Novinky a aktuality

Nová maturita - zadání didaktických testů státní maturity

Hledáte zadání maturitních didaktických testů? Jste na správném místě. Podívejte se na všechna zadání státních maturit, které jsou jednotné pro všechny školy. Testy si tak můžete sami vyzkoušet, naučit se na maturitu a tu pak lépe zvládnout.

Ke kontrole vašich vyřešených úloh slouží klíč správných řešení, ve kterém navíc uvidíte, jak jsou jednotlivé úlohy bodované a za jaký typ chyby se odebírá 1 bod nebo se bere špatně celá úloha. Mohlo by například překvapit, že úlohy v mnohých případech nelze vyřešit zpaměti, ale je potřeba řešení a postup důkladně zapsat a odevzdat.

Podívejte se na zadání didaktických testů všech státních maturit

Státní maturita z matematiky

Jedním z nejvíce propíraných maturitních zadání je každoročně rozhodně zadání z matematiky. Pokud vás maturita teprve čeká, je vyzkoušení didaktických testů z předchozích roků v zásadě povinností.

Testy a zadání jsou si velmi často typově podobné a mění se jen samotná čísla. Pokud tak budete vědět, jak rámcově úlohy řešit, budete mít u své maturity napůl vyhráno. Díky tomu, že je k dispozici celá řada testů, nepůjdete k maturitě takříkajíc naslepo, ale budete už mít slušné povědomí o tom, jaký typ úloh se bude ve vaší zkoušce vyskytovat.

U matematiky je zvlášť důležité se opravdu dobře připravit. Přeci jen každoročně má zhruba polovina studentů za 4 nebo rovnou z maturity propadne. Byla by škoda si kazit letní prázdniny a muset se na opravný termín maturity znovu učit.

Matematika

Státní maturita z češtiny a literatury

Stejně jako u matematiky, i maturita z češtiny bývá terčem kritiky a řada studentů má z rodného jazyka problém odmaturovat. Typy úloh jsou si ovšem velmi podobné, ovšem hlavním problémem je porozumění textu a cit pro jazyk.

K tomu by mělo pomoci zejména pravidelné čtení, kdy velmi doporučujeme nezanedbat povinnou četbu a alespoň několik knih do roka přečíst.

Další maturitní zkoušky – angličtina, němčina, francouzština nebo ruština

Maturita z cizího jazyka je obvykle pro studenty bezproblémová a mnohem více starostí si dělají s matematikou nebo češtinou. Hlavně angličtina je dnes velmi hojně používaný jazyk a díky hrám, ale i díky filmům a seriálům umí dnešní generace studentů anglicky mnohem lépe, než starší ročníky, které měly přístup k pořadům v originálním znění daleko obtížnější.

Maturita na gymnáziích, středních odborných školách a odborných učilištích

Státní maturita si dává za cíl hlavně sjednotit výstup studentů, který by měl mít jistou úroveň nezávisle na škole, na které byla maturitní zkouška složena. Tento přístup je ovšem často kritizován proto, že studenti středních škol jsou v době svého studia jinak zatěžování.

Gymnázia jsou brána jako výběrové školy a úroveň státní maturity by tedy mohla být i nižší, než u bývalé školní maturity, u odborných učilišť je naopak obtížnost maturitní zkoušky mnohdy nad síly studentů.

Přístup státní maturity je tak hlavně nastaven kvůli stále se rozšiřujícím možnostem pro vysokoškolské nebo jiné studium v zahraničí, kdy je pro univerzity mnohem snazší si ověřit úroveň studenta, a nemusí tak zkoumat na jaké střední škole student maturitní zkoušku složil.

Podobné články

Back to top button