Novinky a aktuality

Jaký je rozdíl mezi advokátem a právníkem

Pro mnoho lidí jsou slova „advokát“ a „právník“ synonyma. Obě slova se používají k označení právního experta, který může poskytnout právní rady nebo zastupovat klienty v soudním řízení. Nicméně existuje mezi nimi určitý rozdíl, a proto je důležité vědět, kdy a jaký typ právníka najmout.

V tomto článku si podrobněji vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi advokátem a právníkem a kdy je vhodné kontaktovat jednoho nebo druhého.

Co je to právník?

 • Právníkem se obecně rozumí osoba, která se specializuje na právo a může poskytovat právní poradenství nebo zastupovat klienty v soudním řízení.
 • Právník je člověk, který má ukončené právnické vzdělání (obvyklý je titul Mgr., někdy JUDr. nebo PhD.).
 • Právník může být specializován na konkrétní oblasti práva, jako je například obchodní právo, rodinné právo, trestní právo atd.
 • Právník nemusí mít nutně složené žádné profesní zkoušky, ale může stále pracovat ve firmách nebo i na volné noze jako poradce.

Co je to advokát?

 • Advokát je právník, který kromě zkoušek prošel také tříletou prací koncipienta, je registrován u advokátní komory a má oprávnění zastupovat klienty v soudních řízeních.
 • Advokát musí splnit určité kvalifikační požadavky, včetně absolvování právnické fakulty, praxe a složení zkoušek pro vstup do advokacie.
 • Advokát může mít stejně jako právník různé specializace.

Rozdíl mezi advokátem a právníkem

 • Největší rozdíl mezi advokátem a právníkem spočívá v tom, že advokát má oprávnění zastupovat klienty před soudem, zatímco právník může poskytovat pouze právní poradenství.
 • Dalším rozdílem je, že advokát je registrován u advokátní komory a podléhá jejím pravidlům a etickým standardům.

Kdy kontaktovat právníka a kdy advokáta?

 • Pokud potřebujete pouze právní poradenství, můžete kontaktovat právníka, který vám může poskytnout odborné rady ohledně vaší situace.
 • Pokud vám hrozí právní postihy nebo se chystáte podat žalobu nebo se bránit proti žalobě, je nejlepší kontaktovat advokáta. Advokát vám může pomoci při soudním řízení a zastupovat vás v soudní síni.

Závěr

Za závěr lze říci, že právník a advokát jsou dva různé typy právních odborníků. Zatímco právník poskytuje právní poradenství, advokát má oprávnění zastupovat klienta v soudním řízení.

Otázky a odpovědi (FAQ)

Jsou právníci a advokáti stejní?

Ne, právník je obecný termín, který se používá k označení osoby, která se specializuje na právo a může poskytovat právní poradenství nebo zastupovat klienty v soudním řízení. Advokát je právník, který má oprávnění zastupovat klienty před soudem a je registrován u advokátní komory.

Je nutné najmout advokáta v každém soudním řízení?

Ne, v některých jednoduchých soudních případech může být dostatečné pouze poradenství právníka. Nicméně v případech, kdy se jedná o složitější případy, nebo když hrozí vážné právní důsledky, je nejlepší kontaktovat advokáta.

Co je to advokátní komora?

Advokátní komora je profesní sdružení advokátů, které je zodpovědné za řízení a regulaci advokacie. Advokátní komora má za úkol chránit zájmy klientů a zajišťovat, aby advokáti dodržovali vysoké etické standardy.

Podobné články

Back to top button