Technika

RPA vs. AI & ML: Kdo je kdo ve světě automatizace obchodních procesů

V konstantně se vyvíjejícím prostředí technologického pokroku v obchodním světě se neustále objevují tři zkratky: RPA, AI a ML. Co přesně tyto technologie jsou a jak se od sebe liší? Ponořme se do světa automatizace a pochopme rozdíly a jejich význam v dnešním IT průmyslu.

Robotic Process Automation – Robotická automatizace procesu (RPA): Sledování stanovených pravidel 

Robotická automatizace procesu, také známá jako RPA, zahrnuje použití technologie k automatizaci různých obchodních procesů. Developeři vytvářejí algoritmy na specializované platformě, dávají robotovi přesné pokyny a konfigurují jej pro provádění konkrétních úkolů. RPA pracuje za přísného dodržování těchto pokynů a neodchyluje se od žádného z nich. RPA je v podstatě o kompletní automatizaci založené na pravidlech.

RPA může zahrnovat úkoly, jako je zpracování dat, interakce mezi různými digitálními systémy a mnoho dalšího. Je však důležité poznamenat, že RPA nemá schopnost činit autonomní rozhodnutí nebo se odchýlit od předem definovaných pravidel.

Umělá inteligence (AI) a Strojové učení (ML): Iniciátoři autonomie

Na druhé straně se umělá inteligence (Artificial Intelligence – AI) a strojové učení (Machine Learning – ML) zaměřují na učení strojů, aby dokázaly udělat autonomní rozhodnutí a učily se z dat. To jim umožňuje jednat nad rámec předem definovaných pokynů a instrukcí.

Umělá inteligence se snaží simulovat lidskou inteligenci ve strojích. To jim umožňuje chápat, uvažovat a rozhodovat se jako lidé. Technologie typu AI se dokážou přizpůsobit novým situacím, učit se ze zkušeností a neustále zlepšovat svůj výkon.

ML, podskupina AI, se zaměřuje na vývoj algoritmů, umožňujících strojům učit se z dat. Tyto algoritmy využívají statistické techniky ke zlepšení výkonu na konkrétním úkolu, protože jsou v průběhu času vystaveny většímu množství dat. ML aplikace jsou zvláště účinné v úkolech, jako je rozpoznávání obrázků, zpracování přirozeného jazyka a prediktivní analytika.

Synergie RPA a AI

Zatímco RPA funguje podle přísných pravidel, dokáže také začlenit prvky AI a ML s cílem zlepšit schopnosti. Tato kombinace automatizace pravidel a autonomního rozhodování je silnou hnací silou v moderním světě IT.

Integrací AI do RPA mohou organizace dosáhnout přesnější a efektivnější automatizaci, založené zejména na informované znalostní bázi. Umělá inteligence dokáže zvládnout úkoly, vyžadující kognitivní schopnosti, jako je porozumění nestrukturovaným datům a přijímání složitých a komplexních rozhodnutí.

Proč je RPA současným trendem 

Adopce RPA je na vzestupu z několika přesvědčivých důvodů: 

  • Eliminace chyb: RPA zajišťuje bezchybné provádění úloh, přísně dodržuje předem definovaná pravidla a snižuje pravděpodobnost lidské chyby.
  • Úspora nákladů: Jakmile je vyvinut vysoce kvalitní robot, společnosti již nemusí platit za zaměstnanecké benefity, platy nebo jiné výdaje spojené se standardními lidskými pracovníky.
  • Rychlé nasazení: RPA umožňuje rychlou implementaci bez nutnosti přepracování stávajících procesů a IT systémů. Funguje na principu low-code a využívá předpřipravené moduly k vytváření řešení. Ideální je, že je přístupný také jednotlivcům s jen základními programovacími dovednostmi.
  • Monotónní automatizace: RPA vyniká v automatizaci opakujících se monotónních úkolů a tím umožňuje lidským zaměstnancům soustředit se na kreativnější práci s přidanou hodnotou.
  • Rozvoj dovedností: RPA nabízí cestu vzdělávání pro jednotlivce s minimálními zkušenostmi s programováním. Ukazuje jim, jak vstoupit do oblasti automatizace, čímž vytváří příležitosti pro nováčky i zkušené profesionály a umožní jim prozkoumat také kreativnější role.

Case in Point:

EasyRPA od IBA Group 

Jedním z pozoruhodných příkladů v oblasti RPA je EasyRPA od IBA Group. Jde o jednoho z největších poskytovatelů IT služeb v Evropě s centrálou v Praze a kancelářemi v 15 zemích.

Tato implementační platforma typu Robotické automatizace procesu je určena pro vývoj, implementaci, provoz a monitorování moderních softwarových robotů. Poskytuje stejné funkce jako renomovaní kolegové a je rychlá a nákladově efektivní. Řešení je určeno pro malé a střední podniky, které mají menší rozpočty a žádné zkušenosti s RPA. Umožňuje rychlý a snadný start a nevyžaduje žádné licenční poplatky.

EasyRPA zjednodušuje automatizaci složitých a komplexních procesů v různých prostředích. Roboty EasyRPA mohou podporovat extrakci dat, přenos dat, konverzi a verifikaci dat, přístup k ERP a CRM, analýzu dat, generování sestav a systémovou integraci. S EasyRPA neexistují žádná omezení ve vývoji a úpravách softwarových robotů. 

UiPath:

UiPath je široce uznávaná platforma RPA, používají ji organizace k automatizaci opakujících se úkolů napříč různými odděleními, jako jsou Finance, HR a Zákaznický servis. Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní pro navrhování pracovních postupů automatizace a zároveň má silný ekosystém předpřipravených automatizačních modulů a integrací.

Blue Prism:

Blue Prism je další populární platforma RPA. Jejím zaměřením je automatizace obchodních procesů. Poskytuje digitální pracovní sílu, která může efektivně vykonávat úkoly a zároveň nabízí podnikům výhody snížení nákladů a vyšší přesnost.

Zatímco RPA, AI a ML mají každý své odlišné role a schopnosti, jejich synergie mění způsob fungování společností v digitálním věku. RPA přináší spolehlivost a efektivitu díky automatizaci založené na pravidlech, zatímco AI a ML umožňují strojům a zařízením činit autonomní rozhodnutí a přizpůsobovat se vyvíjejícím se výzvám. Toto dynamické trio je hnacím motorem inovací a transformací napříč průmyslovými odvětvími. Díky tomu představuje automatizace nepostradatelný nástroj pro moderní podniky.

Podobné články

Back to top button