Novinky a aktuality

Medicína – klasická, alternativní, celostní i homeopatie

Co je medicína obecně

Medicína z lat. ars medicina, umění léčit, neboli lékařství, je věda zabývající se zdravím, a jakým způsobem léčit nemoci, nebo jim úplně předcházet. Zakladatelem klasického lékařství byl Hippokratés, a to již v 5. století před naším letopočtem.

Lékařství se dělí jak na specializované obory, tedy například zubní lékařství, patologie, chirurgie, psychologie, ale také podle přístupu k samotnému léčení nebo filozofických východisek. Obvykle v tomto ohledu dělíme lékařství na klasické a alternativní, přičemž alternativní se dělí na další podskupiny, kdy si některé mohou i zcela odporovat, ovšem mají společné to, že se snaží jít zcela jiným směrem, než klasická medicína.

Medicína klasická

Za klasickou medicínu (někdy také označována jako vědecká, oficiální, konvenční, ortodoxní, západní či alopatická) označujeme obvykle tu, která se vyučuje na lékařských fakultách. Mnohdy je klasická medicína označována jako aplikovaná biologie, ve které se využívají poznatky z fyziky, chemie, etiky, psychologie, ale také práva nebo statistiky.

Klasická medicína se oproti ostatním druhům vyznačuje zejména vědeckým postupem. Každá procedura, postup nebo i lék musí fungovat na základě vědeckého postupu. Koncem 20. století se již objevil požadavek, že všechny medicínské postupy musí být podloženy a pro jejich účinnost musí existovat zcela jasné důkazy.

Klasická medicína využívá obrovské množství postupů. Mezi nezákladnější patří užívání léků, ale také lékařské zákroky a terapie.

Klasická medicína - chirurgický zákrok

Alternativní medicína

Alternativní medicína, jak název napovídá, jde jiným směrem, než medicína klasická, a to zejména jiným filosofickým východiskem. Alternativní medicína není jeden specifický proud, ale celá řada různých proudů, které se někdy podporují, jindy zcela vyvrací. Obecně můžeme říci, že všechny proudy alternativní medicíny jdou proti medicíně klasické.

Z vědeckého pohledu je alternativní medicína často překonaná, neefektivní nebo neprokazatelná, případně nemají jisté proudy s vědou společného vůbec nic.

Homeopatie

Homeopatie je vědecky neuznávaná léčebná metoda alternativní medicíny. V principu se homeopatie snaží vzít všechny příznaky a léčit je jako celek. K léčbě se využívají extrémně ředěné (tzv. potencované) látky, které by ve vyšších dávkách vyvolaly podobné nebo stejné příznaky, které mají léčit. Jde o takzvaný princip podobné léčí podobné.

Vědecky jde o neuznávaný obor, protože homeopatická léčiva jsou mnohdy zředěna natolik, že se v celém léku nevyskytuje ani jediná molekula aktivní látky, a neexistují důkazy o tom, že by homeopatické postupy zabíraly lépe, než placebo.

Homeopatie není vyučována a mohou jí provozovat i léčitelé bez vysokoškolského vzdělání, tak vystudovaní lékaři. Je jen na pacientovi samotném, jakého lékaře si zvolí.

Homeopatie

Celostní medicína neboli psychosomatika

Celostní medicína v České republice nabírá na oblibě. Ve své podstatě jde o léčbu hlavně lidské mysli, kdy se lékař/terapeut snaží přicházet i na problémy osobního rázu. Při návštěvě lékaře tak přijde na řadu jak klasické vyšetření, tak právě dotazy lékaře. Je to z toho důvodu, že někteří pacienti mohou mít příznaky nemoci, kterou ale nelze vědecky najít, a jedná se tedy spíše nemoc ducha, než těla.

Celostní medicína využívá různých postupů jak klasické, tak alternativní medicíny, tedy například akupunkturu, homeopatické preparáty, ale i různé masáže nebo jiné druhy terapií.

Role lékaře je ovšem spíše jakési tlumočnictví mezi tělem a myslí, kdy se i fyzické příznaky léčí hlavně změnou chování nebo duševního rozpoložení.

Podobné články

Back to top button