naoko stejně, jako by byly připojeny například přímo kabelem nebo v rámci jedné soukromé sítě. Proto říkáme, že je toto spojení pouze virtuální. Někdy je ale toto přímé propojení kabelem velmi neefektivní nebo vyloženě nemožné.

V praxi vše funguje tak, že se zřídí server, který se stará právě o virtuální propojení počítačů. Server i připojované počítače musí být připojeny ke stejné větší síti (typicky k internetu). Počítače se připojí k serveru, ten ověří jejich totožnost například přihlašovacím jménem a heslem, a server poté zprostředkovává propojení obou počítačů a šifruje komunikaci tak, aby ji nikdo nemohl odposlouchávat.

VPNHODNOCENÍWEB
ExrpressVPNHodnocení
99%
ExpressVPN NAJDETE ZDE
NordVPNHodnocení
99%
NordVPN NAJDETE ZDE

Analogie VPN a pošty

VPN bychom si mohli představit jako klasické zasílání dopisů přes poštu.

Obvykle na dopis napíšeme adresu toho, komu chceme dopis zaslat, ale také zpáteční adresu, kam chceme obdržet odpověď. Obě strany pak znají skutečné adresy toho druhého a komunikují spolu přímo. Při „poštovním“ použití VPN by ale byl průběh zasílání dopisu velmi jiný.

Dopis bychom nejdříve zaslali na adresu prostředníka. Ten by z dopisu smazal zpáteční adresu (tedy naši skutečnou adresu) a nahradil ji svojí vlastní adresou (tedy adresou prostředníka), a zaslal by dopis konečnému příjemci (tedy tomu, komu jsme chtěli dopis poslat). Ten by nyní obdržel dopis, na kterém by viděl zpáteční adresu prostředníka, ale neznal by adresu naši. Teď tedy zašle odpověď k prostředníkovi, který ví, že odpověď je mířena na nás, takže nám dopis přepošle.

Ten, komu jsme dopis posílali (což by ve světě internetu byl jiný počítač nebo server) se tak nikdy nedozví naši skutečnou adresu, ale přesto jsme byli schopni zaslat data a také data obdržet. Jediný, kdo zná naši skutečnou adresu, je prostředník. Ten musí být zcela důvěryhodný a my si musíme být jisti, že nebude číst obsah dopisů, ale bude sloužit pouze jako služba, který přeposílá dopisy na správné adresy.

VPN – využití v praxi

VPN se využívá například k připojení libovolného počítače k různým firemním uzavřeným sítím, kdy jsou ale jak firemní síť, tak počítač, připojení k internetu. Kterýkoliv počítač se tak může dostat do uzavřené sítě z libovolného místa na světě, respektive pokud je na daném místě možné se k internetu připojit. 

Přes VPN lze dělat na internetu vše

Na internetu nejste zcela anonymní

Každé zařízení připojené k internetu má mimo jiné svojí adresu, které říkáme IP adresa. Ta funguje v zásadě úplně stejně, jako klasická adresa, takže lze podle IP adresy poznat poměrně velmi přesně polohu, kde se počítač nachází.

Pokud se podíváme na libovolný web nebo jinou internetovou službu, tak onomu webu musíme sdělit svojí IP adresu, aby web věděl, kam má zasílat data. Takto internet funguje a není možné tento princip nijak obejít. Je to zhruba stejné, jako byste poslali někomu dopis s nějakým požadavkem, ale neuvedli zpáteční adresu. Podle IP adresy pak není složité zjistit, kde zhruba se nacházíte. Často je to přesnost i na jeden dům.

To může vadit hned z několika důvodů:

  1. Někdy chcete surfovat zcela anonymně a bez toho, aby někdo měl jen ponětí, kde se nacházíte
  2. Některé weby nebo služby jsou omezeny nebo cenzurovány obyvatelům některých států

Je potřeba také zmínit, že anonymní okno internetových prohlížečů neznamená, že jste na internetu anonymně a nikdo vás nedohledá. Tato anonymní okna pouze skrývají vaši předešlou aktivitu na webech a weby tedy nevědí, že jste je někdy dříve navštívili. Pokud se k serveru připojíte, tak také sdělujete vaši IP adresu, podle které je možné určit vaši skutečnou polohu.

VPN je možné využít k anonymnímu procházení internetu

VPN je vlastně takový prostředník k propojení dvou počítačů, nebo počítače a sítě. Onen prostředník ale také může sloužit jako jakýsi anonymizátor procházení na internetu.

Představte si to tak, že se nejdříve připojíte k prostředníkovi, po kterém žádáte, aby navštívil určité webové stránky, stahoval soubory nebo cokoliv jiného, co na internetu děláte. K webu nebo službě se ale poté nepřipojujete vy sami, ale pouze onen prostředník, který vám pak zasílá výsledná data, tedy třeba ony soubory nebo webové stránky.

Zde je popsaný průběh anonymního stažení souboru z Uložto:

  1. Vy chcete stáhnout soubor u Uložto.cz
  2. Zašlete požadavek na prostředníka, jaký web chcete navštívit a jaký soubor stáhnout
  3. Prostředník se připojí k webovému serveru, na kterém běží Uložto, a zažádá o stažení souboru
  4. Webový server požadavek splní a zašle soubor na IP adresu prostředníka, který o stránku požádal
  5. Prostředník ví, že o soubor máte zájem vy, a tak vám ho začne přeposílat
  6. Vy jste si tak stáhli soubor, aniž by web Uložto kdykoliv viděl vaši IP adresu, takže jste zůstali po celou dobu anonymní

V praxi takto funguje vše, co na internetu děláte, takže můžete anonymně stahovat přes torrenty, surfovat po internetu, nebo cokoliv jiného. Prostředník se může nacházet kdekoli na světě a vy tak můžete třeba z České republiky vypadat, že se vlastně nacházíte úplně v jiném státě.

Jediný, kdo nakonec zná vaši IP adresu a skutečnou polohu, je právě VPN, která ji potřebuje znát, aby měla kam data zasílat. Pro všechny ostatní jste ve Francii (nebo libovolném jiném státě) a jste zcela anonymní.

Pozor na výběr VPN

Přestože se může zdát, že používání internetu přes VPN má jen samé výhody, není tomu tak. Výběr VPN je extrémně důležitý, protože je to právě onen prostředník, přes který tečou všechna data, a to jak od vás, tak k vám. Pokud někam zadáte heslo, tak ho nezadáváte přímo na onen web, ale přes někoho, kdo by si ho mohl přečíst. Proto je zásadní, aby onen prostředník nerozlišovat, jaký typ dat posíláte nebo přijímáte.

Pokud tedy chcete vybrat nejlepší VPN službu, určitě si přečtěte uživatelské recenze a nevybírejte pouze dle ceny. Špatně vybraná VPN služba může velmi ohrozit vaše surfování.

VPNHODNOCENÍWEB
ExrpressVPNHodnocení
99%
ExpressVPN NAJDETE ZDE
NordVPNHodnocení
99%
NordVPN NAJDETE ZDE

Podobné články

Back to top button