Novinky a aktuality

Agility – základy, pravidla i překážky sportu pro psy

Co je agility?

Agility je sport pro psy, ve kterém psovod řídí psa přes překážkovou dráhu v závodě, kde záleží na čase i na přesnosti. Psi běží bez vodítka, jídla nebo hračky, a psovod se nedotýká ani psa ani překážek. V důsledku toho jsou ovládací prvky obsluhy omezeny na hlas, pohyb a různé signály těla, které vyžadují výjimečný trénink zvířete a koordinaci mezi psem a psovodem.

Ve své nejjednodušší podobě se dráha agility skládá ze sady standardních překážek, které rozestavil rozhodčí v oblasti určené velikosti. Povrch může být tráva, hlína, pryž nebo speciální rohož. V závislosti na druhu soutěže mohou být překážky označeny čísly, která uvádějí pořadí, ve kterém musí být dokončeny.

Sportovní dráhy jsou tak komplikované, aby je pes nemohl dokončit správně bez pomoci člověka. V soutěži musí psovod vyhodnotit průběh, rozhodnout se o strategii a směřovat psa skrz dráhu rychle ale i přesně. Existuje mnoho strategií, které kompenzují rozdíly v rychlosti člověka a psa, a silné a slabé stránky různých psů a psovodů.

Základy závodu agility

Vzhledem k tomu, že každá dráha je jiná, je psovodům povolena krátká procházka před zahájením závodu. Během této doby mohou všichni psovodi chodit nebo běžet po hřišti bez psů, zjišťovat, jak se mohou nejlépe postavit a vést své psy, aby co nejpřesněji a nejrychleji zvládli projít celou dráhou.

Psovod má tendenci chodit po cestě, která je značně odlišná od cesty psa, takže psovod může někdy strávit poměrně dlouho plánováním nejrychlejší trasy pro psa i pro sebe.

Každý tým má společně jen jednu příležitost, aby úspěšně prošel dráhou. Pes začíná za startovní čárou a po instrukci jeho psovodem pokračuje po dráze. Psovod obvykle běží u psa, nasměruje psa slovními příkazy i jazykem těla (pozice rukou, ramen a nohou).

Vzhledem k tomu, že rychlost je stejně důležitá jako přesnost, toto vše se odehrává v plném běhu na straně psa a v mnoha případech i psovoda.

Hodnocení bodů je založeno na počtu chyb. Postihy mohou zahrnovat nejen chyby v běhu, jako je například shození překážky při skoku, ale také za čas navíc, který byl potřeba na proběhnutí dráhy oproti standardní době proběhnutí závodu.

Překážkový běh

Agility překážky

Předpisy různých organizací stanovují poněkud odlišná pravidla a rozměry pro konstrukci překážek. Základní forma většiny překážek je však stejná, kdekoli se používají. Překážky zahrnují následující:

Zónové překážky v agility:

A-Frame

Dvě široké rampy zhruba tvořící tvar písmene A, obvykle o šířce 0,91m a délce 2,7m. Rampa je v nejvyšším bodě zhruba 190 cm nad zemí. Výška i rozměry se mohou měnit v závislosti na organizaci, která závody pořádá.

Dog Walk

Tři desky 2,4 až 3,7 m dlouhé a široké 23 až 30 cm, spojené na koncích. Pes tedy vyběhne po jedné desce, přeběhne po druhé rovné desce, a seběhne po třetí desce.

Seesaw

 3 až 3,7 metrů dlouhá deska, která je zhruba uprostřed napojena na otočný bod a velmi připomíná dětskou houpačku. Překážka není zcela vybalancovaná, aby pes vždy vybíhal na jedné straně.

Crossover

Velmi podobná překážka jako Dog walk, ovšem s tím rozdílem, že z dráhy vede hned několik cest. Pes musí za pomoci psovoda zvolit tu správnou.

Tunelové překážky v agility

Pevný tunel

Pevný tunel je dlouhý 3 až 6 metrů a široký 60 cm. Tunel je vytvořený z ohebného plastu, takže je možné ho nastavit do roviny nebo ho libovolně zakroutit

Látkový tunel

Látkový tunel je na jedné straně otevřený a do této strany pes vbíhá. Zbytek tunelu je tvořený látkou, která není nijak podpořena, takže jí musí pes překonat. Tento typ překážky byl již někde zakázán kvůli množství úrazů.

Skokové překážky v agility

Jump (hurdle)

Horizontálně umístěná laťka, přes kterou pes skáče.

Double a Triple Jump

Dvě až tři horizontálně umístěné laťky, přes které pes skáče. Laťky mohou být přímo nad sebou, v případě tří latěk je jedna vždy umístěná dál v jiné rovině, takže pes musí skákat nejen do výšky, ale i do dálky. Vzdálenost i výška latěk se může měnit podle velikosti psa.

Panel Jump

Namísto laťky, který může spadnout, se používá pevná překážka.

Broad Jump

Skok do dálky, kdy pes musí překonat 5 latěk za sebou jediným skokem, aniž by na jakékoliv laťce přistál.

Tire Jump

Pes musí proskočit překážku ve tvaru pneumatiky.

Podobné články

Back to top button