Novinky a aktuality

Co je to domovní rozvaděč?

Centrálním bodem elektroinstalace je rozvaděč (také známý jako elektrická skříň). Je základním prvkem instalace, obsahující zařízení a komponenty pro její ochranu, ovládání, měření a regulaci.

Vedení elektroinstalace

Ve starších budovách byla elektroinstalace mnohem méně propracovaná: sestávala – v porovnání s dnešními instalacemi – z velmi malého počtu obvodů. Hned vedle elektroměru, na stěně nebo v uzavřeném výklenku s izolační deskou, jsou pojistky.

Moderní elektroinstalace jsou vyspělé a poptávka po elektřině a množství zařízení, které k ní připojujeme, vyžadují pokročilejší zařízení, která chrání před úrazem elektrickým proudem, přepětím nebo přetížením elektroinstalace.

Kromě elektrických kabelů pro osvětlení, ADG a dalších elektrických přijímačů jsou domy vybaveny také četnými kabely pro ochranné a multimediální instalace. Všechny okruhy se obvykle setkávají v blízkosti vchodu do budovy, kde se připojují k externím sítím, proto musí být na tomto místě instalovány všechny typy ochranných zařízení.

Elektrická deska – rozvaděč

Moderní domovní rozvaděč umožňuje organizovat všechny prvky. Jsou ve formě krabic s dvířky, určených k zavěšení na stěnu nebo k montáži do výklenku. U rozvaděčů pro standardní instalace jsou dveře obvykle plné, u rozvaděčů pro multimediální instalace – průhledné.

V elektrických rozvaděčích určených pro obytné budovy (panel) by měla být jak nadproudová a zbytková proudová ochrana, tak vnitřní zařízení pro ochranu před atmosférickými a spínacími přepětími. Rozvaděč může obsahovat odpínače zátěže, programátory a prioritní relé. V rozvaděči nebo vedle něj může být také systém měření energie, pokud není instalován v konektoru.

Rozvaděč s ochranou

Rozvaděč s ochranou je obvykle umístěn v uzavřeném výklenku nebo skříni. Měl by být instalován na takovém místě, aby byl vždy snadno přístupný, například v předsíni nebo chodbě u vchodu. V závislosti na typu konektoru je elektrický rozváděč napájen zemnícím kabelem z konektoru umístěného v oplocení nebo vnitřním vedením (obvykle tvořeným dráty vtaženými do izolační trubky) z nadzemního konektoru na stěně budovy.

Rozvaděče umístěné v obytné části, v suchých a vytápěných místnostech, s podlahou z nevodivých materiálů, mohou mít nízký stupeň krytí proti vnějším vlivům IP30. Při instalaci elektrického rozvaděče ve venkovním prostředí nebo v kotelně či hydroforu je třeba zvolit rozváděč s krytem se zvýšenou ochranou proti vnějším vlivům, například se stupněm krytí IP65, tedy prachotěsný a vodotěsný.

Podobné články

Back to top button