Příroda

Jaký je rozdíl mezi kontinentem a světadílem?

Asi znáte jak slova kontinent, tak světadíl. Jistě jste se také zamysleli nad tím, jaký je mezi těmito slovy vlastně rozdíl, a jestli je můžeme používat stejně, nebo jestli je potřeba rozlišovat kdy a které použijeme.

Ve skutečnosti není mezi kontinentem a světadílem významově žádný rozdíl. Světadíl je jen české slovo pro kontinent, což je slovo, které pochází z latiny.

Teoreticky můžeme tyto pojmy rozdělit a říci, že kontinent je souvislá část souše obklopená oceánem, zatímco světadíl je spíše samostatná část pevniny, která je rozdělená kulturou nebo geografickým vývojem. Obvykle se ovšem tyto pojmy nerozdělují a v běžné řeči se používají plně jako synonyma.

Co je to kontinent/světadíl?

Mohli bychom si myslet, že pojem „kontinent“ je poměrně přesně definovaný a daný. Ale není tomu tak. Ve skutečnosti se na různých místech světa rozlišuje jiný počet světadílů, a různé kontinenty jsou brány jako jeden.

Obecně je ovšem shoda v tom, že kontinent:

 1. Musí být rozlehlé území
 2. Není ponořený ve vodě
 3. Má definované geologicky vyznačené hranice

Otázka je pak vždy v tom, o jak velké území jde a čím vlastně jsou ony hranice vyznačeny.

Jaké známe kontinenty?

Může jít o 4 až 7 světadílů

Jako maximum známe 7 světadílů, které se učíme ve škole:

 • Asie
 • Afrika
 • Severní Amerika
 • Jižní Amerika
 • Antarktida
 • Austrálie
 • Evropa

Těchto 7 světadílů se obvykle učí v západní Evropě. Naopak více na východ se častěji můžeme setkat pouze se 6 kontinenty. Mezi nejklasičtější spojení kontinentů patří Evropa a Asie, která se pak uvádí jako Eurasie. Další nejčastější spojení se týká Severní a Jižní Ameriky v jednu Ameriku.

Někdy se dokonce sjednocuje Evropa, Asie a Afrika v jeden velký kontinent Eurafrika, nebo také Afro-Eurasie.

Podle OSN pak máme geoschéma, které sestává z těchto území:

 • Afrika
 • Ameriky (Severní a Jižní)
 • Asie
 • Evropa
 • Oceánie

Antarktida v tomto schématu není.

Aby toho nebylo málo, tak někdy používáme pojmy jako „Střední Amerika“ nebo „Latinská Amerika“, které mohou implikovat další kontinent, ale jde prostě jen o jisté území, ale ne samostatný kontinent nebo subkontinent.

Počet kontinentů a jaké je možné rozdělení

Tady najdete tabulku s kontinenty a jejich možnými propojeními. Nejníže v tabulce je vidět maximální počet kontinentů, tedy 7. Propojení pak uvidíte výše v tabulce tak, že jsou 2 kontinenty z těchto 7 ve společné buňce v tabulky.

Počet kontinentůKontinenty
4 kontinentyAfro-Eurasie
(„Starý svět“)
Amerika
(„Nový svět“)
AntarktidaAustrálie
5 kontinentůAfrikaEurasieAmerikaAntarktidaAustrálie
6 kontinentůAfrikaEurasieSeverní AmerikaJižní AmerikaAntarktidaAustrálie
AfrikaAsieEvropaAmerikaAntarktidaAustrálie
7 kontinentůAfrikaAsieEvropaSeverní AmerikaJižní AmerikaAntarktidaAustrálie

Co znamená slovo „kontinent“?

Slovo „kontinent“ pochází z latinského „contineō“, což znamená „držím pohromadě“. V praxi se kontinenty ještě dělí na různé celky, někdy také subkontinenty. Kontinent je pak tyto menší celky spojuje v jeden kontinent, což je obecně vzato největší pevninská masa na Zemi.

Historie kontinentů od Pangey

Pangea, což je pro změnu slovo pocházející z řečtiny a znamená „všechny země“, je označení pro superkontinent, který se formoval před zhruba 300 miliony let. Pro zajímavost, jde zhruba o období, kdy na Zemi začaly existovat stromy.

Pangea se před zhruba 200 miliony let rozdělila na menší kontinenty, které známe dnes. Kontinenty se ovšem v důsledku deskové tektoniky mění dodnes. Přibližná rychlost kontinentů je zhruba 1,5 centimetrů za rok. To sice není mnoho, ale když vezmeme v úvahu to, že se kontinenty pohybují od Pangey do dneška stovky milionů let, tak jejich vzdálenost a rozvržení napříč celou planetou, dává smysl.

Tabulka s informacemi o všech kontinentech

Zde najdete informace o 7 kontinentech, jako je plocha a přibližná populace z roku 2021. Populace se spíše zvyšuje, takže aktuální čísla mohou být o něco vyšší.

KontinentPlochaPopulace
km2% celkové plochyPopulace (2021)% celkové populace
Asie44 614 00029,6%4,7 miliard60%
Afrika30 365 00020,2%1,4 miliard17%
Severní Amerika24 230 00016,4%600 milionů7,6%
Jižní Amerika17 814 00011,9%430 milionů5,6%
Antarktida14 200 0009,4%10000%
Evropa10 000 0006,8%750 milionů9,8%
Austrálie a Oceánie8 510 9005,7%44 milionů0,54%

Podobné články

Back to top button