Příroda

Jaký je rozdíl mezi hvězdou, planetou a měsícem?

Vesmír je magické místo a je plná různých nebeských těles, jako jsou planety, měsíce, meteory, komety a mnoho dalšího. Nejčastěji se setkáme s hvězdami, planetami a měsíci, o kterých si povíme dále a jaké jsou v nich vlastně rozdíly.

Co je to planeta?

Planety jsou velké přírodní objekty, které obíhají kolem hvězd. Jednou z těchto planet je i Země, na které se nachází lidé. V naší sluneční soustavě máme osm planet, které obíhají kolem hvězdy zvané Slunce. V pořadí od nejbližšího místa ke Slunci jsou to tyto planety: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.

Některé z planet jsou malá skalnatá tělesa s pevnou zemí – Merkur, Venuše, Země a Mars. Další planety jsou plynní obři – Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.

Dříve byli vědci toho názoru, že planet je včetně Pluta devět, ale v roce 2006 přišli vědci se třemi povinnými podmínkami pro udělení statusu planety:

 • Planeta musí obíhat kolem hvězdy
 • Planeta musí mít kulovitý tvar
 • Těleso musí vládnout dostatečnou gravitací, aby vyčistilo okolí své oběžné dráhy od jiných těles

Pluto nesplnilo třetí podmínku a muselo z planety ustoupit do kategorie „trpasličí planeta„.
Doposud byly objeveny stovky světů mimo naši sluneční soustavu a mnoho nových se objevuje. Vědci se domnívají, že na některých z těchto planet může existovat mimozemský život. Nikdo zatím tuto domněnku nepotvrdil, ale vzhledem k obrovskému množství planet je existence nějaké formy života na některé z nich více než pravděpodobná, přestože nemusí jít o moderní civilizace.

Co je to hvězda?

Hvězdy jsou obří koule z přehřátého plynu, které se obvykle skládají z vodíku a helia. Hvězdy jsou tak horké a jasné díky procesu zvanému jaderná fúze, který v nich probíhá. Jaderná fúze je proces, při kterém se plynný vodík přeměňuje na helium, přičemž se uvolňuje světlo a teplo.

I když se nám zdá, že hvězdy v noci blikají, ve skutečnosti tomu tak není. Děje se to tak, že světlo hvězd musí projít různými vrstvami naší atmosféry, během nichž se odráží, a my máme pocit, že hvězdy blikají.

Měsíc
Foto: Freepik

Co je to měsíc?

Měsíce jsou přírodní objekty, které obíhají kolem planet. V naší sluneční soustavě je asi 170 měsíců. Náš Měsíc vznikl pravděpodobně před miliardami let, kdy do Země narazilo velké těleso. Výbuchem bylo vyvrženo mnoho malých kamenů, které začaly obíhat kolem Země. Postupem času se spojily, ochladily a vznikl Měsíc.

Jaký je rozdíl mezi měsícem a Měsícem?

Pokud se bavíme o měsíci s malým m, jde o jakékoliv těleso, které obíhá planetu. Pokud se bavíme o Měsíci s velkým M, jde o měsíc, který obíhá planetu Zemi, tedy ten, který zřetelně vidíme na noční obloze.

Můžeme tedy říci „Kolem Země obíhá měsíc se jménem Měníc, zatímco kolem Jupiteru obíhá desítky měsíců“.

Jak se planeta liší od hvězdy?

Jaké jsou vlastnosti hvězdy?

 • Hvězda produkuje své vlastní světlo.
 • U hvězd nedochází k žádným znatelným změnám jejich polohy (relativně ke svému okolí, jinak se i hvězdy ve vesmíru pohybují poměrně rychle)
 • Všechny hvězdy mají velmi vysokou teplotu.
 • V galaxii jsou miliardy hvězd.

Jaké jsou charakteristické vlastnosti planety?

 • Planeta nemá vlastní světlo. Svítí tak, že odráží světlo hvězdy.
 • Planety se pohybují kolem hvězd a na obloze je patrný posun jejich polohy.
 • Planety mají nízkou teplotu.
 • V naší sluneční soustavě je pouze osm planet.
 • Planety i hvězdy obíhají kolem jiných hvězd nebo třeba černých děr. To je podobnost mezi těmito dvěma nebeskými objekty.

Rozdíl mezi měsícem a planetou

Pokud objekt obíhá kolem hvězdy, nazývá se planeta. Pokud však obíhá kolem jiného nebeského tělesa (zpravidla planety) než hvězdy, nazývá se měsíc.

Jsou hvězdy planety nebo slunce?

Hvězda se nazývá „slunce„, pokud je středem planetární soustavy. Existuje slušná šance, že velké procento hvězd v galaxii má planety, které kolem nich obíhají. Všem z nich můžete říkat „slunce“. Pokud se pak bavíme o Slunci (velké S), jde o tu hvězdu, kolem které obíhá planeta Země.

Slunce
Foto: Freepik

Co je to Slunce?

Slunce je jednou z milionu hvězd, které se nacházejí v naší galaxii. Nachází se ve středu naší sluneční soustavy. Je to obrovská horká plynná koule. Vzhledem ke své velikosti má silnou gravitační sílu, která pomáhá udržovat Zemi a ostatní planety v rovnováze. Bez gravitační přitažlivosti Slunce by se všechny planety rozletěly volně do vesmíru.

Bez Slunce by na Zemi nebyl život a byla by zmrzlá. Slunce je také zodpovědné za střídání ročních období, protože Země se pohybuje kolem Slunce po své oběžné dráze.

9 Zajímavá fakta o hvězdách, planetách a měsících

 1. Světlo Slunce dosáhne Země za osm minut.
 2. V listopadu 2009 byla na Měsíci objevena voda
 3. Na Měsíci jsou stále patrné stopy astronautů programu Apollo. Budou viditelné ještě nejméně 10 milionů let, protože na Měsíci není atmosféra ani větrná eroze.
 4. Vědci obvykle označují měsíce v galaxii jako planetární satelity. Naproti tomu družice vytvořené člověkem se nazývají umělé měsíce.
 5. Ze Země můžete pouhýma očima vidět asi 7 000 hvězd.
 6. Mnoho hvězd a souhvězdí je pojmenováno podle starověkých bohů a zvířat, kterým se podobají.
 7. Každá hvězda, kterou vidíte na obloze, je větší a jasnější než Slunce.
 8. Největší planetou sluneční soustavy je Jupiter a nejmenší Merkur.
 9. Neptun je nejchladnější planeta a Venuše je nejžhavější.

Podobné články

Back to top button