Peníze

Pojištění domácnosti - co pokrývá a jak si ho sjednat

Pojištění domácnosti je důležitým krokem k ochraně vašeho majetku. Pokud jste vlastníkem bytu nebo domu, pojištění domácnosti vám pomůže chránit vaše majetek před nečekanými událostmi, jako jsou požáry, krádeže nebo přírodní katastrofy.

V závislosti na vašich potřebách a požadavcích můžete zvolit různé typy pojištění domácnosti. Některé pojišťovny nabízejí základní pojištění, které kryje pouze základní rizika, zatímco jiné nabízejí rozšířené pojištění, které pokrývá větší škálu událostí.

Při výběru pojištění domácnosti je důležité zvážit vaše potřeby a požadavky. Je také důležité porovnat nabídky různých pojišťoven a zvolit tu, která vám nabídne nejlepší ochranu za rozumnou cenu.

Základy pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je způsob, jak chránit svůj majetek před různými nebezpečími, jako jsou živelné pohromy, krádeže, požáry a další. Pokud máte domácnost, je důležité ji pojistit, aby jste byli chráněni v případě, že se něco stane.

Pojištění domácnosti obvykle kryje následující rizika:

 • Živelné pohromy – například povodně, zemětřesení, bouřky, silný vítr, sněhové a dešťové srážky a další.
 • Odcizení – například krádeže, vloupání, loupeže a další.
 • Požáry – například vzniklé v důsledku výbuchu plynu, elektrického zkratu, požáru sousedního bytu a další.
 • Vandalismus – například poškození majetku vandaly.

Pojištění domácnosti může také kryt další rizika, jako jsou například:

 • Zásahy požární ochrany – pokud by bylo nutné zasáhnout požární ochranu, aby se zabránilo požáru nebo jeho šíření.
 • Ztráty klíčů – pokud ztratíte klíče od domu, může být nutné vyměnit zámky.
 • Náklady na ubytování – pokud nemůžete bydlet v domě kvůli škodám způsobeným živelnými pohromami, požáry nebo jinými nebezpečími, může být nutné najít náhradní ubytování.

Při výběru pojištění domácnosti je důležité zvážit několik faktorů, jako je hodnota majetku, limity pojistného krytí a doplňková krytí. Pokud máte cenné předměty, jako jsou šperky, umělecká díla nebo sbírky, může být nutné je pojistit samostatně.

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním stavby?

Když jde o pojištění domácnosti, můžete se setkat také s termínem pojištění stavby. I když se může zdát, že jde o to samé, není tomu tak.

 • Pojištění domácnosti zahrnuje majetek, který máte v domácnosti
 • Pojištění stavby zahrnuje samotnou stavbu a vše s ní konstrukčně spojené

Obvykle se udává poměrně přesná poučka. Kdybyste mohli svůj dům obrátit vzhůru nohama, vše co vypadne, spadá do pojištění domácnosti, vše co zůstane do pojištění stavby.

Obecně tedy do pojištění domácnosti spadá

 • Nábytek a elektronika (na které využijte třeba okay slevový kód)
 • Knihy
 • Oblečení
 • Hračky
 • Příslušenství
 • Volně stojící spotřebiče
 • Zahradní technika

Do pojištění stavby spadá

 • Hlavní stavba
 • Vedlejší stavby jako jsou cesty, bazén, garáž, plot atp.
 • Vestavěné skříně a spotřebiče
 • Klimatizace
 • Kuchyňská linka
 • Zabezpečení domu
 • Bojler

Na co si dávat pozor při podpisu smlouvy

Typy pojistek domácnosti

Pojištění domácnosti může být složité a zahrnovat mnoho různých typů pokrytí. Zde jsou tři hlavní typy pojistek, které byste měli zvážit, když hledáte pojištění pro svou domácnost.

Majetkové pojištění

Majetkové pojištění pokrývá škody na vašem majetku v domácnosti, jako jsou nábytek, spotřebiče, elektronika, oblečení a další osobní věci. Tento typ pojištění může být užitečný, pokud dojde k poškození vašeho majetku v důsledku požáru, záplavy nebo krádeže.

Některé pojišťovny nabízejí i další možnosti, jako je pojištění proti ztrátě nebo poškození cenných předmětů, jako jsou šperky, umělecká díla a antiky. Tyto položky mohou být většinou pojištěny pouze jako součást celkového majetkového pojištění.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti pokrývá škody, které způsobíte jiným lidem nebo jejich majetku. Pokud například váš pes poškodí majetek vašeho souseda, může vám odpovědnostní pojištění pomoci uhradit náklady na opravu.

Jde ale také třeba o protékající potrubí, které způsobí záplavu u souseda o patro níže.

V tomto typu pojištění je potřeba počítat i s tím, že nemusíte nutně poškodit jen majetek jednoho souseda, ale i více. Pokud jste v horním patře panelového domu, budete spíše chtít pokrýt možnost poškození více bytů, než když jste v rodinném domě, kde v zásadě nemáte koho vytopit.

Je potřeba se vždy podívat, jaké nebezpečí teoreticky můžete způsobit a pojistit se podle situace.

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany může být užitečné, pokud se ocitnete v právním sporu. Tento typ pojištění vám může poskytnout právní pomoc a pokrýt náklady na právní zastoupení.

Při výběru pojištění domácnosti byste měli zvážit své potřeby a rozpočet. Zvažte, co je pro vás nejdůležitější a vyberte pojištění, které vám poskytne nejlepší ochranu za rozumnou cenu.

Co pojistka pokrývá

Pojištění domácnosti pokrývá různá rizika, která mohou ohrozit váš domov a majetek. Zde jsou některé z hlavních oblastí, které mohou být pokryty vaší pojistkou.

Přírodní katastrofy

Vaše pojistka domácnosti může pokrýt škody způsobené přírodními katastrofami, jako jsou povodně, zemětřesení, krupobití, ale i silný vítr a dnes v některých částech republiky dávají smysl i tornáda.

Pokud váš domov utrpí škody v důsledku těchto událostí, vaše pojistka může pokrýt náklady na opravu nebo obnovu.

Krádež a vandalismus

Pokud dojde k vloupání do vašeho domu nebo k vandalizaci vašeho majetku, vaše pojistka domácnosti může pokrýt ztrátu nebo poškození vašich věcí. Pokud jste například okradeni o cennosti, vaše pojistka může pokrýt náklady na nákup nových věcí.

Technická rizika

Vaše pojistka domácnosti může také pokrýt rizika spojená s technickými zařízeními, jako jsou požáry, úniky vody nebo výpadky elektřiny.

Je důležité si uvědomit, že každá pojistka domácnosti se může lišit v tom, co přesně pokrývá. Proto je důležité pečlivě si přečíst podmínky vaší pojistky a poradit se s vaší pojišťovnou, abyste si byli jisti, co je a není pokryto vaší pojistkou.

Jak vybrat pojistku

Pokud hledáte pojištění domácnosti, je důležité vědět, jak vybrat tu správnou pojistku. Níže najdete několik tipů, jak se rozhodnout.

Porovnání nabídek

Při výběru pojištění domácnosti je důležité porovnat nabídky od různých pojišťoven. Zvažte, co všechno chcete pojistit a jakou výši pojistného si můžete dovolit. Dbejte na to, aby pojištění pokrývalo všechny vaše potřeby.

Dnes naštěstí máme všechny informace při ruce díky internetu, ale i řadě portálům, které informace různých pojišťoven sjednocují, ale i usnadňují zařízení pojistky. Jestli se tak rozhodujete mezi Kooperativou, Uniqou, Generali nebo třeba chcete využít Axa slevový kód, není problém cokoliv dohledat a srovnat pojištění přesně podle vašich potřeb.

Je potřeba brát v úvahu i vaše další možné smlouvy. Pokud například máte účet u banky nebo si někde spoříte či investujete peníze, ale i když máte někde úvěr, je docela dobře možné, že od těchto společností dostanete výhodnější cenu. Jste již důvěryhodnými klienty, takže i samotná pojistka může být cenově nebo parametrově výhodnější.

Není tak od věci zkontrolovat ceny a podmínky, a navíc pak máte i tu výhodu, že budete mít vše takříkajíc pod jednou střechou, což ušetří čas i peníze.

Hodnocení pojišťoven

Před výběrem konkrétní pojišťovny je důležité si zjistit, jak je hodnocena. Existují různé hodnotící agentury, které hodnotí pojišťovny na základě různých kritérií. Zvažte, jaké faktory jsou pro vás důležité a vyberte si pojišťovnu s dobrým hodnocením.

Výše pojistného

Výše pojistného závisí na mnoha faktorech, jako jsou například výše pojistného plnění, rozsah pojištění a vaše riziko.

Zvažte také, zda si chcete sjednat pojistku s vyšším nebo nižším rizikem, ale také na výši spoluúčasti, tedy jakou částku v případě pojistné události musíte platit ze svého.

Nebojte se parametry upravovat, abyste viděli, jak moc se výsledná částka hýbe.

Některé parametry mohou na první pohled vypadat velmi draze, ale ve skutečnosti stojí ročně jen pár desítek korun. Naopak výše spoluúčasti může s výslednou cenou pojištění zahýbat opravdu hodně. Nebojte se tedy zkoušet vše měnit a nastavovat, abyste pak mohli být opravdu v klidu.

Pozor na podpojištění domácnosti – smlouvu raději každý rok zrevidujte

Pojištění domácnosti je důležité pro ochranu vašeho majetku, ale pozor na podpojištění. Podpojištění znamená, že máte pojistnou smlouvu sjednanou na nižší částku, než je aktuální hodnota pojištěné věci. To může vést k tomu, že v případě škody vám pojišťovna náhradu nevyplatí v plné výši, ale pouze částku odpovídající sjednané pojistné částce.

Aby se tomu předešlo, je důležité sjednat pojistnou částku korektně. Pokud si nejste jisti, jakou hodnotu má váš majetek, můžete požádat o pomoc pojišťovnu. Ta vám pomůže s odhadem hodnoty vašeho majetku a stanovením správné pojistné částky.

Dnes je potřeba si na podpojištění dávat obzvlášť pozor vzhledem k vysoké inflaci ale i dynamickým pohybům na nemovitostních trzích. Cena nemovitostí roste, což ovšem znamená také to, že je potřeba pojistnou částku přizpůsobovat, abyste v případě pojistné události opravdu dostali částku celou.

Další věcí, na kterou je třeba dávat pozor, jsou pojistné limity ve smlouvě. Pokud jsou stanoveny příliš nízko, může se stát, že v případě škody vám bude vyplacena pouze částka odpovídající stanovenému limitu, a nikoli celá škoda. Proto je důležité si pečlivě pročíst smlouvu a případně se poradit s odborníkem.

Případ škody a pojistné plnění

Pokud dojde k poškození vašeho majetku, můžete nahlásit škodu vaší pojišťovně. V této sekci se dozvíte, jak nahlásit škodu, jaký je postup při její likvidaci a jaký je proces výplaty pojistného plnění.

Nahlášení škody

V případě, že dojde k poškození vašeho majetku, je nutné škodu co nejdříve nahlásit vaší pojišťovně. Můžete tak učinit telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím online formuláře na webových stránkách pojišťovny. V každém případě je důležité uvést co nejvíce informací o poškození a přiložit relevantní doklady, jako jsou fotografie, policejní protokol nebo doklad o nákladech na opravu.

Postup při likvidaci škod

Po nahlášení škody vám bude přidělen likvidátor, který se bude zabývat vaším případem. Likvidátor vám poskytne potřebné informace a poradí vám s postupem při likvidaci škod. Pokud je to nutné, může vám doporučit vhodného odborníka nebo technika, který provede opravu.

Výplata pojistného plnění

Výplata pojistného plnění závisí na konkrétních podmínkách vaší pojistné smlouvy. Pojišťovna vám může vyplatit plnou částku, nebo jen část pojistného plnění, pokud například nebyla dodržena některá podmínka smlouvy. Výplata pojistného plnění může trvat několik týdnů, než je vše vyřešeno a peníze vám budou převedeny na účet.

V případě, že máte uzavřené pojištění domácnosti, můžete mít klidnou mysl, že v případě poškození vašeho majetku budete mít nárok na pojistné plnění. Je však důležité dodržet podmínky smlouvy a postupovat podle instrukcí pojišťovny, aby byla likvidace škod úspěšná.

V praxi je potřeba si pamatovat, že pojišťovnu informujte o pojistné události, a další instrukce se dozvíte přímo od ní. Některá specifika se mohou lišit a nemá smysl si vše pamatovat, protože se vše mění i v čase.

Časté otázky a mýty o pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti může být pro mnoho lidí zdrojem zmatku a nejasností. Zde jsou některé časté otázky a mýty, které se kolem tohoto druhu pojištění vyskytují.

Můžu si pojištění domácnosti sjednat pouze pro byt?

Ne, pojištění domácnosti můžete sjednat pro jakoukoliv formu bydlení, včetně rodinných domů, chat a chalup.

Pokryje pojištění domácnosti i škody způsobené vodou?

Ano, většina pojištění domácnosti pokrývá škody způsobené vodou, jako jsou například záplavy, rozlitá voda z vodovodu nebo prasklé potrubí. Ovšem pozor, pokud škoda vznikla v důsledku zanedbání údržby, může být pojištění neplatné.

Musím sjednat pojištění domácnosti prostřednictvím své banky?

Ne, existuje mnoho pojišťoven, které nabízejí pojištění domácnosti. Je dobré porovnat nabídky různých pojišťoven a zvolit tu, která nabízí nejlepší poměr ceny a kvality.

Pokrývá pojištění domácnosti i krádeže?

Ano, většina pojištění domácnosti pokrývá krádeže a vloupání. Nicméně, je důležité si přečíst podmínky pojistné smlouvy, aby se zjistilo, zda jsou krádeže pokryty v plné výši a jaké jsou podmínky pro náhradu škody.

Musím mít pojištění domácnosti, když bydlím v nájmu?

Ne, pojištění domácnosti není povinné, ale je to velmi užitečné a doporučené. Někteří pronajímatelé navíc nějaký typ pojištění mohou i vyžadovat. Pokud vám někdo způsobí škodu na majetku, nebudete mít nárok na náhradu od majitele bytu nebo domu.

Podobné články

Back to top button