Příroda

Znáte rozdíl mezi stalaktitem, stalagmitem a stalagnátem?

Co je to stalagmit a jak vzniká krápníková jeskyně?

Krápníkové jeskyně jsou asi jedním z nejkouzelnějších přírodních jevů, které můžete objevovat i v České republice. V Čechách jsou nejznámější Koněpruské jeskyně a na Moravě můžete obdivovat krásu Javoříčských jeskyní, či Eliščinu jeskyni Moravského krasu. K prozkoumávání jeskyní lákají i laiky krasové útvary nazývané krápníky, které vznikly v podzemních prostorech dlouhodobým působením povrchové a podpovrchové vody. Tyto formace používají známá označení: stalaktit, stalagmit a stalagnát. Dokázali byste však mezi nimi poznat rozdíl?

Co je to krápník?

Krápník je podlouhlý sloupcovitý útvar nacházející se na stropech a podlahách podzemních krasových jeskyní. Vzniká odkapáváním vody, v níž jsou rozpuštěné horniny. Hovoříme-li o vápencových jeskyních, pak se jedná o nasycený roztok kalcitu. Krápníky však mohou být tvořeny mnoha horninami například lávovými, bahnem či pískem. Příměsi dalších horniny propůjčují různé barevné vlastnosti. Například železo je zodpovědné za žluté, růžové až červené zbarvení.

Působením hydrostatického tlaku a teploty dochází k postupnému prosakování vody skrz strop jeskyní. Vysrážením roztoku vzniká tzv. sintr – porézní hornina tvořící tělo krápníku. Tato tekutina je velmi hustá a proces odkapávání trvá velmi dlouho, i několik hodin. Dlouhodobým vlivem tohoto procesu vznikají krápníkové útvary jako je brčko, stalaktit, stalagmit, stalagnát či heliktit.

Všechny jeskynní útvary
Foto: Freepik

Legenda obrázku:

  1. Stalaktit
  2. Stalagmit
  3. Stalagnát

Co je to stalaktit?

Stalaktit je sekundární krasový jev. Vzniká od stropu jeskyně nebo šikmé plochy postupným odkapáváním roztoku kalcitu. Zde také získal své jméno, konkrétně z řeckého slova stalaktos, které znamená odkapávat. Nejdříve vznikne vyboulenina, pak tenký krápník – brčko – a následně začne vznikat stalaktit. Nejdelším stalaktitem na světě je krápník nacházející se v brazilském Gruta Rei do Mato, který měří neuvěřitelných 20 m.

Co je to brčko?

Brčko je sekundární krasový jev, který představuje předchůdce stalaktitu. Rovněž roste od shora jeskyně. Jedná se o dlouhou protáhlou kapku roztoku kalcitu, která reakcí s teplotou a ovzduším jeskyně začne krystalizovat. K tomuto jevu dochází však pouze na povrchu a vzniká tak prstenec vápence, kterým stále (velice pomalu) protéká voda. Tento proces trvá několik hodin. Nejdelší brčko na světě měřilo 9 m. U nás se s nimi můžeme setkat například v jeskyních nacházejících se pod hradem Rabí v okrese Klatovy.

Co je to stalagmit?

Stalagmity se nacházejí na podlaze jeskyní a rostou směrem vzhůru. Zpravidla vyrůstají pod stalaktitem nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Rovněž vznikají odkapáváním minerálního roztoku.

U stalagmitů je možné sledovat další vlivy prostředí jeskyně jako je například proudění vzduchu, či měnící se hladiny podzemních vod. Tyto vlivy mají na svědomí finální vzhled, umístění a tvar jednotlivých stlagmitů. Slovo stalagmit pochází z řeckého stalagma, které rovněž znamená odkapávat.

Co je to stalagnát?

Ke vzniku stalagnátu nejběžněji dochází spojením stalaktitu a stalagmitu, či ve chvíli kdy stalaktit dosáhne podlahy jeskyně anebo když stalagmit dosáhne stropu. Tento útvar je také označován výrazem krápníkový sloup.

Heliktit
Foto: Roberto Lombreras known as Rover0 on flickr.com, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Co je to heliktit?

Heliktit je pravděpodobně nejméně známé označení pro krasový útvar. Jedná se rovněž o krápník, jinak také označovaný jako excentrický krápník. Tato formace zdánlivě popírá zákony gravitace, jsou typické spirálovitým zkroucením a úzkým centrálním kanálkem. Existuje mnoho hypotéz, které se snaží vysvětlit zvláštnost tvaru heliktitů. Nicméně žádná z nich nebyla vědecky prokázána.

Podobné články

Back to top button