Novinky a aktuality

Sčítání lidu 2021 - formulář a otázky online i v tištěné podobě

Sčítání lidu 2021

I přes koronavirovou krizi proběhne v termínu od 27. března do 11. května 2021 sčítání lidu, které probíhá jednou za 10 let. Sčítání je možné vyplnit online, a kdo tak chce učinit, má čas až do 9. dubna. Při vyplnění papírového formuláře je čas až do 11. května.

Formulář vyplňujeme údaji, které jsou platné na začátku sčítání, tedy o půlnoci na 27. března 2021. To se typicky týká věku osob. Pokud bychom měli někdy v průběhu dubna narozeniny a vyplňovali formulář až po dosažení dalšího roku života, do formuláře vyplňujeme údaje tak, jak byly platné ke dni 27. března, tedy v praxi vyplníme, že je nám vlastně o rok méně, než nám ve chvíli vyplnění formuláře je.

Sčítání je povinné pro všechny, kteří mají v České republice trvalý nebo dlouhodobý přechodný pobyt. Účast na sčítání je povinná a při neúčasti hrozí pokuta až 10 000 Kč. Při zneužití údajů se pokuta může vyšplhat až na půl milionu korun.

Jak dlouhý je dotazník pro sčítání lidu?

Dotazník je zhruba poloviční oproti dotazníku před 10 lety. Ten měl 47 otázek, v tom letošním je otázek 23. Vyplnění by mělo být zcela intuitivní a vynechány jsou hlavně otázky, které je možné zjistit z databáze státu. Dotazník sčítání lidu neobsahuje otázky na zdravotní nebo finanční poměry, postavení v zaměstnání nebo příjmy, vybavení bytu nebo rodinný stav.

Otázky míří hlavně na to, jak často a kde lidé pracují, jak často a jakým způsobem do právě nebo školy dojíždějí, ale také na bytové poměry (rozloha bytu, počet místností, počet obyvatel bytu včetně rodinných vazeb atp.).

Nejvíce kontroverzní otázky jako národnost nebo náboženské vyznání jsou nepovinné. Doporučení je ale je vyplnit kvůli možným dotacím, grantům, pořádání akcí v regionech nebo aby církve věděly, kolik vlastně mají stoupenců. Pokud nechcete, samozřejmě vyplňovat nemusíte, ale pokud již údaje vyplníte, uvádějte je pravdivě.

Sčítání lidu 2021 online – formulář nebo aplikace pro mobil

Od 27. března do 9. dubna je možné vyplnit formulář online, což je jednodušší, rychlejší a nemusíte nikam chodit. Vyplnit formulář můžete také za někoho jiného, což se hodí, pokud si někdo s počítačem nebo mobilem nerozumí. Potřeba je typicky jen to, aby s vámi daný člověk byl kvůli přihlášení a aby s vámi vyplnil všechny údaje z formuláře.

Kromě češtiny je formulář dostupný také v 7 dalších jazycích – angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština. Formulář je možné vyplnit ve kterémkoliv jazyce.

Výhoda je i v tom, že formulář sám kontroluje, jestli jsou údaje vyplněny správně a že si například neprotiřečí. Pro vyplňování za dítě se pak automaticky vynechávají otázky o zaměstnání. Najdeme také nápovědu k jednotlivým polím, aby bylo vše pokud možno co nejjasnější.

Co je pro sečtení online potřeba?

Pro přihlášení je potřeba občanský průkaz nebo cestovní pas nebo doklady vydané cizincům. Vyplnit je potřeba také datum narození. Pokud využijete přihlášení průkazem totožnosti, musíte být evidováni v registru obyvatel a adresa obydlí musí být v databázi adres sčítání. Pokud tyto údaje v databázi nejsou nebo nebudou sedět, bude potřeba vyplnit formulář v papírové podobě.

Pro přihlášení je možné využít také elektronickou identitu (identitaobcana.cz) nebo datovou schránku pro fyzické osoby.

Kde lze vyplnit online formulář?

Aplikace již nejsou dostupné, protože vypršela lhůta pro sčítání online, takže i odkazy jsme ze článku odstranili.

Formulář pro online sečtení lidi 2021 bude zveřejněn 27. března na adrese scitani.cz, kde můžete formulář vyplnit přes kterýkoliv internetový prohlížeč přímo z počítače.

Využít můžete také mobilních aplikací pro Android nebo iOS (iPhone), ze kterých vyplnit formulář z mobilu 

Sčítání lidu 2021 – tištěné podání

Formulář si můžete vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě, kde se také formuláře odevzdávají. Pokud se do 17. dubna nesečtete online, budou formuláře roznášet sčítací komisaři, kteří předem oznámí dopisem ve schránce, kdy se dostaví (bohužel termín měnit ani domlouvat nelze). Komisař vám formulář předá do ruky, tedy ne do schránky. Pokud vás 2x nezastihne, je potřeba si formulář vyzvednout na kontaktním místě.

Sčítání lidu 2021 – formulář v tištěné podobě

Formulář v tištěné podobě lze odevzdat pouze v češtině, na kontaktních místech jsou pak varianty v dalších 7 jazycích – angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština. Ty ale slouží pouze jako pomůcka k vyplnění formuláře v češtině. Pokud tedy chcete vyplňovat formulář v jiné jazyce, doporučujeme online podání, které umožňuje přepnout si na jiný jazyk a formulář odeslat v něm.

Informace o sčítání a důležité odkazy najdete přímo na oficiálním webu Sčítání lidu 2021.

Vyplněný formulář můžeme odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě, nebo zdarma odeslat poštou v obálce, kterou dostaneme se samotným formulářem.

Zde poté instrukce k samotnému vyplňování:

  • Všechny informace uvádějte podle stavu, který platil o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.  
  • Odpovědi pište výhradně černou, nebo modrou propiskou.  
  • Používejte velká tiskací písmena podle vzoru ve formuláři.  
  • Pište přesně do bílých polí.
  • Do každého pole pište jen jeden znak, včetně háčků a čárek.
  • U dlouhých odpovědí použijte zkratku.  
  • Tam, kde je možnost výběru z více položek, správnou odpověď označte křížkem.  
  • Křížkujte vždy jen jednu možnost, jestliže není uvedeno jinak.  
  • Uděláte-li chybu, pole zaškrtejte a správnou odpověď napište vedle.

Podobné články

Back to top button