Stahování zdarma

Torrent – jak stahovat filmy a hudbu zdarma

Jestli stahujete po internetu, určitě jste se už setkali s pojmem „torrent“. Podíváme se, co to vlastně torrent a BitTorrent jsou, jak fungují, a samozřejmě na výhody a nevýhody oproti běžnému stahování.

Začneme trochu zeširoka – co je server a co je klient?

Než se dostaneme k samotnému popisu toho, co je to stahování přes torrent, je potřeba se podívat na to, jakým způsobem fungují při komunikaci počítače nebo jiná elektronická zařízení.

V počítačových sítích, což je například také internet, mohou mít počítače 2 funkce – klient nebo server.

  • Server – Toto je typ počítače, který poskytuje nějaký druh služeb. Může se jednat například o počítač, který obsahuje webové stránky, ale také to může být herní server, na kterém běží online hra, nebo v zásadě cokoliv jiného.
  • Klient – Tento typ počítače, respektive počítačového programu, dává serveru požadavky, které server plní.

Klasický příklad z internetového prostředí může být váš internetový prohlížeč, který plní funkci klienta, a počítače, na kterém běží internetové stránky. Vy do internetového prohlížeče zadáte adresu webových stránek, prohlížeč se připojí k serveru a pomocí zadané webové adresy si vyžádá webovou stránku. Pokud server požadavku porozumí, tedy se na něm webová stránka opravdu nachází, tak jí zašle zpátky vašemu internetovému prohlížeči, který vám ji zobrazí. Takto může fungovat také například stahování souborů – vy si vyžádáte soubor a server vám ho začne posílat.

Tomuto typu komunikace se v počítačových sítích říká klient-server a server se tak stává vlastně jakousi centrálou, která se stará o obsluhu nějaké služby.

Server musí být vybaven vysokou rychlostí internetového připojení, ale také například pamětí a prostorem pro soubory. Může totiž obsluhovat i mnoho klientů naráz. Server může být podle vytížení třeba jen jeden počítač, ale obvykle musí být výkonnější, než počítače klientů. Servery jsou obvykle specializované počítače, které se umisťují do serveroven, což mohou být klidně místnosti s rozlohou stovek metrů čtverečních.

Takto může vypadat serverovna

Jiný typ komunikace – klient-klient neboli Peer-to-peer (P2P)

Komunikace klient-server je netypičtějším typem, ale existuje i jiný typ komunikace, tedy klient-klient, které se také říká Peer-to-peer, zkráceně P2P, což bychom mohli přeložit jako „rovný s rovným“.

V tomto typu komunikace není žádná centrála, respektive server, a klienti tak na sebe přebírají jak roli klienta, tak roli serveru. Každý klient tak může dávat požadavky na jiné klienty, ale také sám požadavky jiných klientů plní.

Co je Torrent?

Torrent, respektive protokol BitTorrent, je nástroj, kterým si mezi sebou klienti předávají soubory. Soubory se tak nestahují z jednoho serveru, ale klienti stahují a posílají libovolné soubory mezi sebou.

Rozesílání souborů pomocí torrentu je tak velmi rozdílné oproti klasickému stahování z internetu, kdy soubory pochází obvykle z jednoho jediného zdroje.

Jak stahovat přes Torrent

Stahování a sdílení přes torrent funguje tak, že každý, kdo si chce daný soubor stáhnout, se připojí ke klientům, kteří stejný soubor, nebo jeho část mají, a od těchto klientů stahuje. Stahuje tak z více míst naráz a ulehčuje tak datovému zatížení každého z klientů. Klient totiž může soubor posílat pouze malou rychlostí, ale díky tomu, že je klientů, kteří zasílají, poměrně hodně, tak se stejně soubor stahuje vysokou rychlostí.

Pro stahování je nejdříve potřeba stáhnout program, který funguje právě ke stahování souborů od ostatních klientů. U nás se velmi často používá µTorrent, ale existuje celá řada dalších.

Ke samotnému stažení je potřeba získat ještě velmi malý soubor s příponou.torrent, kterým se identifikují soubory, které chcete stahovat, a také seznam klientů, kteří u sebe soubor mají. Tyto .torrent soubory se nachází na různých specializovaných stránkách, například těchto:

Seznamy klientů udržují takzvané Trackery, ale ty nepotřebujete ke stahování znát a jsou to také specializované stránky. Tracker je vlastně jediný opravdový server, ke kterému se klienti pravidelně připojují, aby získali seznam ostatních klientů. Bez trackerů by BitTorrentová síť nefungovala. O hledání klientů a trackerů se starají klienty, takže tuto část můžete celkem v klidu zapomenout, pokud vám jde opravdu pouze o to co nejjednodušeji a nejrychleji stahovat.

Po stažení souboru .torrent je potřeba ho spustit pomocí vašeho programu (například zmíněný µTorrent). Program pak začne hledat další klienty, který váš požadovaný soubor mají a začne ho od nich stahovat.

Je stahování přes Torrenty legální?

Velmi propírané téma je samotná legalita stahování přes Torrenty. Přestože samotné stahování čehokoliv nelegální není, je potřeba zmínit, že sdílení souborů, které například porušují autorská práva, již proti zákonu je. Vzhledem k tomu, že soubor sami mezi ostatní klienty sdílíte, tak se stahováním mp3 písniček, filmů, seriálů, her nebo třeba knih přes Torrenty můžete porušovat autorská práva.

Samotné použití Torrentu ale nijak proti zákonům není a pro Torrenty se najde celá řada využití. Využívat se může například v menších sítích nebo pro sdílení firemních souborů. V rámci internetu se ale obvykle přes Torrenty opravdu šíří hlavně takzvaný warez, tedy nelegální soubory porušující autorská práva. Mezi warez se řadí jak filmy, tak seriály, stahování mp3 hudby nebo e-knih. Stahujte tedy pouze na vaši zodpovědnost.

Legalita

Výhody a nevýhody Torrentu oproti klasickému stahování

Výhoda je hlavně v tom, že při stahování pomocí komunikace klient-klient není vytížen jediný server, ale zátěž se rozloží mezi velké množství počítačů. Žádný z počítačů tak nemusí nutně disponovat rychlým připojením k internetu (respektive síti, ve které se k sobě počítače připojují).

To je velmi užitečné zvlášť pokud je potřeba jeden soubor distribuovat mezi velké množství uživatelů. Pokud by všichni stahovali z jednoho serveru, tak by server nemusel stíhat nebo by stahování pro každého bylo velmi pomalé.

Nevýhoda stahování přes Torrenty je zejména v tom, že .torrent soubor může vytvořit a nasdílet naprosto každý, a soubory, které se stáhnou, nemusí a vlastně ani nebývají zkontrolovány antivirovými programy, které zajistí, že jsou soubory v pořádku, jako se děje na klasických internetových úložištích typu Uložto nebo Hellspy. Je pak na každém jednotlivém uživateli, aby si stažené soubory zkontroloval.

Problém může nastat také ve chvíli, kdy klienti ze svého počítače začnou soubor mazat nebo ho znepřistupní jiným klientům. Pokud klienti nevlastní celý soubor, tak ho také není možné stáhnout ostatními klienty. Pokud začneme stahovat soubor ze serveru, tak máme jistotu, že se na něm nachází celý. U torrentu je vždy potřeba, aby byl soubor „živý“ a nacházel se na co nejvíce jiných počítačích, ze kterých soubor můžeme stáhnout. Při stahování z Uložto se vždy soubor stáhne celý, pokud se nepřeruší spojení. To, jestli je soubor dostupný, tak nezávisí na tom, kolik uživatelů si ho stáhlo nebo jak je soubor oblíbený.

Pojmy se kterými se při stahování přes torrenty setkáte

Přestože pro samotné stahování je v zásadě potřeba jen stáhnout program, stáhnout soubor .torrent, který identifikuje soubor, který chcete stáhnout, a nechat vše běžet, je dobré znát i pár dalších pojmů, které vám mohou pomoci při stahování nebo hledání lepších zdrojů:

  • Seed – Počet klientů, kteří u sebe mají kompletní soubor a jen ho sdílí mezi ostatní klienty
  • Leech – Počet klientů, kteří mají pouze část souboru. Soubor tedy dále stahují, ale ostatní klienti od Leechů mohou stahovat ty části souboru, které u sebe Leech má
  • Peer – Celkový počet klientů, kteří soubor sdílí nebo stahují
  • Ratio – Poměr mezi odeslanými a přijatými daty. Některé trackery ratio měří a vyžadují, abyste měli tento poměr nad 1 (případně jiné stanovené minimum), tedy abyste odeslali více, než jste přijali, čímž se zajišťuje i dlouhodobá dostupnost souborů. Obvykle ale trackery ratio neměří a je tak možné, i když neslušné, soubor po stažení ostatním znepřístupnit
0 Komentářů
Zpetná vazba ve článku
Podívat se na všechny komentáře
Back to top button