Technika

Kondenzátory - základní součástky, které je však potřeba pečlivě vybírat

Kondenzátor je základní elektronická součástka, která je nezbytnou součástí každého obvodu. Skládá ze dvou vodivých vrstev oddělených nevodivým dielektrikem. TME má v nabídce široký výběr kondenzátorů všech běžně používaných typů v různých provedeních a provozních parametrech.

Elektrolytické kondenzátory THT

Tzv. elektrolyty jsou nejznámějším typem kondenzátoru, který nabízí především velkou kapacitu při výhodných konstrukčních rozměrech. Používají se především v nízkofrekvenčních aplikacích.

Výběr kondenzátorů

Správný výběr konkrétního typu součástky je stejně tak důležitý jako samotný návrh obvodu. To platí pro profesionální konstruktéry i amatérské bastlíře. U kondenzátorů je poměrně snadné vybrat konkrétní typ dle pracovního napětí a kapacity.

Velice důležitým parametrem je ovšem provozní teplota, která má na fungování a spolehlivost elektrolytů významný vliv a působí řadu poruch. Proto TME nabízí kondenzátory v několika verzích – 85, 105, 125 a 135 °C.

S výkyvy teplot se obyčejně životnost a parametry součástek nepříznivě mění. Je potřeba proto vybírat s dostatečnou rezervou. Mnozí konstruktéři navíc zapomínají zohlednit i vnější vlivy. Vnitřní teplota zařízení může být ovlivněna například slunečním svitem nebo umístěním poblíž jiných zařízení s velkými tepelnými ztrátami. Špatná volba součástek tak může zadělat na budoucí poruchy a problémy. Každý stupeň teploty je na spolehlivosti součástek znát. Šikovný konstruktér při návrhu zařízení zohledňuje i vzájemnou polohu jednotlivých prvků.

Kondenzátory se doporučuje odsunout dále od aktivních součástek a chladičů. Přesto je lepší se pojistit proti zvýšené teplotní zátěži a použít součástky s dostatečnou odolností. Odstupňování kondenzátorů dle teplot má pak velký význam při sériové výrobě, kde je potřeba zvolit součástku s dobrou odolností ale nemůžete z finančních důvodů všude použít ty nejodolnější typy.

Elektrolytické kondenzátory THT s nízkou impedancí

Potřeba nízkoimpedančních elektrolytických kondenzátorů vyvstává hlavně u aplikací s relativně vyšší frekvencí (kHz až MHz). Týká se to například výstupních filtrů spínaných zdrojů, použití v měničích a dalších obvodech, kde je potřeba využít vlastnosti elektrolytických kondenzátorů při vyšší frekvenci. Díky nízkému vlastnímu šumu se hodí i do náročných analogových obvodů.

V neposlední řadě lze zmínit další výhodu nízkoimpedančních prvků v podobě nižšího zahřívání součástky, což se u elektrolytických kondenzátorů projevuje na delší spolehlivosti a životnosti součástky.

Bipolární elektrolytické kondenzátory

Od klasických elektrolytů se liší tím, že je do obvodu můžete zapojit libovolně orientované. Oproti normálním polarizovaným kondenzátorům ale mívají při stejných hodnotách větší konstrukční rozměry.

Bipolární kondenzátor bez problémů nahradí běžné typy. Zároveň kladou menší nároky na pozornost při montáži, neboť není nutné dávat pozor na správnou orientaci součástky na DPS. Jeho největší výhody ale spočívají například ve specifických audio obvodech, jako jsou vstupy zesilovačů, kde amplituda vstupního signálu může v určitých případech být vyšší než stejnosměrné předpětí nastavené rezistory. Bipolární kondenzátor převede i záporné špičky a zabrání vzniku zkreslení.

Podobné články

Back to top button