Peníze

Školní potřeby zase dražší. Pomoc nabízí příspěvek

Srpen a září jsou měsíce s extrémně zvýšenými výdaji. Alespoň pro rodiny s dětmi. Jak do školky, tak do školy je nutné nakoupit mnoho pomůcek a vybavení, zaplatit kroužky, družinu, jízdenky atd. Však to znáte sami. Vzhledem k vysoké inflaci přišel stát s nabídkou pomoci pro nízkopříjmové rodiny: příspěvek na úhradu školních pomůcek. Kdy, kde a jak si zažádat?

K čemu slouží příspěvek na úhradu školních pomůcek

Mimořádná dávka od státu v podobě příspěvku na pomůcky do školy má sloužit k zamezení sociálního vyloučení. Vyloučení dětí, jejichž rodiče nemohou pořídit všechny vyžadované školní pomůcky. Vedle zabránění vyloučení slouží příspěvek i jako podpora stejných šancí na vzdělávání pro všechny děti ze všech sociálních poměrů.

Rodiče mohou z příspěvku zaplatit nejen samotné věcí do školy, ale i kroužky pro děti, mimoškolní aktivity a akce (lyžařský kurz, plavecký kurz, škola v přírodě atd.) Využití příspěvku je možné však jen pro nejlevnější variantu, která se v okolí nachází. Navíc jen v případě, že se daná činnost jeví jako pro dítě nezbytná. A že není hrazena z jiných zdrojů: pojišťovnou, školním fondem, městským úřadem aj.).

Příspěvek na školní pomůcky
Foto: Pixabay

Kdo vyplácí příspěvek na školní pomůcky a kdo na něj má nárok

Příspěvek má v gesci Úřad práce. Nárok na výplatu peněz z příspěvku vyhodnocuje vždy individuálně, na základě konkrétní situace žadatele a dostupných pomůcek i mimoškolních aktivit. Základním parametrem při vyhodnocování nároku je samozřejmě příjem žádající rodiny a její celková sociální situace.

Pokud je příspěvek schválen, odesílá jej úřad práce na účet žadatele. To se však nemusí povést už v tom měsíci, kdy o příspěvek požádáte, ale později. Při časovém nesouladu mezi nákupem pomůcek a výplatou příspěvku pak můžete využít první půjčku zdarma.

Díky online srovnání půjček si zjistíte, kdo zdarma půjčku na jeden měsíc poskytuje. Srovnávač je tady. Nahoře nad přehledem půjček si klikněte na filtr „Zdarma“, a srovnávač zobrazí právě jen půjčky s RPSN 0 %, tedy poskytované bez navýšení. Tím si čekání na příspěvek nijak neprodražíte, ale přitom můžete peníze využít mnohem dříve, než je úřad vyplatí.

Jaká je maximální výše příspěvku

Maximum je stanoveno na desetinásobek částky životního minima. Stát počítá s tím, že pro měsíce školních prázdnin se pomůcky pro vyučování pořizovat nebudou. Pro rok 2023 bylo životní minimum stanoveno na 4 860 Kč.

Takže celkový příspěvek smí dosáhnout maximálně na 48 600 Kč za rok. Jde však o maximum. Skutečnou výši příspěvku určí Úřad práce podle výše nákladů za konkrétní kupované školní pomůcky nebo hrazenou mimoškolní činnost.

Jak o příspěvek požádat
Foto: Pixabay

Jak a kde o příspěvek na školní pomůcky požádat

Žádost se podává na Úřad práce, v místě bydliště (nebo místě školní docházky). Odnést ji tam můžete osobně, i s vyžadovanými dokumenty. Nebo odeslat doporučeně poštou, s ověřeným podpisem, dále datovou schránkou nebo e-mailem. V případě e-mailu však musíte mít ověřený elektronický podpis. Osobní návštěva Úřadu práce skýtá tu výhodu, že vám s vyplněním mohou poradit.

Vedle formuláře se žádostí o příspěvek na školní pomůcky se dokládají i další dokumenty (formulář  a další informace najdete tady, můžete ho vyplnit v počítači a poslat elektronicky, nebo vytisknout a vyplnit ručně). Ostatní vyžadované dokumenty jsou:

  • doklad o čtvrtletních příjmech (včetně případného výživného)
  • doklad o majetkových a sociálních poměrech
  • informace o ostatních osobách v domácnosti
  • potvrzení o návštěvě školy
  • informace o pořizovaných pomůckách nebo placených mimoškolních akcích.

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (kam spadá Úřad práce), máte možnost vyplnit formulář samostatně, nebo už rovnou s vyžadovanými přílohami. Na příspěvek nevzniká automatický nárok, záleží vždy jen na posouzení Úřadem práce.

Podobné články

Back to top button