Novinky a aktuality

Jaký je rozdíl mezi hradem, zámkem a palácem?

Česká republika je jednou z nejoblíbenějších turistických destinací, nejenom díky kráse stověžaté Prahy, ale i kvůli velkému počtu historických staveb, mezi nimiž vévodí hrady a zámky. Naštěstí se mnoho těchto památných staveb dochovalo do dnes a my se tak můžeme potěšit pohledem na ně. Avšak, jaký je vlastně rozdíl mezi hradem a zámkem? Který hrad je nejstarší na světě? A který je ten největší? To vše a mnohé další se dozvíte v tomto článku.

Co je to hrad?

Jako hrad se označuje ranně středověké a středověké opevněné sídlo. Jedná se o feudální stavbu sloužící jako soukromý příbytek královské rodiny, šlechty, či rytířského nebo církevního řádu. První hrady začali v Evropě vznikat v 10.století, po rozpadu říše Karla Velikého. Nejdříve se často jednalo o stavby z hlíny a dřeva, rovněž označovány jako hradiště. Tito předchůdci hradů byli postupně renovovány a přestavovány z kamene.

Pro umístění hradů byla vybírána místa se strategickou výhodou – kopce, lesy, vodní díla. Během 900 let na sebe vrcholně středověké hrady braly různé podoby, avšak zůstávala společná tři specifika: průčelí (kurtina), střílna a padací mříž. Na konci 12. století a během 13. století se ke stavbě hradů přistupovalo velice prakticky z pohledu obrany.

Typické hradní prvky

 • Uměle vytvořený nebo přírodní kopec (mohyla)
 • Donjon – hlavní pevnost ve tvaru čtvercové, či obdélníkové obytné věže, sídlo feudála
 • Bašta, či předsunutá bašta – věž o podobné výšce jako přilehlá hradební zeď a vystupující z nich, určená pro flankování (střelbě z boku a zezadu)
 • Hradba – může být vnitřní a vnější
 • Kurtina – část hradby mezi dvěma prvky opevnění jako je flankovací věž, bašta, či bastion.
 • Cimbuří – horní ozubené zakončení ochozů, tvořené vyvýšenou částí – stínkou a výhledy
 • Příkop a vodní příkop

Slavné české hrady a zajímavosti o hradech

 • Pražský hrad: největším hradem na našem území. Podle Guinessovy knihy rekordů je také největším hradním komplexem na světě a obecně třetím největším hradem. Vznikl v 9. století a během své existence byl několikrát rozšířen.
 • Nejstarším hradem ČR je do dnes dochovaná zřícenina románského hradu Přimda, který vznikl v roce 1121. Nachází se u německých hranic v okrese Tachov a patří mezi národní kulturní památky.
 • Nejvýše položený český hrad: Vítkův kámen (Šumava) ve výšce 1035 m.n.m.
 • Slavné české hrady: Loket, Křivoklát, Bezděz, Karlštejn, Pernštejn
 • Největším hradem světa je polský Malbork z roku 1272. Původně hrad Německého řádu rytířů bojujícího proti polským nepřátelům a ovládajícím pobaltská teritoria.
 • Za nejstarší hrad na světě je považována Citadela v Aleppu. Nejstarší části této Syrské pevnosti jsou datovány do 3. tisíciletí před naším letopočtem. Hrad Windsor v anglickém hrabství Berkshire z roku 1je nestarším, stále používaným hradem.
 • Nejslavnější hrady na světě: Hochosterwitz (Rakousko), Alcázar v Seville (Španělsko), Červená pevnost (Indie)

Co je to zámek?

S rozvojem střelných zbraní, zejména děl, ztrácela opevněná sídla svou efektivitu ve smyslu obranné stavby. Proto se začalo upouštět od mnoha typických hradních architektonických prvků, jejichž primárním účelem byla obrana. Zámecké stavby začaly vznikat na konci středověku a počátkem novověku, zhruba od 16. století. Za konec rozvoje tradičních zámeckých staveb je označován rok 1918, kdy došlo ke zrušení šlechtických titulů.

Zámek je feudální soukromé sídlo, obývané zpravidla členy královské rodiny, knížaty a šlechtici, jenž nemá obrannou funkci. Bohaté městské stavby mající podobný vzhled jako zámky, bývají občas za ně mylně označovány. Těmto stavbám, které jsou typické například pro Itálii (městské palazzi), je přisuzován termín palác.

Zámek Bojnice na Slovensku
Foto: Freepik

Slavné české zámky a zajímavosti

Slavné české zámky

 • Červená Lhota, – známý z pohádky Zlatovláska, opředený mýty a pověstmi, zcela obklopen zámeckým rybníkem.
 • Lednice – celý areál zámku s přilehlými zahradami (Lednicko-valtický areál) je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se původně o renesanční stavbu, která až později získala své typické novogotické rysy.
 • Hluboká nad Vltavou – nejnavštěvovanější český zámek.
 • Sychrov – známý z pohádky Nesmrtelná teta, novogotická stavba sloužila jako rezidence rodu Rohanů z Francie.
 • Konopiště – zámek ve Středočeském kraji poblíž Benešova, sloužil jako sídlo posledního následníka Rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho chotě Žofie Chotkové.

Slavné zámky světa

 • Chambord (Francie) – zámek postaven v 16. století pro krále Františka I., jeden z největších zámků na Loiře
 • Versailles (Francie) – symbolicky představuje absolutistickou moc francouzské monarchie na jejím vrcholu. Dílo francouzského barokního klasicismu zapsané na seznam UNESCO.
 • Neuschwanstein (Německo) – tento zámek se stal inspirací pro známé logo společnosti Disney

Co je palác?

Palác je reprezentativní sídlo pro šlechtu nebo panovníka. Může jít i o výraznou budovu ve městě. Paláce byly také obytné součásti hradu.

Palác se od zámku obecně vlastně nijak zvlášť neliší. Jde spíše o budovu, která se architektonicky opravdu povedla a ve které reálně sídlí nebo sídlila vláda nebo panovník.

Z hlediska funkčnosti ovšem není mezi zámkem a palácem žádný zásadní rozdíl.

Nejvýraznější rozdíly mezi hradem, zámkem a palácem

 • Hrad je opevněné sídlo, jehož hlavní funkcí je obrana.
 • Zámky jsou často honosná sídla, jejich hlavní funkcí je dát okázale najevo postavení majitele stavby ve společnosti.

Podobné články

Back to top button