Peníze

Jaký je rozdíl mezi spotřební půjčkou a půjčkou na IČO

Poměrně často používané pojmy ve světě osobních, ale ne každý ví, v čem se od sebe liší. A že jde o rozdíly obrovské, to hned zjistíte! Ty hlavní jsou v legislativě a stupni ochrany, jakou vám při které z půjček poskytne. Zatímco u půjčky na IČO téměř žádnou, u spotřebního úvěru zastání mít budete. Dokonce zdarma.

Čím se vyznačuje spotřebitelský úvěr neboli běžná spotřební půjčka

Běžnou půjčku, kterou vám poskytne banka, licencovaná nebankovní společnost, úvěrové družstvo, poskytovatel finančních služeb typu „odložená platba“, či třeba společnost leasingová, máme legislativně zakotvenu v zákoně o spotřebitelském úvěru. Zařazen je ve sbírce zákonů pod číslem 257/2016 Sb., a ve světě spotřebních půjček znamenal v podstatě revoluci.

Zákon byl přijat na základě evropských regulací, a spotřebiteli (běžnému člověku) přinesl množství výhod v pozici klienta bankovní i nebankovní půjčky, a to ve všech jejích podobách. Každý poskytovatel musí mít licenci od České národní banky – a tu získá pouze v případě, že má dostatečně odborně znalé pracovníky, a jím používané dokumenty a uplatňované obchodní podmínky plně respektují zákonem dané požadavky.

Zákonných požadavků na vlastnosti spotřebních půjček je poměrně hodně, neboť spotřebitel je považován ve vztahu „poskytovatel – klient“ za stranu slabší, a tu je nutné ochraňovat. Pojďme ukázat pro klienta hlavní ochranné prvky na trhu spotřebitelských úvěrů:

  • v nabídce i ve smlouvě vždy musí být uvedeno RPSN, výši přeplatku a výši celkové splátky (o to lépe se pak mezi sebou porovnávají)
  • ve smlouvě nesmí být rozhodčí doložka (ta by vedla k exekuci bez soudního řízení)
  • nesmí se půjčovat formou šeku či směnky
  • před poskytnutím půjčky se nesmějí vyžadovat žádné poplatky (s výjimkou ověřovacího poplatku 1 Kč, kterým se poskytovatel ujistí, že klient do žádosti uvedl správné číslo účtu)
  • poskytovatel musí posoudit žadatelovu úvěruschopnost (zákon ale nedefinuje postup posuzování)
  • do 14 dní lze jakoukoliv spotřebitelskou půjčku, s výjimkou hypotéky, vrátit bez sankcí (v tomto případě se platí jen úroky za dny, kdy měl klient peníze u sebe)
  • musí být umožněno předčasné splacení (pokud je zpoplatněno, pak jen do zákonem daného limitu)
  • sankce z prodlení mají od 90. dne nastaven maximální strop
  • spory s poskytovatelem půjčky je možné bezplatně řešit u Finančního arbitra. Jeho rozhodnutí je stejně silné jako rozhodnutí soudu
  • na klienta se vztahují i ostatní prvky ochrany spotřebitele, zakotvené v dalších předpisech.

Mohlo by vás zajímat: Jaký je rozdíl mezi kontinentem a světadílem?

Půjčku vybírejte opatrně
Foto: Pixabay

Čím se vyznačuje podnikatelský úvěr neboli půjčka na IČO

U půjček na IČO si musíme uvědomit především tu skutečnost, že se jedná o půjčky podnikatelské. Jde proto o čistě obchodní prostředí, na němž proti sobě vystupují dva stejně silní účastníci: poskytovatel půjčky a jeho klient: podnikatel (živnostník). Proto u půjček na IČO chybí většina z ochranných prvků, které vidíte výše u půjček spotřebních.

Podnikatelské úvěry mají jen základní zákonnou úpravu, ta je součástí Občanského zákoníku. Vše ostatní je ponecháno na smluvním vztahu mezi poskytovatelem (věřitelem) a klientem (dlužníkem). Co klient ve smlouvě podepíše, to platí a bude se vyžadovat. Že si toho klient nevšiml, či tomu nerozuměl? Problém klienta. Ať se soudí, když na to má peníze, čas a nervy. Finanční arbitr zde pomáhat nesmí – jeho pravomoci k podnikatelům nesahají.

Mohlo by vás zajímat: Jaký je rozdíl mezi hvězdou, planetou a měsícem?

Shrňme hlavní rozdíly

Rozdíly jsou z textu již patrné, ale pojďme shrnout to nejdůležitější: U spotřební půjčky jste státem považováni za stranu slabší, kterou je nutné ochraňovat proti silnější straně, a tou je poskytovatel. Proto je tu legislativa s celkem detailními požadavky na průběh celého úvěrového vztahu. Na ten dohlíží ČNB, spory lze zdarma řešit před Finančním arbitrem.

U půjčky podnikatelské jste rovnocenným partnerem poskytovatele, a proto netřeba větší ochrany státu. Platí to i v případě, že jste živnostník, a berete si půjčku na IČO do svého podnikání. Proto: kdykoliv potřebujete úvěr na soukromé záležitosti (osobní a rodinný život), dejte přednost spotřebnímu. Budete v bezpečnějším prostředí.

Podobné články

Back to top button