Technika

Online počítadlo znaků, slov, normostran nebo pixelů v textu

Kalkulačka počtu znaků, šířky v pixelech, slov nebo normostran

Počet znaků
0
Počet slov
0
Počet vět
0
Šířka v pixelech
0
Počet znaků bez mezer
0
Počet odstavců
0
Počet mezer
0
Počet normostran
0,00

Do textového pole můžete rovnou psát nebo překopírovat libovolný text.

Kalkulačka pod textovým polem vám spočítá počet slov, znaků, normostran, pixelů a několik dalších údajů, které se mohou hodit.

Kalkulačka se vám může hodit třeba pro kontrolu délky práce do školy, délku nadpisů pro potřeby vyhledávačů a v zásadě cokoliv, co vás napadne.

Kalkulačka funguje čistě ve vašem prohlížeči a jakýkoliv napsaný text tedy neukládáme ani k němu nemáme přístup.

Po načtení stránky můžete kalkulačku klidně využívat offline, protože se žádná data nikam neposílají.

Kolik je délka jedné normostrany

Normostrana má standardizovanou délku 1800 znaků včetně mezer. Do tohoto počtu se počítají i interpunkční znaménka, tedy tečky, čárky, otazníky, vykřičníky a další.

V kalkulačce výše najdete výpočet normostrany s přesností na 2 desetinná místa, pokud budete i takto přesný údaj potřebovat.

Při výpočtu je také potřeba počítat s tím, že do počtu znaků v kalkulačce se počítá i vytvoření nového odstavce. Pokud tedy vytvoříte nový odstavec, bude se počítat jako znak navíc.

Nové odstavce se ale nepočítají do výpočtu normostrany. Je tedy možné, že i text s vypočtenými 1800 znaky bude ukazovat necelou jednu normostranu. Je to tím, že v zadaném textu jsou odstavce. Jde o žádanou funkci, ne o chybu.

Pokud tedy potřebujete napsat například 1 normostranu textu, dívejte se opravdu na výpočet normostran, ne na výpočet počtu znaků.

Jak funguje výpočet délky textu v pixelech

V kalkulačce najdete také délku psaného textu v pixelech. To se hodí zejména v případě, kdy optimalizujete délku titulku pro vyhledávače.

V tomto případě je potřeba hledět ne na počet znaků, ale právě na to, jak je reálné text dlouhý v pixelech. Znaky jako I nebo W mají jinou šířku, a nelze tedy jednoznačně říci, kolik znaků se do nadpisu ještě vejde, a kdy je již vyhledávače useknou.

Google typicky zobrazuje celé nadpisy, pokud se vejdou do 600px, což bývá rozmezí 50 až 60 znaků.

Je také potřeba počítat se zvoleným fontem a velikostí, kterou Google využívá ve výsledcích vyhledávání, což je Arial a velikost písma 20px.

Výpočet v kalkulačce tedy funguje právě pro tuto zvolenou velikost písma.

Pokud potřebujete délku textu v pixelech, tak v textovém poli nevytvářejte nové odstavce. Výpočet probíhá pro nejdelší odstavec v textovém poli, ne pro celý text.

Podobné články

Back to top button